projekt nr 59

59. Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie


Lokalizacja

Województwo Mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Nadarzyn, obręb 0001, nr ewidencyjny 7/3

Skrócony opis

Projekt obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej przy ul. Błońskiej (na wysokości ulicy Plantowej)  w Nadarzynie, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 720 oraz poprawę spójności komunikacji pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej i przyległych do niej obiektów usługowych oraz placówek administracyjnych.

Opis projektu

Projekt obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej przy ul. Błońskiej (na wysokości ulicy Plantowej)  w Nadarzynie, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 720 oraz poprawę spójności komunikacji pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej i przyległych do niej obiektów usługowych i placówek administracyjnych. Według badań Polska jest na czołowych miejscach statystyk dotyczących śmiertelności pieszych na pasach w Europie. Budując sygnalizację świetlną na przejściach dla pieszych, nie tylko przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa, ale również zapewniamy lepszą ich widoczność. Dzięki temu kierowcy mogą już z daleka dostrzec pieszych na chodniku i przy krawężniku, co daje pierwszeństwo pieszemu zbliżającemu się do przejścia dla pieszych przed pojazdami.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców, w szczególności uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli korzystających codziennie podczas drogi do placówek oświatowych oraz pobliskich obiektów użyteczności publicznej. Powyższa inwestycja uwzględnia zaspokajanie potrzeb społecznych, egzystencjalnych i interpersonalnych mieszkańców Mazowsza poprzez bliskość szkoły podstawowej, liceum i przedszkola, remizy strażackiej, komisariatu policji, kościoła, przyszłego Zespołu Usług Medycznych, apteki, placu targowego oraz centrum przesiadkowego Parkuj i Jedź, Urzędu Gminy Nadarzyn, Poczty Polskiej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie, Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki. Codzienna migracja społeczna pomiędzy miejscem zamieszkania, a instytucjami i miejscami wymienionymi powyżej, odbywa się głównie pieszo lub rowerowo z niewątpliwym przekroczeniem drogi wojewódzkiej nr 720. Warto zaznaczyć, że wskazane w projekcie przejście dla pieszych jest używane przez ogół społeczeństwa, w tym duży odsetek stanowią dzieci, młodzież szkolna oraz seniorzy. Droga wojewódzka nr 720 jest drogą łączącą Nadarzyn z Otrębusami, Brwinowem oraz Błoniem. Wynikające z tego duże natężenie ruchu (wg. raportu Średniego Dobowego Ruchu Rocznego na drogach wojewódzkich z 2015 roku - dla drogi 720 - średnia wynosi 6532 pojazdów silnikowych), powoduje zwiększenie ryzyka potrącenia pieszego w czasie szczytu komunikacyjnego. Należy zwrócić szczególną uwagę, że drogą poruszają się także pojazdy tranzytowe. Zachodzi zatem potrzeba budowy sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych, minimalizująca ryzyko potrącenia na pasach, do którego w Polsce dochodzi bardzo często. Sygnalizacja świetlna przejścia dla pieszych wzmocni uwagę kierowców.  Projekt budowy sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych odpowiada na potrzeby i problemy mieszkańców, którzy często zgłaszali potrzebę jej budowy lokalnemu samorządowi. Inicjatywa zbierania podpisów pod niniejszym projektem, obejmującym pomysł zgłoszenia ww. projektu do budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego, spotkała się z entuzjazmem społecznym. Mieszkańcy są przekonani, że przedsięwzięcie niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo i pomoże kierowcom zachować ustawową szczególną ostrożność.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Nadarzyn, ale również do mieszkańców Województwa Mazowieckiego korzystających z ulicy Błońskiej. Lokalizacja przejścia dla pieszych znajduje się w rejonie: placówek oświatowych (szkoły podstawowej ok.950 m, liceum ok. 1000 m,  przedszkola ok 600 m) - przejście adresowane dla dzieci, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli. Bliskość instytucji administracyjnych adresowanych do petentów Urzędu Gminy Nadarzyn, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie, Poczty Polskiej – ok. 1300 m;  oraz do mieszkańców korzystających z centrum przesiadkowego Parkuj i Jedź i przyszłego Zespołu Usług Medycznych – ok. 1000 m. Ponadto ww. przejście znajduje się w sąsiedztwie: apteki – 360 m, placu targowego – 150 m, Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury wraz z Biblioteką 900 m oraz remizy strażackiej - 1000 m, komisariatu Policji 800 m, kościoła 800 m – przejście adresowane do mieszkańców gminy ale również mieszkańców gmin ościennych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie147 600 zł

Postęp realizacji

Umowa na projekt została podpisana 10 czerwca 2022 roku. Zakończenie umowy i odebranie dokumentacji planowane jest na grudzień br. W bieżącym roku nie ma możliwości uruchomienia przetargu związanego z wyborem Wykonawcy robót, co skutkuje koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania w budżecie na 2023r.