Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 54

54. Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych w wieku 25-55 lat, ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji na drodze, podczas ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy.


szkolenie

Lokalizacja

Specjalistyczny Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy

Skrócony opis

Jednodniowe, bezpłatne szkolenie kierowców w wieku 25-55 lat, posiadających  prawo jazdy kat. B.  w Specjalistycznym Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z zapewnionym transportem. Szkolenie ma na celu pokazanie kierowcom  w trakcie zajęć,  jak bardzo od nich samych zależy bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Opis projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jaką uda się uzyskać dzięki, szkoleniu na Specjalistycznym Torze Doskonalenia Techniki Jazdy. Projekt ma za zadanie uświadomić zarówno kierowcom jak i pieszym, że współdziałając mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków na drogach. Projekt dotyczy grupy kierowców w wieku 25-55 lat, czyli tych, z nabytym już doświadczeniem w kierowaniu pojazdami, osób ciągle spieszących się, jeżdżących często szybko, agresywnie,  pod presją czasu, z telefonem w ręku, często na pamięć, powodując tym samym wypadki w ruchu drogowym. Ważne: Pamiętajmy, że  bardzo często kierowca występuje w charakterze pieszego i na odwrót.
Szkolenie praktyczne (3 godz.) na torze doskonalenia jazdy z wykwalifikowanymi instruktorami, oraz szkolenie teoretyczne ( 3 godz.),  z instruktorami, przy wsparciu psychologa da możliwość poznania  kierowcom swoich słabych stron, złych nawyków oraz zagrożeń jakie stwarzają dla pieszych swoim zachowaniem na drodze.  Kursanci  podczas ćwiczeń będą mieli możliwość osobistego przekonania się na torze doskonalenia techniki jazdy, jak zmienia się droga hamowania w zależności od prędkości, warunków atmosferycznych i naszych predyspozycji w danej chwili.
Każdy kierowca,  podczas indywidualnych ćwiczeń  doświadczy jak ogromnym zagrożeniem jest korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy, oraz jak zachowuje się samochód podczas nieprzewidzianego poślizgu, jazdy w pod i nadsterowności. Będzie miał możliwość sprawdzenia swojego czasu reakcji w sytuacjach symulowanych przez urządzenia wbudowane w płyty poślizgowe. Zostaną przeprowadzone ćwiczenia podczas których  instruktorzy świadomie będą powodowali sytuacje, które mogą być stresujące dla kursantów. Jest to bardzo ważne ćwiczenie, ponieważ kierowca ma możliwość sprawdzenia siebie samego, jak może zachować się w podobnej sytuacji w realnych warunkach. Omówiony zostanie problem jazdy pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz społeczne skutki wypadków. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia  potwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Jak podaje Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na przestrzeni 10 lat udało się znacznie ograniczyć liczbę ofiar wypadków . Odnotowano o 36% spadek liczby ofiar śmiertelnych oraz 22% redukcję liczby ofiar ciężko rannych. Statystyka ta pokazuje jak ważne są projekty o działaniu prewencyjnym.  Niestety według potwierdzonych danych Komendy Głównej Policji wynika, że w roku 2019 cel cząstkowy w zakresie liczby ofiar śmiertelnych został przekroczony o ponad 36,10% natomiast osób ciężko rannych  o 46,4%. Polska jest w niechlubnej czołówce w Europie, gdzie ryzyko bycia ofiarą śmiertelną w wypadku drogowym jest wyjątkowo duże.
Niestety rok 2020, to rok pandemii w którym znacznie zmniejszyło się natężenie ruchu drogowego, a mimo to ofiarami co czwartego wypadku (5232, czyli 22,2 %) byli piesi. Zginęło w nich 621 osób, tj. 25,3% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków. 7 na 10 wypadków spowodowali kierowcy. Ponad połowa wypadków  (51,2 %) miała miejsce na oznakowanych przejściach dla pieszych w których zginęło 197 osób. Niestety, ciągle nie ma obowiązku  prawnego uczestnictwa w takich szkoleniach osób ubiegających się o prawo jazdy.  Znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym (wchodzi w życie od 01.06.2021) wprowadza nowe rozwiązania które mają na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników  ruchu drogowego, w tym przede wszystkim precyzuje obowiązki kierujących i pieszych na oznakowanych przejściach i w ich okolicy. Pieszy znajdujący się już na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący - pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju. Natomiast, kierowca zbliżając się do przejścia dla pieszych, będzie zobowiązany zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego Właśnie dlatego powstał ten projekt, aby wreszcie  kierowcy zdali sobie sprawę z tego jak  nadmierna prędkość, brawura oraz brak umiejętności przekłada się na śmiertelność  wśród  pieszych.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do 75 kierowców  w wieku 25 – 55 lat posiadających prawo jazdy kat. B z subregionu siedleckiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Koszt szkolenia 75 kierowców x 1200 zł brutto za osobę. 90 000 zł
2Koszt transportu jednej osoby 50zł x 75 3 750 zł
3Koszt usługi cateringu 80zł x 75 osób6 750 zł
4Koszt ubezpieczenia NNW, 3 zł x 75 osób 225 zł
5Koszt promocji projektu3 500 zł
Łącznie: 104 225 zł

Postęp realizacji

W dniu 28 sierpnia odbyło się na Torze Modlin ostatnie ze szkoleń. W ramach projektu przeszkolonych zostało 75 osób mieszkańców subregionu siedleckiego. Podczas szkoleń uczestnicy uświadomili sobie jakie zagrożenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym mogą wynikać ze stanu zdrowia kierowcy, jaki wpływ na bezpieczeństwo jazdy ma rozmowa telefoniczna. Uczestnicy brali także udział w zajęciach z psychologiem transportu. Głównym tematem wykładu był wpływ substancji psychoaktywnych na organizm kierowcy tj. alkohol, narkotyki, dopalacze i leki. Część praktyczna szkolenia polegała na udziale w ćwiczeniach na specjalistycznym torze. Każdy z uczestników miał okazję przekonać się, jak rozpoznać i uniknąć poślizgu podsterownego i nadsterownego, jak bezpiecznie wykonać manewr hamowania z ominięciem przeszkody na łuku drogi oraz jak w praktyce działają systemy wspomagające, w które wyposażony jest samochód. Z uwagi na nadchodzący sezon jesienno-zimowy wiedza zdobyta podczas szkolenia praktycznego może się jak najbardziej przydać. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych w wieku 25-55 lat, ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji na drodze, podczas ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).