projekt nr 53

53. ZALESIAŃSKA SIŁOWNIA PLENEROWA


siłownia plenerowa

Lokalizacja

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
09-500 Gostynin, ul. Zalesie 1
nr działki 6721/3
obręb ewidencyjny 0001 Gostynin
jednostka ewidencyjna 140401_1 Gostynin

Skrócony opis

Celem projektu jest utworzenie siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego, będących pacjentami Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

Opis projektu

Przedmiotem zadania jest utworzenie siłowni plenerowej na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Planowane jest zagospodarowanie terenu parkowego poprzez montaż podwójnych urządzeń do ćwiczeń:
- twister + wahadło (1 szt.),
- wyciskanie siedząc + wyciąg górny (1 szt.),
- biegacz + orbitrek (1 szt.),
- prasa nożna + wioślarz (1 szt.),
- jeździec + rower (2 szt.),
- drążek + drabinka do podciągania się (1 szt.).
Oprócz montażu urządzeń do ćwiczeń, projekt obejmuje projekt zagospodarowania terenu, przygotowanie terenu pod nowe urządzenia oraz zakup i montaż infrastruktury towarzyszącej w tym ławek, koszy na śmieci oraz tablic informacyjnych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie położony jest na terenie kompleksu parkowo-leśnego, stanowiącego powierzchnię ponad 19 ha. Niezagospodarowany teren parkowy jest idealnym miejscem do utworzenia siłowni plenerowej. Aktywność fizyczna ma istotne znaczenie w procesie leczenia zaburzeń psychicznych oraz leczenia uzależnień. Pomaga zredukować częstotliwość i intensywność głodu alkoholowego czy narkotykowego oraz wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego, w tym funkcje poznawcze. Utworzenie siłowni wśród zieleni parkowej sprzyjałoby rekonwalescencji pacjentów, a tym samym stanowiłoby jeden z elementów terapii. Wykorzystanie szpitalnego obszaru parkowego przyczyniłoby się do zwiększenia ruchu wśród adresatów projektu oraz do poprawy walorów estetycznych placówki. Pacjenci zyskaliby miejsce, w którym mogliby spędzać aktywnie czas oraz aktywizować się. Obecnie na terenie szpitala nie ma infrastruktury sportowej z której mogliby korzystać. W przyszłości planuje się utworzenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego, w skład którego wchodziłoby niniejsze zadanie.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy Województwa Mazowieckiego, będący pacjentami Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego  w Gostyninie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Projekt zagospodarowania terenu5 000 zł
2Przygotowanie terenu pod nowe urządzenia8 000 zł
3Zakup i montaż podwójnych urządzeń, w tym: wyciskanie siedząc + wyciąg górny (1 szt.), biegacz + orbitrek (1 szt.), twister + wahadło (1 sz.), prasa nożna + wioślarz (1 szt.), jeździec + rower (2 szt.), drążek + drabinka (1 szt.)49 000 zł
4Zakup i montaż infrastruktury towarzyszącej (ławek – 7 szt., koszy na śmieci – 7 szt., tablic informacyjnych – 2 szt.)18 000 zł
Łącznie: 80 000 zł

Załączniki