Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 44

44. VeloMazovia Północ - rowerowy szlak północnego Mazowsza


Lokalizacja

Przebieg szlaku: Dybki - Stara Osuchowa - Lipniak Majorat - Pecyna - Nowa Pecyna - Długosiodło - Chorchosy - Przetycz Włościańska - Dalekie - Jaszczułty - Dalekie PKP - Porządzie - Rząśnik - Gródek Nowy - Gródek Rządowy - Obryte - Skłoby - Psary - Bartodzieje - Pułtusk - Kleszewo - Przemiarowo - Głodowo - Gościejewo - Szwelice - Czarnostów - Byszewo - Karniewo - Chełchy Kmiece - Romanowo - Zakrzewek - Słoniawy - Maków Mazowiecki - Jankowo - Budzyno Bolki - Budzyno - Budzyno Walędzie - Obłudzin - Młodzianowo - Kobylinek - Kobylin - Węgrzynowo - Krasne - Augustów - Bogate Kolonia - Bogate - Lisiogóra - Emowo - Podleszno - Leszno - Przasnysz - Mirów - Kolonia Obrąb - Obrąb - Grójec - Olszewiec - Węgra - Nowe Czernice - Czernice Borowe - Chrostowo Wielkie - Chrostowo Zalesie - Radomka - Koziczyn - Lipa - Kołaki Kwasy - Dzbonie - Opinogóra Dolna - Opinogóra Górna - Kąty - Ciechanów - Niechodzin - Kownaty Żędowe - Kownaty Wojnowe - Kownaty Borowe - Gostonin - Młock - Wola Młocka - Lipiny - Budy Rumockie - Sulerzyż - Chotum - Modełka - Klin - rez. Lekowo - Unikowo - Sułkowo Polne - Sułkowo Borowe - Strzałkowo - Stupsk Mazowiecki PKP -  Wola Szydłowska - Wyszyny PKP

Skrócony opis

ATRAKCYJNY SIECIOWY SZLAK ROWEROWY 235 km szlaku VeloMazovia - Północ. Szlak będzie przebiegał na północnym obszarze województwa mazowieckiego. Po drodze Puszcza Biała, Pułtusk, Ciechanów, Lasy Ościsłowskie i wiele innych ciekawych miejsc. Będzie to atrakcyjny, dostępny, wysokiej jakości produkt turystyki rowerowej.

Opis projektu

ATRAKCYJNY SIECIOWY SZLAK
Szlak „VeloMazovia - Północ” będzie przebiegał na północnym obszarze województwa mazowieckiego. Będzie to atrakcyjny, dostępny, wysokiej jakości produkt turystyki rowerowej. Pobudzi on turystów kolarskich do zwiedzania, a lokalne społeczności do tworzenia ofert dla turystów. Trasa będzie przebiegała blisko linii i węzłów kolejowych, po to by łatwo można było do trasy dojechać i z niej wrócić, także przy formule wycieczek jednodniowych. Szlak funkcjonować będzie w oparciu o istniejącą sieć dróg asfaltowych i gruntowych oraz ścieżek rowerowych, ale – ze względów bezpieczeństwa – w jak najmniejszym stopniu przy wykorzystaniu dróg wojewódzkich i krajowych, tylko tam, gdzie nie ma możliwości innego poprowadzenia. Na obecnym etapie szlak został już spenetrowany i stworzona została tabela, w której z dokładnością do 0,01 km określono położenie wszystkich znaków R-4 i R-4b, które stanowić będą oznakowanie trasy. Powstał także ślad .gpx. Na przebieg szlaku pozyskano zgody od władz gminnych, nadleśnictw, zarządów dróg powiatowych. Ewentualne tworzenie projektów organizacji ruchu będzie elementem tego zadania.

TRASA MA PRAWIE 235 KM
Szlak VeloMazovia - Północ, rowerowy szlak północnej części województwa mazowieckiego połączy wszystkie obiekty z Kanonu Krajoznawczego Polski położone na terenie wschodniego Mazowsza oraz szereg punktów z Kanonu Krajoznawczego Województwa Mazowieckiego. Łączna długość szlaku VeloMazovia - Północ ma wynieść ponad 235 km na trasie Dybki - Wyszyny PKP.
Inspiracją do utworzenia tego szlaku jest szlak GreenVelo, rowerowy szlak Polski Wschodniej, który nitką ponad 2000 km połączył najważniejsze obiekty krajoznawcze na terenie pięciu wschodnich województw. Ciekawymi realizacjami w Polsce są także VeloMałopolska czy VeloCarpatia. Dobrym punktem odniesienia jest Donau Radweg (trasa wzdłuż rzeki Dunaj), Loire Radweg (trasa rowerowa w dolinie Loary) czy Elbe Radweg (trasa rowerowa rzeki Łaby).
Woj. mazowieckie ma na tyle ciekawy potencjał krajoznawczy i turystyczny, że udostępnienie turystom takiego szlaku stanie się jedną z jego największych atrakcji dla rowerzystów. Do tej pory rozmaite podmioty podejmowały próby realizacji podobnych projektów na terenie Mazowsza. Niestety, nigdy one nie zostały doprowadzone do finału.
VeloMazovia Północ będzie wyposażone w drogowskazy kilometrażowe.

NAJWAŻNIEJSZE OBIEKTY KRAJOZNAWCZE NA SZLAKU VELOMAZOVIA PÓŁNOC:
1. Lipniak Majorat – cmentarz leśny - pomnik upamiętniający pacyfikację wsi przez Niemców (miejsce największej eksterminacji ludności wsi polskiej)
2. Długosiodło – dąb szypułkowy pomnik przyrody - najstarsze drzewo na Mazowszu (1481), budownictwo drewniane kurpiowskie, ekspozycja sztuki ludowej
3.     Porządzie – kościół drewniany z 1715 r., przebudowany w 1928 wg proj. Stefana Szyllera
4. Obryte – szereg tradycyjnych chałup drewnianych z XIX-XX w.
5. Pułtusk-Popławy - krzyż-mogiła ok. 200 ofiar terroru hitlerowskiego
6. Pułtusk – kolegiata gotycko-renesansowa z I poł XV w., przebudowana w XVI w. (z tzw. sklepieniem pułtuskim), zamek biskupów płockich z I poł. XIV w. wielokrotnie przebudowywany, d. ratusz - Muzeum Regionalne, kościół pobenedyktyński (ob. z XVIII w.), kościół fil. Św. Krzyża z przeł. XVI/XVII w. przebudowany w XVIII w. barokowo-klasycystyczny, zespół kościelno-klasztorny klasycystyczny Franciszkanów-Reformatorów z poł. XVII w. przebudowany w I poł. XVIII w. barokowy, kaplica zamkowa św. Marii Magdaleny z XVI w. przebudowywana, pozostałości XVI-wiecznych murów miejskich z basztą, cm. rzymskokatolicki z grobami poległych powstańców 1863 r., żołnierzy poległych w 1920 r. i we wrześniu 1939 r.
7.     Pułtusk-Kleszewo - cmentarz ok. 17 000 żołnierzy radzieckich poległych w latach 1944-45
8. Karniewo – kościół gotycko-renesansowy
9. Maków Mazowiecki – kościół par. z ok. 1490 (rozbudowywany, dewastowany), dawny żydowski dom modlitwy (Bejt hamidrasz) i dom kachalny (II poł. XIX w.), stary cmentarz z nagrobkami z XIX w., cmentarz wojenny z 617 mogiłami zbiorowymi i 50 pojedynczymi 15532 żołnierzy radzieckich poległych w końcu 1944 i na pocz. 1945 r. w rej. Makowa i Przasnysza
10. Krasne – kościół późnogotycki, groby Krasińskich
11. Bogate – kościół późnogotycki z klasycystyczną dzwonnicą
12. Przasnysz – zespół klasztorny Bernardynów późnogotycki z k. XVI – pocz. XVII w., kościół par. z II poł. XV w. przebudowany w II poł. XIX w. (m-ce chrztu św. Stanisława Kostki, z prochami jego rodziców i braci)
13. Czernice Borowe – kościół późnogotycki
14. Opinogóra – zameczek – Muzeum Romantyzmu
15. Ciechanów – ruiny zamku książąt mazowieckich z I poł. XV w., kościół późnogotycki (poaugustiański), kościół farny późnogotycki, grodzisko wczesnośredniowieczne, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina rzeki Łydyni”
16. Lasy Ościsłowskie – 2 cmentarze z mogiłami ponad 2000 osób niepełnosprawnych rozstrzelanych przez Niemców, grupa dębów szypułkowych pomnik przyrody i ścieżka przyrodniczo-edukacyjna
17. Chotum Włościański – barokowy kościół drewniany z połowy XVII w.
18. Rez. przyrody Modła
19. Rez. przyrody Lekowo

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Co nam da VeloMazovia Północ?
- pobudzi turystów rowerowych do działania, będzie wiadomo, gdzie i kiedy rozwija się turystyczny potencjał północnego Mazowsza w odniesieniu do turystów rowerowych,
- stworzy nowy, atrakcyjny i konkurencyjny produkt turystyczny dla północnego Mazowsza,
- zwiększy liczbę turystów rowerowych i pobudzi inwestycje turystyczne na obszarze północnego Mazowsza,
- zachęci mieszkańców do inicjatyw biznesowych opartych o potencjał obszaru północnego Mazowsza dla rozwoju turystyki rowerowej,
- zaktywizuje społeczność mieszkańców północnego Mazowsza i wykreuje silne poczucia identyfikacji z regionem,
- skutecznie podniesie konkurencyjność oferty turystycznej i inwestycyjnej regionu północnego Mazowsza.

Polska określana jest (za raportem „The European Cycle Route Network EuroVelo”) jako kraj o niskim udziale turystyki rowerowej w ogólnej liczbie wyjazdów turystycznych (ok. 0,5% ogółu wyjazdów). Symulacje wykonane w cytowanym raporcie określają roczną wielkość wewnętrznego rynku turystyki rowerowej na 25 mln rowerowych podróży jednodniowych oraz 300 000 rowerowych podróży wielodniowych (ok. trzykrotnie mniej w przypadku wyjazdów jednodniowych oraz dwukrotnie mniej, jeśli chodzi o podróże wielodniowe, niż w czterokrotnie mniejszej Austrii, a także trzydziestokrotnie mniej w przypadku podróży jednodniowych i dziewiętnastokrotnie mniej, gdy chodzi o podróże wielodniowe, niż w mających dwa razy więcej ludności Niemczech). Roczne wydatki turystów oraz wycieczkowiczów rowerowych w Polsce szacuje się na 500 mln EUR w porównaniu z 14,3 mld EUR w Niemczech i 1,5 mld EUR w Austrii. Te dane pokazują z jednej strony słabość i niewielki rozmiar polskiego rynku, ale z drugiej strony uwydatniają jego duży potencjał rozwojowy. Wielkość rynku turystyki rowerowej (wielodniowe wyjazdy turystyczne) ocenia się na 90 mln EUR rocznie.
Wielkość krajowego rynku turystyki rowerowej wg ECF stanowi około 1% ogółu europejskiego rynku turystyki rowerowej.

Szlak VeloMazovia Północ ma na celu zmianę tej sytuacji na terenie północnego Mazowsza. Po pierwsze, szlak pobudzi turystykę rowerową, zarówno indywidualną, jak i rodzinną, jednodniową i wielodniową przy jednoczesnym zaprezentowaniu turystom najbardziej interesujących obiektów krajoznawczych północnej części województwa mazowieckiego. Po drugie, pobudzi lokalnych mieszkańców do tworzenia oferty turystycznej, zarówno noclegowej, jak i gastronomicznej dla turystów korzystających z trasy VeloMazovia Północ. Projekt ma charakter rozwojowy, może być kontynuowany, jak i też rozwijany poprzez obudowywanie kolejnymi produktami, bądź projektowanie kolejnych nitek szlaku.

Docelowo VeloMazovia Północ będzie szlakiem wyznakowanym przy pomocy metalowych tabliczek dowieszanych do istniejącej infrastruktury drogowej, a w przypadku ich braku montowanych na oddzielnych słupach. Szlak będzie dobrze połączony komunikacyjnie z liniami PKP, z których można wyruszyć na trasę. Przy projektowaniu szlaku pod uwagę brano elementy szczególnie istotne dla turystów rowerowych, czyli niskie natężenie ruchu pojazdów, dobre oznakowanie, różnorodność i urozmaicenie trasy rowerowej, dobra jakość nawierzchni i baza przyjazna rowerzystom.

Adresaci projektu

1. MIESZKAŃCY PÓŁNOCNEGO I CENTRALNEGO MAZOWSZA, KORZYSTAJĄCY Z ROWERU JAKO ŚRODKA REKREACJI
Ostatecznymi odbiorcami projektu będą mieszkańcy Warszawy i okolic oraz północnego Mazowsza aktywni fizycznie, korzystający z roweru jako środka rekreacji, wykorzystujący rower do turystyki, ale także turyści rowerowi odwiedzający Mazowsze. Szlak połączy kilka powiatów województwa. Udostępni dużą porcję wiedzy krajoznawczej o nim. Z uwagi na liczbę mieszkańców, istotnymi grupami docelowymi tego projektu będą turyści z Warszawy, Ciechanowa, Makowa Mazowieckiego, Pułtuska, Wyszkowa i innych miast, którzy będą mieli łatwy dostęp do szlaku ze względu na dobrą komunikację kolejową.

2. MIŁOŚNICY MAZOWIECKIEGO KRAJOZNAWSTWA
Z uwagi na fakt, że przy szlaku położonych jest ponad 100 obiektów krajoznawczych, także o krajowej i wojewódzkiej randze, ważnymi adresatami projektu będą miłośnicy krajoznawstwa. Dzięki szlakowi będzie można poznać atrakcje turystyczne północnego Mazowsza, te znane i mniej znane. Szlak ma szansę przyciągnąć turystów rowerowych z innych województw.

3. INWESTORZY I BIZNES
Projekt kierowany jest do inwestorów i biznesu zwłaszcza z obszaru hotelarstwa i gastronomii. VeloMazovia Północ pobudzi i wykorzysta przedsiębiorczość mieszkańców. Co za tym idzie, wzrośnie konkurencyjność oferty turystycznej.

4. TURYSTYKA EDUKACYJNA
VeloMazovia Północ z uwagi na dużą ilość atrakcji turystycznych umożliwia prowadzenie wycieczek po odcinkach szlaku z udziałem przewodników turystycznych, którzy przedstawią turystom historie i atrakcje mijanego terenu. Szczególnie ważną grupą będą wycieczki szkolne, które mogą zdobywać szlak fragmentami.

5. TURYŚCI KWALIFIKOWANI
Szlak może stać się kluczową atrakcją dla uczestników i organizatorów wielodniowych rajdów rowerowych.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1transport ekip znakarskich x 52 dni15 600 zł
2przykręcanie tabliczek x 103130 930 zł
3ręczne osadzanie słupów przy użyciu spalinowego wiertła x 18729 920 zł
4powierzchnie magazynowe x 6 miesięcy (wymiennie: powiat pułtuski, makowski i ostrowski)7 380 zł
5plany organizacji ruchu x 1212 000 zł
6tabliczki R4 x 80539 606 zł
7tabliczki R4b x 21511 900,25 zł
8zamek do profilu R4/R4b x 20406 273 zł
9taśma band-it x 111 623,60 zł
10słupki x 18716 100,70 zł
11tabliczki drogowskazowe R4d x11947,10 zł
12uchwyt na rurę R4d x 22162,36 zł
13usługa kurierska738 zł
14administracja: koordynacja projektu, terenowe spotkania zespołu koordynatorów z przedstawicielami samorządów, nadleśnictw, zarządów dróg, etc., obsługa finansowo-księgowa, praca nad cyfrowymi podkładami mapowymi, artykuły biurowe20 618,99 zł
15transport materiałów do znakowania szlaków x 52 dni5 200 zł
Łącznie: 199 000 zł

Załączniki

Trasa
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
VeloMazovia Północ - rowerowy szlak północnego Mazowsza

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).