Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 41

41. DOSTOSOWANIE LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW PRZY MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM SP. Z O.O. W RADOMIU DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27.06.2019 R. W SPRAWIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO


Lokalizacja

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 26-617 Radom ul. J. Aleksandrowicza 5,
nr działki: 54/4 , 54/5, 54/6, 54/7 260 Radom

Skrócony opis

Lądowisko na Radomskim Józefowie wymaga dostosowania go do obowiązujących norm prawnych, co wiąże się z modernizacją. Przyszpitalne lądowisko zapewnia najszybszy z możliwych transport ofiar wypadków, pacjentów znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, a w czasie trwającej pandemii transport chorych wymagających natychmiastowego, specjalistycznego leczenia szpitalnego.

Opis projektu

Przyszpitalne lądowisko jest jedynym na terenie dawnego Województwa Radomskiego  miejscem do lądowania śmigłowców  Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wojskowych śmigłowców ratowniczych „Sokół”.
Ponadto Szpital korzysta z transportu lotniczego w przypadku konieczności przekazania chorych  do innych wyspecjalizowanych Szpitali (m.in. w przypadku poparzenia bądź transportu dzieci).
Zgodnie z przepisami lądowisko jest położone w najbliższym otoczeniu szpitala, tak aby transport chorego do szpitala nie trwał dłużej niż 5 min. Są to podstawowe wymagania, które spełnił szpital budując to lądowisko prawie 20 lat temu. Przez te lata lądowisko poddawane było okresowym remontom, lecz dynamicznie zmieniające się przepisy prawne w tym zakresie spowodowały, iż wymaga ono kompleksowej modernizacji, ponieważ nie spełnia wszystkich wymaganych obecnie standardów i przepisów nałożonych przez Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Lądowisko wykorzystywane jest również przez Radomski Szpital Specjalsityczny położony przy ul. Lekarskiej 4.
Kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom Radomia i okolic, w sytuacji, gdy wymagają oni udzielenia pilnej pomocy lekarskiej w szpitalu,  jest to inwestycja konieczna. Cenne sekundy niejednokrotnie ratują życie, a tylko transport lotniczy pozwala ten czas skrócić do niezbędnego minimum.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W skutek modernizacji lądowisko będzie w 100% spełniać wymagania do obsługi helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wojskowych śmigłowców ratowniczych „Sokół”. Dzięki tej inwestycji możliwe jest przyjęcie i transport osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia bez konieczności używania specjalistycznych środków transportu sanitarnego, a czas trwania transportu tych osób do oddziału nie przekroczy 5 min., licząc od momentu lądowania helikoptera. Inwestycja ta jest elementem rozbudowy i modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu.

Adresaci projektu

Potrzebujący  Pacjenci Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. oraz Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Demontaż istniejącego oświetlenia nawigacyjnego lądowiska6 150 zł
2Demontaż istniejących nawierzchni utwardzonych lądowiska55 350 zł
3Nawierzchnie utwardzone lądowiska wraz z drogą dojazdową172 200 zł
4System oświetlenia nawigacyjnego wraz z zasilaniem (bez HAPI i WKW)227 550 zł
5HAPI wraz z zasilaniem98 400 zł
6WKW x 2 wraz z zasilaniem36 900 zł
7Monitoring lądowiska18 450 zł
8Sterowanie49 200 zł
9Oznakowanie przeszkodowe budynków Szpitala12 300 zł
10Kontener techniczny wraz z rozbiórką starego98 400 zł
11Środki P.POŻ12 300 zł
12odbiory techniczne LPR12 300 zł
13Rezerwa inwestycyjna98 400 zł
14Obsługa geodezyjna18 450 zł
15Wykonanie dokumentacji i opracowań technicznych79 950 zł
Łącznie: 996 300 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
DOSTOSOWANIE LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW PRZY MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM SP. Z O.O. W RADOMIU DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27.06.2019 R. W SPRAWIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).