projekt nr 36

36. Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym


Lokalizacja

Na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy  w Dziekanowie Leśnym ul. Marii Konopnickiej 65, Łomianki 05-092

Skrócony opis

Zagospodarowanie terenu wokół Szpitala w Dziekanowie Leśnym poprzez utworzenie strefy edukacji i czynnej aktywności dla pacjentów Szpitala oraz ich opiekunów a także dla mieszkańców pobliskich terenów.

Opis projektu

Zagospodarowanie terenu wokół Szpitala w Dziekanowie Leśnym poprzez utworzenie strefy edukacji i czynnej aktywności dla pacjentów Szpitala oraz ich opiekunów a także dla mieszkańców pobliskich terenów. Na terenie szpitala  w ramach projektu ma zostać wykonana ścieżka edukacyjna  z przystankami edukacyjnymi, która będzie pełnić funkcję edukacyjno- rekreacyjną. Przystanki edukacyjne zostaną przedstawione w formie tablic informacyjnych. Tematem przewodnim na tablicach będą owady, ptaki  oraz zwierzęta zamieszkujące Kampinoski Park Narodowy. Postawiona byłaby również wiata na rowery, która służyłaby rodzicom/opiekunom pacjentów oraz pracownikom Szpitala. Przewidziany jest również montaż monitoringu , który byłby środkiem bezpieczeństwa dla użytkowników zagospodarowanego terenu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Teren wokół szpitala jest niezagospodarowany, brak ławek, koszy na śmieci. Na terenie szpitala brak miejsca służącego aktywność pacjentów Szpitala na świeżym powietrzu, rodzice/opiekunowie oraz odwiedzający również nie mają miejsca, do którego mogliby się udać, odprężyć się  na ławce, zrelaksować i nabrać sił na kolejne wyzwania.  

Adresaci projektu

Adresatami projektu są Pacjenci SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym oraz rodzice/opiekunowie pacjentów, osoby odwiedzające pacjentów oraz rodziny zamieszkujące okolice Szpitala a także pracownicy Szpitala.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Inwentaryzacja terenu zieleni wraz z pielęgnacją terenu 14 168 m2 45 000 zł
2Wytyczenie ścieżek z kamienia naturalnego100 000 zł
3Założenie budek dla ptaków500 zł
4Barwne tablice edukacyjne 4 szt.6 000 zł
5Tablica z lekcją dendrologii 3 szt. 3 000 zł
6Tablica informacyjno- edukacyjna o Kampinoskim Parku Narodowym 1 szt10 000 zł
7Ławki Parkowe 8 szt7 500 zł
8Stoliki betonowe z krzesłami 2 szt.10 000 zł
9Kosze parkowe 8 szt3 600 zł
10Wiata rowerowa 2 szt.30 000 zł
11Monitoring40 000 zł
12Inne prace: porządkowe, oznakowanie itp20 000 zł
13Wykonanie projektu zagospodarowania terenu i nadzór45 000 zł
Łącznie: 320 600 zł