Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 36

36. Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym


Lokalizacja

Na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy  w Dziekanowie Leśnym ul. Marii Konopnickiej 65, Łomianki 05-092

Skrócony opis

Zagospodarowanie terenu wokół Szpitala w Dziekanowie Leśnym poprzez utworzenie strefy edukacji i czynnej aktywności dla pacjentów Szpitala oraz ich opiekunów a także dla mieszkańców pobliskich terenów.

Opis projektu

Zagospodarowanie terenu wokół Szpitala w Dziekanowie Leśnym poprzez utworzenie strefy edukacji i czynnej aktywności dla pacjentów Szpitala oraz ich opiekunów a także dla mieszkańców pobliskich terenów. Na terenie szpitala  w ramach projektu ma zostać wykonana ścieżka edukacyjna  z przystankami edukacyjnymi, która będzie pełnić funkcję edukacyjno- rekreacyjną. Przystanki edukacyjne zostaną przedstawione w formie tablic informacyjnych. Tematem przewodnim na tablicach będą owady, ptaki  oraz zwierzęta zamieszkujące Kampinoski Park Narodowy. Postawiona byłaby również wiata na rowery, która służyłaby rodzicom/opiekunom pacjentów oraz pracownikom Szpitala. Przewidziany jest również montaż monitoringu , który byłby środkiem bezpieczeństwa dla użytkowników zagospodarowanego terenu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Teren wokół szpitala jest niezagospodarowany, brak ławek, koszy na śmieci. Na terenie szpitala brak miejsca służącego aktywność pacjentów Szpitala na świeżym powietrzu, rodzice/opiekunowie oraz odwiedzający również nie mają miejsca, do którego mogliby się udać, odprężyć się  na ławce, zrelaksować i nabrać sił na kolejne wyzwania.  

Adresaci projektu

Adresatami projektu są Pacjenci SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym oraz rodzice/opiekunowie pacjentów, osoby odwiedzające pacjentów oraz rodziny zamieszkujące okolice Szpitala a także pracownicy Szpitala.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Inwentaryzacja terenu zieleni wraz z pielęgnacją terenu 14 168 m2 45 000 zł
2Wytyczenie ścieżek z kamienia naturalnego100 000 zł
3Założenie budek dla ptaków500 zł
4Barwne tablice edukacyjne 4 szt.6 000 zł
5Tablica z lekcją dendrologii 3 szt. 3 000 zł
6Tablica informacyjno- edukacyjna o Kampinoskim Parku Narodowym 1 szt10 000 zł
7Ławki Parkowe 8 szt7 500 zł
8Stoliki betonowe z krzesłami 2 szt.10 000 zł
9Kosze parkowe 8 szt3 600 zł
10Wiata rowerowa 2 szt.30 000 zł
11Monitoring40 000 zł
12Inne prace: porządkowe, oznakowanie itp20 000 zł
13Wykonanie projektu zagospodarowania terenu i nadzór45 000 zł
Łącznie: 320 600 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).