projekt nr 33

33. Zrozumieć Świat Przez Doświadczenia


doświadczenia chemiczne

Lokalizacja

Sala chemiczna, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku, ul. Piasta Kołodzieja 7, 09-400 Płock, sala nr 29.

Skrócony opis

Prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku 11-14 lat z Województwa Mazowieckiego. Zajęcia z dziedziny chemii, podczas których uczestnicy wykonują doświadczenia chemiczne zdobywając wiedzę z danego zakresu chemii. Dzieci poznają chemię od strony praktycznej przygotowując wraz z nauczycielem doświadczenia. Zajęcia kończą się konkursem chemicznym "Atomowa chemia", co jest dodatkową motywacją do nauki.

Opis projektu

Prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku 11-14 lat z Województwa Mazowieckiego. Zajęcia z dziedziny chemii w ilości 86 godzin, podczas których uczestnicy wykonują doświadczenia chemiczne zdobywając wiedzę z danego zakresu chemii. Na zajęciach dzieci poznają chemię od strony praktycznej przygotowując wraz z nauczycielem oraz pomocą nauczyciela doświadczenia. Uczą się zasad BHP oraz zastosowania urządzeń oraz przyborów (sprzętu laboratoryjnego, między innymi: zlewek, pipet, cylindrów, probówek, kolb), które są niezbędne do przeprowadzenia doświadczeń. Daje im to pewność siebie oraz wiedzę niezbędną do rozszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Niejednokrotnie będzie to jedyna możliwość dla dzieci, aby w tak obszerny sposób poznały chemię od strony praktycznej. Zajęcia kończą się konkursem chemicznym "Atomowa chemia", co jest dodatkową motywacją do nauki. Zajęcia mają na celu stworzenie warunków do aktywnego zdobywania wiedzy oraz dają poczucie, iż na Mazowszu jest potencjał do zainteresowania chemią, którą można w przyszłości wykorzystać np. kształcąc się kierunkowo chemicznie.  Zadanie ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności młodego pokolenia, wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży umożliwiające szerszy dostęp do ciekawych i nowoczesnych form edukacyjnych, zwiększenie wiedzy i umiejętności oraz świadomości młodzieży w zakresie kształcenia zawodowego, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z Mazowsza. Doświadczenia to ciekawa forma nauki, dająca bardzo dobre efekty, rozbudzająca pasje. Uczy pracy w grupie oraz daje możliwość samodzielnej pracy, szukania przyczyn i skutków zjawisk zachodzących w świecie . Ponadto zorganizowany na koniec projektu konkurs "Atomowa chemia" da możliwość rywalizacji i sprawdzenia zdobytej wiedzy. Podczas trwania projektu przedstawione zostaną aplikacje i platformy pomagające w nauce chemii. Zajęcia będzie prowadzić wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu oraz z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie badań i doświadczeń chemicznych. W razie epidemii COVID i obostrzeń rządowych zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym, ewentualnie zajęcia on-line.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zadanie ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności młodego pokolenia, wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży umożliwiające szerszy dostęp do ciekawych i nowoczesnych form edukacyjnych, zwiększenie wiedzy i umiejętności oraz świadomości młodzieży w zakresie kształcenia zawodowego, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z Mazowsza. Doświadczenia to ciekawa forma nauki, dająca bardzo dobre efekty, rozbudzająca pasje. Uczy pracy w grupie oraz daje możliwość samodzielnej pracy, szukania przyczyn i skutków zjawisk zachodzących w świecie . Ponadto zorganizowany na koniec projektu konkurs "Atomowa chemia" da możliwość rywalizacji i sprawdzenia zdobytej wiedzy. Podczas trwania projektu przedstawione zostaną aplikacje i platformy pomagające w nauce chemii. Zajęcia będzie prowadzić wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu oraz z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie badań i doświadczeń chemicznych.

Adresaci projektu

Dzieci z Mazowsza - Płock. Uczniowie klas VI, VII, VIII szkoły podstawowej wiek (11-14 lat)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup odczynników chemicznych3 600 zł
2Zakup sprzętu laboratoryjnego4 000 zł
3Zakup okularów i odzieży ochronnej3 000 zł
4Zakup nagród na konkurs chemiczny1 800 zł
5Zakup środków ochrony osobistej1 000 zł
6Wynajem sali2 150 zł
7Materiały biurowe oraz pomocnicze1 000 zł
8Prowadzenie zajęć20 000 zł
9Konkurs chemiczny450 zł
10Koszty administracyjne3 000 zł
Łącznie: 40 000 zł

Załączniki