Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 30

30. Doposażenie SWPZZPOZ im dr Barbary Borzym w Radomiu przy ul.Krychnowickiej 1 w niezbędny sprzęt medyczny


Lokalizacja

Realizacja Projektu będzie na terenie Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im dr Barbary Borzym w Radomiu przy ul.Krychnowickiej 1

Skrócony opis

Zakup i leczenie aparatem wielofunkcyjnym do nowoczesnej terapii nietrzymania moczu zapewni ogromny komfort w leczeniu tego typu schorzeń a także wspomoże m.in.leczenie prostaty i dysfunkcji seksualnych.
Z urządzeń skorzystają zarówno pacjenci szpitala jak i mieszkańcy okolicznych powiatów.

Opis projektu

W zakupiony sprzęt medyczny wyposażony zostanie SWPZZPOZ im dr Barbary Borzym w Radomiu aby służył jego pacjentom i okolicznej ludności w diagnozie i rehabilitacji wielu schorzeń

Aparat wielofunkcyjny do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej zostanie zamontowany w Pracowni rehabilitacji gdzie będzie do dyspozycji zarówno pacjentów odbywających zabiegi rehabilitacyjne jak i dla pacjentów leżących na Oddziale rehabilitacji neurologicznej.
W obecnym czasie bardzo wzrasta zapotrzebowanie na świadczenie wszelkiego rodzaju usług rehabilitacyjnych. Czas oczekiwania na zabiegi refundowane przez NFZ sięga często do kilkunastu miesięcy, co zagraża szybkiemu powrotowi do zdrowia przez oczekujących na nie.
Projekt Mój ma spowodować możliwość komfortowego i dyskretnego leczenia m.in.nietrzymania moczu i kału, zaburzeń erekcji i dysfunkcji seksualnych - gdzie badania odbywają się w pozycji siedzącej w fotelu, bez rozbierania się a do ciała nie są wprowadzane, ani podłączane żadne sondy czy elektrody.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W czasie trwania pandemii rośnie zapotrzebowanie wśród społeczeństwa zarówno na badania diagnostyczne jak również na rehabilitację osób po operacjach, wypadkach czy z powikłaniami po przejściu Covid-19
Realizacja mojego projektu ma na celu zwiększenia dostępności do badań i leczenia zarówno pacjentom z całego województwa leżącym w szpitalu jak i okolicznym mieszkańcom.
SWPZZPOZ posiada oddział rehabilitacji neurologicznej i pracownię rehabilitacji a zakupiony sprzęt ma skutecznie pomóc w leczeniu ich pacjentów.

Obserwując statystyki dotyczące wieku społeczeństwa w Polsce można zaobserwować że osób starszych jest bardzo duży odsetek a co za tym idzie przybywa osób z różnorakimi schorzeniami i problemami zdrowotnymi.
Chorobami cywilizacyjnymi są już wszelkie schorzenia kręgosłupa powodowane przez pracę siedzącą i małą aktywność fizyczną.

Zakup Aparatu wielofunkcyjnego do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej pozwoli na komfortowe i skuteczne leczenie wielu chorób
Terapia aparatem ma pozytywne działanie na wiele schorzeń a w tych najbardziej wstydliwych jak nietrzymanie moczu lub kału umożliwia wręcz komfortowe leczenie, ponieważ do przeprowadzenia zabiegu nie potrzeba się rozbierać i nie są wprowadzane, ani podłączane do ciała żadne sondy czy elektrody. Badanie wykonywane jest w pozycji siedzącej w wygodnym fotelu.
Oprócz schorzeń wskazanych wyżej, siedząc w fotelu mamy możliwość również: rehabilitacji poporodowej, pooperacyjnej, leczenia zapalenia stercza, leczenia zaburzeń erekcji i dysfunkcji seksualnych
Po podłączeniu do urządzenia Aplikatorów terapeutycznych zwiększa się zakres leczenia aparatem o następujące schorzenia:
Choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, osteoporoza, staw rzekomy, opóźniony zrost kostny, owrzodzenia i zmiany troficzne podudzi, infekcje bakteryjne skóry i tkanek miękkich, bliznowce, stymulacja mięśni w śpiączce, stan po udarze mózgu, migrena i bóle naczyniowe głowy, zaburzenia czynności nerwów czaszkowych i obwodowych, stymulacja mięśni unieruchomionych pod gipsem, bóle kręgosłupa i dyskopatia.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do mieszkańców Województwa Mazowieckiego a w szczególności do mieszkańców Radomia i Powiatu radomskiego oraz pacjentów SWPZZPOZ im dr B Borzym w Radomiu.
Największymi beneficjentami projektu są pacjenci szpitala oraz osoby w wieku 50+ ponieważ schorzenia leczone za pomocą aparatu, którego zakup ujmuje projekt ujawniają się w większości u osób po 50 roku życia i u seniorów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Urządzenie wielofunkcyjne do terapii nietrzymania moczu170 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Doposażenie SWPZZPOZ im dr Barbary Borzym w Radomiu przy ul.Krychnowickiej 1 w niezbędny sprzęt medyczny

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).