Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 26

26. Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach


Lokalizacja

Krychnowicka 1, 26-600 Radom   ; cały teren szpitala psychiatrczynego

Skrócony opis

Wymiana starego i zdewastowanego ogrodzenia w szpitalu psychiatrycznym na nowoczesne i przyjazne dla pacjentów wymagających szczególnej opieki

Opis projektu

Projekt obejmuje wymianę zniszczonego ogrodzenia wokół szpitala psychiatrycznego Krychnowice w Radomiu. Nowoczesne ogrodzenie dopełni realizowaną już  od dłuższego czasu rewitalizacje całego szpitala.Nowe ogrodzenie powstanie w miejsce starego i będzie odtworzone po obecnym śladzie

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wymiana ogrodzenia wokół szpitala psychiatrycznego w Krychnowicach.Ogrodzenie to jest bardzo stare i nie spełnia współczesnych standardów oraz szpeci okolice. Najbliższe otoczenie szpitala jest bardzo ważne w procesie dochodzenia pacjenta do zdrowia dlatego powinno zależeć nam na zapewnieniu optymalnych warunków dla ludzi ciężko doświadczonych przez życie

Adresaci projektu

pacjenci szpitala psychiatrycznego w Krychnowicach

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1wymiana ogrodzenia950 000 zł

Postęp realizacji

Do dnia dzisiejszego ogłoszono dwa postępowania przetargowe. Jednak wartość ofert była dwukrotnie wyższa od środków zaplanowanych na realizacje tego projektu. W 2022 roku zostanie wykonane 787,7 mb ogrodzenia (całość to 1618 mb). Pozostała część prac będzie wprowadzona jako zadanie dotacyjne realizowane w 2023 r. przez samorząd województwa.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).