projekt nr 26

26. Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach


Lokalizacja

Krychnowicka 1, 26-600 Radom   ; cały teren szpitala psychiatrczynego

Skrócony opis

Wymiana starego i zdewastowanego ogrodzenia w szpitalu psychiatrycznym na nowoczesne i przyjazne dla pacjentów wymagających szczególnej opieki

Opis projektu

Projekt obejmuje wymianę zniszczonego ogrodzenia wokół szpitala psychiatrycznego Krychnowice w Radomiu. Nowoczesne ogrodzenie dopełni realizowaną już  od dłuższego czasu rewitalizacje całego szpitala.Nowe ogrodzenie powstanie w miejsce starego i będzie odtworzone po obecnym śladzie

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wymiana ogrodzenia wokół szpitala psychiatrycznego w Krychnowicach.Ogrodzenie to jest bardzo stare i nie spełnia współczesnych standardów oraz szpeci okolice. Najbliższe otoczenie szpitala jest bardzo ważne w procesie dochodzenia pacjenta do zdrowia dlatego powinno zależeć nam na zapewnieniu optymalnych warunków dla ludzi ciężko doświadczonych przez życie

Adresaci projektu

pacjenci szpitala psychiatrycznego w Krychnowicach

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1wymiana ogrodzenia950 000 zł

Postęp realizacji

Do dnia dzisiejszego ogłoszono dwa postępowania przetargowe. Jednak wartość ofert była dwukrotnie wyższa od środków zaplanowanych na realizacje tego projektu. W 2022 roku zostanie wykonane 787,7 mb ogrodzenia (całość to 1618 mb). Pozostała część prac będzie wprowadzona jako zadanie dotacyjne realizowane w 2023 r. przez samorząd województwa.