Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 20

20. W gminach powiatu płockiego mobilne ROWEROWE MIASTECZKO - na naszych drogach BEZPIECZNE JEST DZIECKO.


Lokalizacja

Terytorium administracyjne Powiatu Płockiego. Miejsce przeznaczenia mobilnych miasteczek rowerowych i dysponent - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku.

Skrócony opis

Mobilne miasteczka rowerowe dla gmin powiatu płockiego i szkolenia dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Weźmy odpowiedzialność za kształtowanie postaw i nawyków dzieci w zachowaniu w ruchu drogowym. Edukujmy przez zabawę dzięki mobilnym miasteczkom rowerowym. W końcu, jak mówi przysłowie "czym skorupka za młodu... " Zagłosuj na bezpieczną przyszłość swoich dzieci!

Opis projektu

Projekt zakłada zakup 5 zestawów mobilnych miasteczek rowerowych wraz z wyposażeniem, a następnie ich udostępnienie gminom z powiatu płockiego, w kolejności ustalanej w harmonogramie.
Na projekt składa się także organizacja prelekcji dla dzieci w formie „Dnia wychowania komunikacyjnego” oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych.

Świadomość edukacyjną wśród dzieci w kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego powinno się budować już od najmłodszych lat. Najłatwiejszą, najbardziej przyswajalną metodą nauki jest edukacja przez zabawę. Dlatego idealnie w tę tematykę wpisują się mobilne miasteczka rowerowe dostępne w każdej gminie w powiecie płockim. Pomysł na szkolenie w formie mobilnych miasteczek rowerowych nie jest przypadkowy, wszak jazda na rowerze to bardzo przyjemna forma spędzania czasu dla każdego, zwłaszcza dla dzieci w wieku szkolnym. Niezależnie czy mówimy o mieszkańcach wsi, miast czy miasteczek, rower jest podstawowym środkiem transportu i służy w dojazdach do szkoły, do znajomych, do parku lub do jazdy rekreacyjnej z rodzicami czy dziadkami. Rower jest często pierwszym poważnym stykiem dziecka z ruchem drogowym i obowiązującymi w nim zasadami.
Wzorem państw Skandynawskich oraz jako pierwszy powiat w Polsce, weźmy odpowiedzialność za kształtowanie dobrych postaw i nawyków dzieci w zachowaniu w ruchu drogowym. Zajmijmy się edukacją przez szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub organizację dnia wychowania komunikacyjnego. W końcu, jak mówi przysłowie "czym skorupka za młodu... " Ten projekt jest inwestycją w bezpieczeństwo na drodze. Wprowadźmy swoją lokalną "wizję zero" czyli zero wypadków z udziałem rowerzystów w przyszłości. To może kiedyś komuś uratować życie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Ruch na przestrzeni 20, 30 lat zmienił się. Dawniej było mniej samochodów, choć również mniej dróg. Ruch był spokojniejszy, wolniejszy, mniej intensywny. Umówmy się, że również przepisy ruchu drogowego były traktowane po macoszemu. Dziś nasza świadomość jest większa, również przez to co obserwujemy na drogach - kolizje, potrącenia, zawrotna prędkość i brak nieuwagi przez pieszych, rowerzystów i kierowców. Dlatego potrzebna jest intensywna edukacja i inwestycja w poprawę poczucia bezpieczeństwa na drogach. Edukację zacząć należy wśród dzieci i młodzieży. Gminy powiatu płockiego, dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, mogą tworzyć pierwszy powiat w Polsce, którego najmłodsi mieszkańcy zdobędą kompleksową wiedzę o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Mam nadzieje, że ten dobry przykład troski mieszkańców gmin z powiatu płockiego o swoje dzieci, znajdzie naśladowców w całym województwie mazowieckim.  

1. Mobilne miasteczko rowerowe może być dobrym narzędziem wykorzystanym do przeprowadzenia kursu karty rowerowej. Karta rowerowa jest obowiązkowym dokumentem każdego dziecka powyżej 10 roku życia, które może samodzielnie korzystać z drogi publicznej. Niestety zarówno ten obowiązek jak i sam dokument traktowany jest z dużym przymrużeniem oka. Oczywiście w szkołach podstawowych istnieje edukacja przygotowująca ucznia do znajomości przepisów ruchu drogowego i zachowań na drodze. Jednak brak odpowiednich narzędzi i pomocy edukacyjnych powoduje, że dzieci przed nabyciem "karty rowerowej" wiedzę o prawidłowym zachowaniu na drodze czerpią tylko z teorii (tj. rozrysowane scenki, nauka znaków lub wyświetlane filmy / slajdy różnych sytuacji na drodze), a część praktyczna to często tylko "wyjeżdżanie" tzw. ósemek. Projekt wyposażenia gmin w powiecie płockim w możliwość użytkowania mobilnych miasteczek rowerowych pomoże w efektywniejszym nauczaniu młodych ludzi zasad ruchu drogowego, co niewątpliwie przełoży się na poprawę bezpieczeństwa ruchu i przygotuje dzieci do pogłębiania swoich umiejętności podczas zdobywania karty rowerowej. Mobilne miasteczko rowerowe byłoby wyposażone w elementy do szybkiego montażu (w zaledwie jedną godzinę) na każdym placu szkolnym. Zestaw składa się z nawierzchni gumowej z wrysowanymi znakami poziomymi, znaków pionowych, aktywnych (akumulatorowych) sygnalizatorów świetlnych oraz innych elementów "normalnej" drogi lub ulicy.
2. Mobilne miasteczka to także walory wychowawcze i społeczne. Zamiast nakłaniać dziecko do czytania przepisów czy elementarzy, można zabrać je do specjalnie przygotowanego miasteczka rowerowego. Tam w praktyce pozna i zrozumie zależności między znakami drogowymi, podstawy zachowania na jezdni oraz przygotuje się do egzaminu na kartę rowerową. Wszystko to z dala od samochodów i innych niebezpieczeństw. Jazda po sztucznie wykreowanym miasteczku może być z pewnością świetną zabawą dla dziecka, a nawet dla dorosłego. Jednak w podstawowych założeniach takich obiektów nie leży wcale rozrywka, lecz bezpieczeństwo. Istotne jest również oderwanie dziecka od komputera (znak naszych czasów, zwłaszcza w okresie pandemii) i skierowanie zainteresowań dziecka na samorozwój intelektualny przez poznawanie nowych zagadnień. Nie bez znaczenia jest zażywanie ruchu fizycznego podczas zabawy na mobilnym miasteczku rowerowym.
3. Co również istotne, mobilne miasteczko rowerowe może być używane również w pomieszczeniach zamkniętych, jak np. halach sportowych czy salach gimnastycznych. Dlatego też miasteczko mogłoby stanowić całoroczną atrakcję w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w czasie ferii zimowych, kiedy organizowane są różne zajęcia "na nudę" przez szkoły lub organizacje pozaszkolne.
4. Oprócz wyposażenia gmin w mobilne miasteczko rowerowe, projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zakłada także organizację "Dnia wychowania komunikacyjnego dot. bezpieczeństwa ruchu". Zajęcia skierowane do dzieci z terenu gminy będą stanowiły uzupełnienie wiedzy o ruchu drogowym, zagrożeniach na drodze i przepisach ruchu drogowego. W trakcie zajęć dzieci mają okazję nauczyć się odpowiedniego zachowania:
• na skrzyżowaniach równorzędnych
• na drogach podporządkowanych oraz z pierwszeństwem
• na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym
• w trakcie zmiany pasa ruchu
• przy włączaniu się do ruchu
• podczas zmiany kierunku jazdy
5. Dzieci nauczą się także rozpoznawać i odpowiednio reagować na znaki drogowe poziome (m.in. przejścia dla pieszych, strefy wyłączone z ruchu, linie przerywane i ciągłe) oraz pionowe (m.in. znaki organizacji ruchu czy postojowe), a dodatkowe lekcje wychowania komunikacyjnego stanowić będą uzupełnienie wiedzy zdobywanej zgodnie z programem nauczania w szkole.
6. Potrzeba edukacji wynika także z charakterystyki infrastruktury regionu powiatu płockiego, przez który przebiegają drogi krajowe (nr 10, 50, 60, 62) lub drogi wojewódzkie (nr 540, 555, 559, 560, 562, 564, 567, 568, 573, 574, 575, 577) oraz niezliczona ilość dróg gminnych. Bardzo często drogi krajowe i wojewódzkie przebiegają przez centrum miejscowości gminnych (np. Staroźreby, Bielsk, Drobin, Słupno, Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Łąck, Gąbin, Dobrzyków). Dla mieszkańców tych miejscowości, drogi krajowe i wojewódzkie są podstawowym szlakiem komunikacyjnym, na których ruch jest intensywniejszy, a więc potencjalnie bardziej niebezpieczny. Edukacja od najmłodszych lat nauczy, jak prawidłowo korzystać z takich dróg.
7.     Dzień wychowania komunikacyjnego to akcja mająca na celu uświadamianie i edukację młodzieży jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Akcja miała już kiedyś podobny charakter - w 2008 roku Mazowiecki Urząd Marszałkowski realizował projekt "Bezpieczna droga do szkoły". Obecnie zachodzi potrzeba odświeżenia projektu pod nazwą Dzień Wychowania Komunikacyjnego.
8.     Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej może uratować ludzkie życie, jednak aby tak się stało, musi być zrobione prawidłowo. Wiele osób wprost przyznaje, że bałoby się udzielić komuś pierwszej pomocy. W obawie przed wyrządzeniem szkody lub krzywdy drugiej osobie zrezygnowaliby z wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. To błąd, ponieważ nawet rozerwane ubranie, czy złamane żebro nie ma znaczenia, jeśli można tym sposobem uratować komuś życie. Kurs pierwszej pomocy może pomóc pokonać strach osobom, które nie czują się pewne swoich umiejętności. Dzięki temu szybciej i sprawniej wykonają podstawowe czynności do czasu przyjazdu karetki.

Adresaci projektu

Według Urzędu Statystycznego w Warszawie (opracowanie: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 dla Powiatu Płockiego), w roku szkolnym 2019 / 2020 na terenie powiatu płockiego były 54 szkoły podstawowe, w tym 2 szkoły specjalne, do których uczęszczało łącznie 8 401 dzieci. Projekt adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych administracyjnie na terenie powiatu płockiego. Szacuje się zatem, że (statystycznie) jedno mobilne miasteczko rowerowe zainstalowane w jednej gminie zaspokoi roczne potrzeby edukacyjne dla ok. 560 uczniów tej gminy. (8 400 / 15 gmin = 560 dzieci).
Dzień wychowania edukacyjnego obejmie również dzieci we wszystkich gminach powiatu płockiego.
Z racji dostępności liczby godzin szkolenia i min. 4 zorganizowanych spotkań na terenie każdej gminy, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy mogą zostać rozszerzone na wszystkich mieszkańców powiatu płockiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Mobilne miasteczko rowerowe - 5 kompletów - (wym. min. 15 m x 30 m, duża liczba elementów – 57 000 zł / kpl.)285 000 zł
2Szkolenie - udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych w wymiarze min. 12 godzin (4 spotkania x 3 godziny przypadające na jedną gminę) czyli (12 godziny x 15 gmin = 180 godziny) -> 180 godziny x ok. 120 zł / h = 21 600 zł21 600 zł
3Dzień wychowania komunikacyjnego dla dzieci szkół podstawowych w wymiarze min. 6 godzin przypadające na jedną gminę: (6 godzin x 15 gmin = 90 godziny) -> 90 godziny x ok. 100 zł / h = 9 000 zł9 000 zł
4Niezbędne szkolenia pracowników WORD do obsługi i eksploatacji miasteczek oraz koszty operacyjne projektu7 400 zł
5Koszty transportu miasteczek 17 000 zł
Łącznie: 340 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
W gminach powiatu płockiego mobilne ROWEROWE MIASTECZKO - na naszych drogach BEZPIECZNE JEST DZIECKO.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).