Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 17

17. Edukacja na szlakach Mazowsza - warsztaty i wycieczki dla dzieci i dorosłych


Lokalizacja

Miejscem zajęć będą m.in. sale radomskiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Kościuszki 5A w Radomiu, Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Muzeum Wsi Radomskiej, Stacja Muzeum w Warszawie, teren zamków w Czersku i Liwie,Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Muzeum Ludowych Instrumentów w Szydłowcu.

Skrócony opis

Projekt polega na zorganizowaniu serii warsztatów edukacyjnych dla młodych mieszkańców Mazowsza i ich opiekunów. W miesiącach kwiecień-listopad zorganizowana zostanie także siedem wycieczek  W każdej weźmie udział grupa do 50 osób. Pod okiem wykwalifikowanego przewodnika będą mieli możliwość poznać historię, kulturę i tradycję miejsc, do których się wybiorą.

Opis projektu

Projekt polega na zorganizowaniu serii warsztatów edukacyjnych dla młodych mieszkańców Mazowsza i ich opiekunów. W okresie pandemii, wielu z nich, ze względu na ograniczenia, nie mogło nawiązywać bezpośrednich relacji z rówieśnikami oraz brać udziału w dodatkowych zajęciach. Problem dotyczył dzieci ze szkół podstawowych, średnich, także dzieci objętych edukacją domową (tych ostatnich na Mazowszu jest ponad 1,5 tysiąca). W projekcie udział wezmą więc zarówno dzieci uczące się w szkołach, jak i te, spełniające obowiązek szkolny w ramach Edukacji Domowej.

W ramach projektu dla mieszkańców południowego Mazowsza zorganizowane zostaną:

a) cykl zajęć specjalistycznych dla dzieci:
A1) zajęcia science laboratory (zajęcia naukowe z eksperymentami i doświadczeniami, 2 cykle zajęć po 30 godzin = 60 godzin)
A2) zajęcia z robotyki (2 cykle zajęć po 30 godzin = 60 godzin)
A3) zajęcia matematyczno-logiczne (gry i zabawy matematyczne, cykl zajęć 30 godzin = 30 godzin)
A4) zajęcia edukacyjno-medialne (2 cykle zajęć po 30 godzin = 60 godzin)

b) cykl zajęć dla dorosłych i seniorów (rodzice, dziadkowie, opiekunowie)
B1) Warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze dla dorosłych, w tym dotyczące uczuć i nastrojów dzieci i młodzieży, umiejętności rozmowy z nimi, konstruktywnego chwalenia, zachęcania do samodzielności, zachęcania do współpracy oraz wzajemnego wsparcia i uwalniania od grania ról (cykl 20 trzygodzinnych spotkań = 60 godzin dydaktycznych)
B2) Warsztaty pogłębiające więzi pomiędzy uczestnikami projektu poprzez rozwinięcie sprawności manualnej m.in. warsztaty tkactwa, krawiectwa, kursy kaligrafii (cykl 20 trzygodzinnych spotkań = 60 godzin dydaktycznych)

Miejscem wspomnianych zajęć będą m.in. sale radomskiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia czy Muzeum Wsi Radomskiej.

W miesiącach kwiecień-listopad zorganizowana zostanie także seria wycieczek autokarowych szlakami Mazowsza. W każdej weźmie udział grupa do 50 osób. Pod okiem wykwalifikowanego przewodnika będą mieli możliwość poznać historię, kulturę i tradycję miejsc, do których się wybiorą. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostanie siedem wycieczek autokarowych: dwie wycieczki do Warszawy (m.in. do ZOO, do Stacja Muzeum, Muzeum Sportu i Turystyki), jedna wycieczka szlakiem mazowieckich zamków w Czersku i Liwie, jedna wycieczka do Teresina/Niepokalanowa (m.in. Muzeum Strażackie), jedna do Przysuchy (Muzeum im. Oskara Kolberga, połączone z warsztatami), jedna do Szydłowca (warsztaty w Muzeum Ludowych Instrumentów), jedna do Iłży (zwiedzanie Zamku oraz Nadleśnictwo Marcule). Uczestnicy projektu zostaną zaproszeni także do poznania tajemnic lokalnej historii, m.in. poprzez udział w warsztatach tematycznych w Muzeum Wsi Radomskiej połączone z ogniskiem oraz w Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Okres pandemii uniemożliwił wielu dzieciom i młodzieży udział w zajęciach. Projekt ma za zadanie wypełnić pewną lukę, jaka z tego powodu powstała. Pozwoli odkryć nowe zainteresowania, poszerzać horyzonty i budować relacje z rówieśnikami w przyjemny i pożyteczny sposób. Rozwój międzyludzkich relacji jest ważny zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Dlatego także rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci wezmą udział w spotkaniach warsztatowych rozwijających umiejętności wychowawcze oraz w warsztatach rozwijających sprawności manualne.

Turystyczny charakter drugiej części projektu pozwoli zobaczyć i poznać przez dzieci, dorosłych i seniorów miejsca na Mazowszu, które często kojarzą jedynie z nazwy. Udział w towarzyszących wyjazdom zajęciach edukacyjnych, pozwoli zapoznać się z dziedzictwem kulturowym wybranych miejsc województwa mazowieckiego. Taki sam cel przyświecać będzie zajęciom w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz Muzeum Wsi Radomskiej.

Bezpłatny charakter zajęć pozwoli dotrzeć z projektem do wielu osób i jeszcze efektywniej realizować jego poszczególne elementy. W niepowtarzalny sposób odpowie również na potrzeby najmłodszych członków społeczeństwa oraz ich opiekunów, szczególnie po długim, pełnym niepewności czasie pandemii.

Adresaci projektu

- Dzieci i młodzież z Województwa Mazowieckiego (mieszkańcy m.in. Radomia, Iłży, Lesiowa oraz Jedlińska -  zarówno dzieci i młodzież uczące się w szkołach, jak i te, spełniające obowiązek szkolny w domu w ramach Edukacji Domowej)
- Rodzice, dziadkowie oraz opiekunowie dzieci z Województwa Mazowieckiego
- Seniorzy z Radomia i okolic

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zajęcia science laboratory (zajęcia naukowe z eksperymentami i doświadczeniami dla dzieci w wieku 6-14 lat)30 000 zł
2Zajęcia z robotyki23 000 zł
3Zajęcia matematyczno-logiczne10 000 zł
4Zajęcia edukacyjno-medialne30 000 zł
5Warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze dla dorosłych20 000 zł
6Warsztaty manualne dla dorosłych24 000 zł
7Wycieczka do Warszawy I (wizyta w Zoo, autokar, licencjonowany przewodnik, wyżywienie uczestników wyjazdu, zajęcia edukacyjne)8 000 zł
8Wycieczka do Warszawy II (wizyta w Stacji Muzeum, Muzeum Sportu i Turystyki, Stare Miasto, autokar, licencjonowany przewodnik, wyżywienie uczestników wyjazdu, zajęcia edukacyjne)10 000 zł
9Wycieczka szlakiem mazowieckich zamków w Czersku i Liwie (autokar, licencjonowany przewodnik, wyżywienie uczestników wyjazdu, zajęcia edukacyjne)8 000 zł
10Wycieczka do Teresina/Niepokalanowa (wizyta w Muzeum Strażackim, autokar, licencjonowany przewodnik, wyżywienie uczestników wyjazdu, zajęcia edukacyjne)8 000 zł
11Trzy wycieczki z warsztatami do Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Muzeum Ludowych Instrumentów w Szydłowcu oraz do Iłży15 000 zł
12Warsztaty tematyczne w Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz w Muzeum Wsi Radomskiej wraz z ogniskiem4 000 zł
13Obsługa administracyjna, promocja, księgowość10 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Edukacja na szlakach Mazowsza - warsztaty i wycieczki dla dzieci i dorosłych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).