Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 16

16. Festiwal gier i zabaw towarzyskich


medale, puchary

Lokalizacja

Miejscem zajęć oraz Festiwalu Gier Planszowych będą m.in. sale radomskiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Kościuszki 5A w Radomiu, Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" oraz Muzeum Wsi Radomskiej. Rywalizacja sportowa odbywać się będzie, zgodnie z określeniem w opisie projektu, wyłącznie w miejscowościach Podregionu Radomskiego: m.in. w Radomiu, Białobrzegach, Jedlińsku, Skaryszewie.

Skrócony opis

Multidyscyplinarny projekt polega na organizacji towarzyskich spotkań sportowych oraz kulturalnych dla mieszkańców Mazowsza z Podregionu Radomskiego, połączonych z działaniami profilaktycznymi, w które włączą się mistrzowie sportu. W ramach zadania zorganizowane zostaną turnieje piłkarskie, imprezy biegowe, spotkania profilaktyczne oraz rywalizacja fanów nieśmiertelnych "planszówek".

Opis projektu

Projekt polega na organizacji wyjątkowych, towarzyskich spotkań sportowych oraz kulturalnych dla mieszkańców Mazowsza z Podregionu Radomskiego, połączonych z działaniami profilaktycznymi, w które włączą się mistrzowie sportu. Zgodnie z rekomendacjami, dla tego multidyscyplinarnego projektu przyjęty został wiodący obszar tematyczny projektu, czyli kultura fizyczna i turystyka, a wszelkie podjęte w nim działania, będą z nim powiązane.

W ramach zadania dla mieszkańców Mazowsza z Podregionu Radomskiego zorganizowane zostanie sześć turniejów piłkarskich, w których zagrają najmłodsi adepci futbolu. W sumie w zmaganiach weźmie udział blisko 40 drużyn (co najmniej 500 zawodników!). Rywalizacja odbywać się będzie m.in. w Radomiu, Białobrzegach, Jedlińsku i innych gminach Podregionu Radomskiego. Imprezy będą miały na celu promocję i wspieranie rozwoju sportu oraz kultury fizycznej wśród mieszkańców Mazowsza z tego podregionu, promocję zdrowego stylu życia, rozwój umiejętności młodych piłkarzy i popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży. W każdym z turniejów drużyny zagrają systemem „każdy z każdym”, w sumie więc, w każdym rozegrane zostanie aż 28 pojedynków, w których popularyzowane będą zasady Fair Play. Wysoki poziom sportowy zapewni profesjonalna obsada sędziowska, medyczna, techniczna oraz informacyjno-promocyjna. Uczestnicy zmagań będą mieli zapewnione także wodę, napoje oraz poczęstunek dla każdego z nich. Najlepsi piłkarze otrzymają nagrody indywidualne. Każdy z uczestników rywalizacji otrzyma pamiątkowy, okolicznościowy medal, a drużyny pamiątkowe puchary.  

Cztery imprezy biegowe odbędą się w Białobrzegach, Skaryszewie, Radomiu i Jedlińsku, czyli miejscowościach Podregionu Radomskiego. Głównym celem biegowych zmagań będzie upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego stylu życia. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal a najlepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych puchary.

Realizacji projektu towarzyszyć będą także spotkania ze sportowymi idolami wraz z programem profilaktycznym. Młodzi ludzie - według alarmujących wyników wielu badań - narażeni są bowiem w obecnych czasach na działanie wszelkiego typu substancji psychoaktywnych, m.in. alkoholu i narkotyków. Z racji na wiele środowisk oddziałujących na nich – zarówno złych wzorców z grup nieformalnych , a niekiedy także środowisk patologicznych – lęk przed przegraną, odrzuceniem z danej grupy, niewłaściwe wartościowanie, otwierają drzwi wielu niepożądanym zjawiskom. Dzieci i młodzież narażone są przede wszystkim na pokusę sięgnięcia po różnego rodzaje używki, głównie alkohol i narkotyki mające ogromny wpływ na stan umysłu, emocji, zdrowia fizycznego i psychicznego. Wykorzystując nowatorskie techniki multimedialne, na spotkaniach promujących kulturę fizyczną i turystykę oraz w przygotowanych materiałach zaprezentowane zostaną wartości propagujące życie w wolności od alkoholu i narkotyków zniewalających wolę i prowadzących do uzależnienia. Uczestnicy zadania posiądą także wiedzę na temat uzależnień alkoholowych i ich skutków. Swoim autorytetem poprą ją także sportowi idole, w tym medaliści mistrzostw Polski, Europy i świata, reprezentujący Podregion Radomski.

Nie wszyscy mają jednak predyspozycje i sposobność podjęcia treningów w klubach sportowych oraz uczestniczenia w zawodach. Stawiają więc na rozwój umysłowy przy nieśmiertelnych "planszówkach". Dla nich więc zostanie przygotowana rywalizacja w ramach trzydniowego Festiwalu Gier Planszowych. Sięgniemy m.in. po gry związane z Podregionem Radomskim Mazowsza, jak jedna z najpopularniejszych na świecie "Wsiąść do pociągu" z dodatkiem Polska, gdzie znajdują się m.in. stacje związane z tą częścią kraju, w tym Radom  (rywalizacja grupowa), chińczyk, warcaby i zapowiadana jako lokalny hit 2021 roku, tworzona przez mieszkańców Podregionu Radomskiego tematyczna gra "Droga do nieba". Ze względu na fakt, że obszar tematyczny kultura fizyczna związany jest również z turystyką, w ramach Festiwalu, przygotujemy także spotkanie dla najmłodszych z zestawami Domino (28 elementów) oraz Puzzlami (rozmiar ok 49x38 cm). Te zestawy, poświęcone miejscom, zabytkom i perłom kultury miejscowości Ziemi Radomskiej, zostaną przygotowane wraz z instytucjami kultury południowego Mazowsza (m.in. Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu) i będą miały stylizowany, dedykowany temu Podregionowi charakter. W ramach zadania powstanie 500 sztuk egzemplarzy puzzli oraz 500 sztuk Domino. Będą one po zakończeniu Festiwalu służyły także najmłodszym mieszkańcom Podregionu Radomskiego i promowały jego walory turystyczne. Znajdzie się na nich także informacja, że zostały przygotowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, co pozwoli również na promocję BOM.

Festiwal Gier Planszowych odbędzie się na terenie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu, w jednej z sal Delegatury w Radomiu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Jeżeli aura pozwoli, część Festiwalu odbędzie się również w plenerze, na remontowanym dziedzińcu Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Udział we wszystkich wydarzeniach dla jego uczestników będzie bezpłatny!

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zaproponowany projekt odpowiada na potrzeby wielu mieszkańców Podregionu Radomskiego. Sportowa rywalizacja, zarówno piłkarska, jak i biegowa, stanowić będzie doskonałą promocję, wspieranie rozwoju sportu oraz kultury fizycznej wśród mieszkańców Mazowsza, promocję zdrowego stylu życia. Przyniesie także rozwój umiejętności młodych adeptów futbolu i biegania oraz popularyzację wśród nich wspomnianych dyscyplin. W ramach realizacji tego zadania prowadzony będzie także program profilaktyki uzależnień, tożsamy z projektem systemowych rozwiązań, który uzupełni wychowanie i ukierunkuje je na wspomaganie młodych mieszkańców Podregionu Radomskiego w radzeniu sobie z trudnościami, jakie zagrażają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; ograniczy i zlikwiduje czynniki ryzyka (jednostkowe, rodzinne, rówieśnicze, szkolne, środowiskowe), które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują jego zdrowy styl życia. Pozwoli także ograniczyć ryzyko wejścia w nieformalne grupy oraz uzależnienia. Dzięki zorganizowanym zajęciom dzieci zostaną ochronione również przed zacierającą się granicą między tym co realne, a tym co wirtualne. Dodatkowy efekt przyniesie także poparcie działań profilaktycznych przez sportowych idoli.

Festiwal gier planszowych pozwoli natomiast pobudzić do innej formy aktywności i zainteresowań dzieci i młodzież, w tym kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej stojących w kontrze do marnowania czasu poprzez przesiadywanie przy ekranie telewizora, grach komputerowych czy Internecie. Powstałe w ramach Festiwalu puzzle i domino, będą służyły także najmłodszym mieszkańcom Podregionu Radomskiego i promowały jego walory turystyczne. Znajdzie się na nich także informacja, że zostały przygotowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, co pozwoli również na promocję BOM.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do mieszkańców Województwa Mazowieckiego - mieszkańców Podregionu Radomskiego. W sportowych grach i zabawach weźmie udział blisko 1000 uczestników w wieku 6-18 lat oraz co najmniej 1000 osób dorosłych. W festiwalu gier planszowych uczestniczyć będzie blisko 400 osób w wieku od 6 do 99 lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Organizacja sześciu całodziennych turniejów piłkarskich z pełną, profesjonalną obsługą sędziowską, techniczną, promocyjną, wyżywieniem dla uczestników, atrakcyjnymi nagrodami57 600 zł
2Organizacja czterech imprez biegowych (z profesjonalną obsługą sędziowską, techniczną, promocyjną, medalami dla wszystkich uczestników i pucharami dla najlepszych)40 000 zł
3Spotkania ze sportowymi idolami, wraz z programem profilaktycznym, których efektem będą m.in. teksty profilaktyczne, materiały multimedialne oraz ich promocja w mediach15 000 zł
4Festiwal Gier Planszowych (przygotowanie materiałów, ich redakcja oraz wydruk 500 zestawów Domino oraz 500 zestawów Puzzli)42 000 zł
5Festiwal Gier Planszowych (zakup innych gier planszowych)26 000 zł
6Namiot oraz zestawy piknikowe (koce, żagle etc) do przeprowadzenia gier w plenerze6 000 zł
7Festiwal Gier Planszowych (słodki poczęstunek na każdy z trzech dni festiwalu)3 000 zł
8Obsługa administracyjna, promocja, księgowość10 000 zł
Łącznie: 199 600 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Festiwal gier i zabaw towarzyskich

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).