Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Bezpieczny pieszy i kierowca - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej


Lokalizacja

Obręb Puszcza Mariańska nr 0027, Działka ewidencyjna nr 212

Skrócony opis

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Puszcza Mariańska. Projekt realizowany będzie z myślą zarówno o mieszkańcach wiejskiej gminy Puszcza Mariańska, jak i osobach korzystających z drogi wojewódzkiej (kierowcy, piesi). Projekt polega na budowie inteligentnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej.

Opis projektu

Projekt polega na zwiększeniu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 719 z drogą powiatową i gminną w miejscowości Puszcza Mariańska poprzez budowę akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej. Skrzyżowanie zostanie wyposażone w sygnalizatory świetlne dla każdego kierunku jazdy oraz sygnalizatory dla pieszych przy istniejących przejściach.
Taka akomodacyjna sygnalizacja świetlna wykazuje więcej zalet niż klasyczna, zapewniając bezpieczeństwo pieszym i kierującym pojazdami. Planowany w projekcie typ sygnalizacji dostosowuje się do natężenia ruchu w poszczególnych kierunkach jazdy, co ma niewątpliwie duże znaczenie dla płynności poruszających się pojazdów i dla ewentualnych zatorów drogowych. Niezwykle ważnym aspektem jest również dyscyplinowanie kierujących pojazdami do zachowania odpowiedniej, obowiązującej na danym odcinku prędkości. W chwili, gdy pojazd zbliża się do sygnalizacji akomodacyjnej z niedozwolona prędkością, sygnalizacja może zmienić sygnał na czerwony, a to z kolei spowoduje zmniejszenie prędkości przez kierującego pojazdem. Prędkość, z jaka poruszają się pojazdy w obrębie skrzyżowania, jest czynnikiem, który wpłynie na zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Projekt jest wynikiem konsultacji z mieszkańcami, którzy na co dzień widzą zagrożenia, jakie niesie za sobą brak sygnalizacji przy głównym skrzyżowaniu w gminnej miejscowości.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt jest ważny społecznie w myśl prawdy, iż życie i zdrowie każdego człowieka jest wartością bezcenną. Każdy wypadek drogowy to tragedia, która pociąga za sobą zarówno straty zdrowotne, psychiczne jak i te materialne czy społeczne. Mając możliwość podjęcia działań, które przyczynią się w znaczny sposób do poprawy bezpieczeństwa, ubiegamy się o dofinansowanie naszego projektu. Każdego roku obserwuje się coraz większy ruch samochodowy w naszej gminie. Powoduje to zmniejszenie bezpieczeństwa w centrum miejscowości, która jest siedzibą Urzędu Gminy, lokalnych szkół (przedszkole, szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące dla uczniów zarówno z terenu gminy, jak i pobliskich miast) i miejscem szczególnie natężonego ruchu. Znajduje się tu posterunek policji, przychodnia, apteka, kościół parafialny, cmentarz, poczta i liczne obiekty handlowe. Droga wojewódzka przebiega centralnie przez Puszczę Mariańską, niejako dzieląc dostęp do wspomnianych obiektów. Droga służy nie tylko dojazdowi do Puszczy Mariańskiej, ale jest trasą łączącą pobliskie miasta: Żyrardów i Skierniewice. Natężony ruch w obrębie skrzyżowania (biorąc pod uwagę fakt rozmieszczenia ważnych i uczęszczanych obiektów w różnych częściach miejscowości) jest zatem naturalny. Szczególnie niebezpieczne jest korzystanie z przejścia dla pieszych znajdującego się na drodze wojewódzkiej nr 719. Informacje uzyskane z Powiatowej Komendy Policji w Żyrardowie wskazują, że odcinek drogi 719 obejmujący skrzyżowanie i dojazd do niego od strony Żyrardowa są miejscami szczególnie niebezpiecznymi dla pieszych. W ciągu minionych 4 lat miało tu miejsce aż 18 zdarzeń drogowych, przy czym na samym skrzyżowaniu 7 (4 kolizje i 3 wypadki drogowe, jeden z nich ze skutkiem śmiertelnym). Przejścia dla pieszych, zgodnie z prawem, obligują kierowców do zachowania szczególnej ostrożności. Statystyki pokazują jednak, że piesi nie są bezpieczni na "pasach". Jak podaje coroczny raport Komendy Głównej Policji "Wypadki drogowe w Polsce", od 2015 r. 40% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią piesi.
W minionych latach liczba wypadków z udziałem pieszych przedstawia się następująco:
2014 r. - w 9106 zdarzeniach (dane dla kraju)  uczestniczyło 552 pieszych z województwa mazowieckiego
2015 r. - 8581 zdarzeń (cały kraj) z udziałem 552 pieszych (woj. mazowieckie),
2016 r. - 7548 zdarzeń (cały kraj) z udziałem 431 pieszych (woj. mazowieckie),
2019 r. - 7005 zdarzeń (cały kraj) z udziałem 438 pieszych (woj. mazowieckie),
2020 r. - 5235 zdarzeń (cały kraj) 319 pieszych (woj. mazowieckie).
Na podstawie tych danych widać, że podjęte działania w kierunku zwiększania bezpieczeństwa na drogach przynoszą skutki, jednak liczba ofiar nadal jest duża. Raport Komendy Głównej Policji za 2019 rok wskazuje, że najwięcej wypadków na prostych odcinkach dróg występuje w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych (3466 wypadków, w tym 234 to ofiary śmiertelne). Podobnie na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu, główną przyczyną wypadków jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściu (1813 wypadków, w tym 121 to ofiary śmiertelne).
Powyższe dane skłaniają do refleksji i ubiegania się o możliwość zwiększania bezpieczeństwa, choćby lokalnie. Mieszkańcy naszej gminy niejednokrotnie poruszali temat potrzeby zainstalowania sygnalizacji świetlnej na głównym skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej. Wiele obaw mają osoby wjeżdżające na skrzyżowanie od strony ul. Króla Jana Sobieskiego (droga powiatowa nr 4719W), ponieważ widoczność jest tam dość ograniczona. Pojazdy jadące od strony Skierniewic i Żyrardowa drogą wojewódzką nr 719 często nie zachowują odpowiedniej prędkości, a co za tym idzie, dochodzi w tym miejscu do niebezpiecznych sytuacji. Jest to dla nas sprawa priorytetowa, a by to piękne miejsce było również bezpieczne. Gmina Puszcza Mariańska to bogata spuścizna dziejowa: to tu spacerowały ostatnie na świecie tury, na polowania przybywali królowie i książęta polscy, to to powstał pierwszy na świecie zakon marianów i tu król Jan III Sobieski odpoczywał w drodze pod Wiedeń. Gminę wyróżnia również niebywałe bogactwo przyrodnicze, w tym obecność rezerwatów przyrody, Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, obszarów Natura 2000. Chcemy dążyć do tego, by można było bezpiecznie korzystać z tych walorów turystycznych, czy po prostu dojechać i dojść do urzędów, szkół i pracy. Niejednokrotnie mieszkańcy podkreślali, że wielu nieszczęść można by uniknąć, gdyby w ruchliwym centrum Puszczy Mariańskiej istniała sygnalizacja świetlna, szczególnie że przebiega tędy droga wojewódzka. Chcemy zatem uniknąć kolejnych tragedii w przyszłości, a będzie to możliwe dzięki realizacji niniejszego projektu.

Adresaci projektu

Projekt jest realizowany z myślą o mieszkańcach województwa mazowieckiego. Są to głównie mieszkańcy wiejskiej gminy Puszcza Mariańska, liczącej ok. 8 600 mieszkańców. Są to osoby w różnym wieku, począwszy od najmłodszych (dzieci i młodzież), a skończywszy na seniorach. Adresaci projektu korzystają ze skrzyżowania w Puszczy Mariańskiej, które od lat służy lokalnej i wojewódzkiej komunikacji. Najczęściej korzystają z niego dzieci i młodzież z lokalnej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego (do którego uczęszcza młodzież zarówno z terenu gminy, jak i pobliskich miast: Żyrardów, Mszczonów), urzędów i instytucji. Ze skrzyżowania korzystają również mieszkańcy parafii (co najmniej 500 osób) i osoby odwiedzające lokalny cmentarz. Wśród nich są osoby starsze i niepełnosprawne, dla których korzystanie ze skrzyżowania bez sygnalizacji świetlnej jest trudne i niebezpieczne. Są to bezpośredni adresaci projektu, jednak należ również wspomnieć o osobach, które korzystają z drogi nr 719 przebiegającej przez Puszczę Mariańską w celach komunikacyjnych (uczestnicy ruchu drogowego i osoby piesze).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej 470 000 zł

Postęp realizacji

Z początkiem roku planowane jest zlecenie tego zadania jako zadanie własne MZDW z uwzględnieniem budowy sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych przy szkole.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Bezpieczny pieszy i kierowca - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).