Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 312

312. Muzealny mini ogród botaniczny - jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji


Lokalizacja

dziedziniec Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, ul. Rynek 11,26-600 Radom
Identyfikator działki - 146301_1.0050.AR_61.65 Nr działki-65

Skrócony opis

Celem projektu jest przekształcenie dziedzińca muzealnego na bazie istniejącej oraz celowo zaaranżowanej zieleni (mini wirydarz, nowe nasadzenia krzewów, drzew, bylin), małej architektury parkowej (ławki, karmnik heski i budki lęgowe z kamerami online, zegar słoneczny, fontanna typu deszczownica - „sztuczny deszcz", makro-modele owadów, szachownica /Sx5 m/) w przestrzeń wypoczynkowo-edukacyjną.

Opis projektu

Projekt polega na przekształceniu dziedzińca muzealnego na bazie istniejącej oraz celowo zaaranżowane] zieleni (mini wirydarz, nowe nasadzenia krzewów, drzew, bylin), małej architektury parkowe] (ławki, karmnik heski i budki lęgowe z kamerami online, zegar słoneczny, fontanna typu deszczownica - „sztuczny deszcz", makro-modele owadów, wielkoformatowa szachownica /Sx5 m/ z granitowych płyt w bruku dziedzińca, schody łączące dziedziniec z tarasem muzealnym) w przestrzeń wypoczynkowo-edukacyjną, dostępną dla zwiedzających i mieszkańców miasta, jako miejsce organizacji wydarzeń, spotkań, koncertów, cyklicznych imprez, edukacji historyczno-przyrodniczej - słowem, szeroko pojętej animacji życia kulturalnego.

Termin realizacji

I-V 2021 - prace projektowe (projekt aranżacji zieleni i prac budowlanych), zakup mobilnych elementów infrastruktury parkowej (ławki, kosze), oraz elementów małej architektury (modele owadów, hotel dla owadów, karmnik i budki lęgowe z kamerami online, zegar słoneczny).
VI - IX 2021 - prowadzenie prac przy aranżacji zieleni, tworzeniu mini wirydarza, wielkoformatowej szachownicy, instalacja schodów prowadzących na i z tarasu muzealnego, budowa fontanny typu „deszczownica'’ wraz z instalacją, montaż zakupionych wcześniej elementów infrastruktury i malej architektury parkowej, montaż iluminacji murów i zieleni,
X - XI 2021 - testy wykonanych instalacji i rozwiązań, odbiór techniczny,
XII 2021 - zakończenie projektu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Dziedziniec muzealny do chwili obecnej wykorzystywany był Jako przestrzeń parkingowa dla pracowników, gości i kontrahentów muzeum. Dla szerszej publiczności, zwiedzających, mieszkańców miasta i regionu udostępniany był jedynie z okazji Nocy Muzeów lub innych jednorazowych wyjątkowych okazji. Przez kolejne dekady, niemal połowa jego powierzchni (602 m2 z 1311 m2) została przekształcona w kilkudziesięcioletnie, wielogatunkowe zbiorowisko roślinne o charakterze qua$ii)arkowym z ciekawymi okazami drzew takich jak magnolie, tulipanowiec, tamaryszek czteropręcikowy, jabłoń hubejska, surmia bignioniowa, cis, cyprysik nutkajski, żywotnik wschodni, żywotnik zachodni, sosna górska, oraz krzewów np. krzewuszka cudowna czy tawuła van houta, tawuła japońska, berberys thunberga. Powstała enklawa para- parkowej zieleni w połączeniu z bryłą architektoniczną XVIII-wiecznego Kolegium Pijarów, fragmentem XIV-wiecznych murów obronnych miasta, reprezentuje nie tylko walor estetyczny lecz także edukacyjny, który może być wyzyskany w działaniach dydaktycznych muzeum. Warunkiem wyzyskania tych walorów jest jednak szerokie udostępnienie dziedzińca publiczności poprzez odpowiednie przekształcenie ww. przestrzeni i przystosowanie jej do potrzeb uczestników wszelkich aktywności plenerowych, które mogłyby odbywać się w tym miejscu - koncertów, plenerów malarskich, imprez tematycznych i cyklicznych. Wykonanie działań przewidzianych projektem pomoże zintensyfikować działalność muzeum w okresie wakacyjnym, urozmaicając i dywersyfikując jego ofertę poprzez propozycje działań, aktywności i imprez o charakterze plenerowym.

Adresaci projektu

Mieszkańcy Radomia I regionu radomskiego w bezpośrednim kontekście dostępności geograficznej i komunikacyjnej. Szerzej, także mieszkańcy województwa mazowieckiego oraz kraju. Z uwagi na specyfikę udostępnianej odwiedzających dziedziniec - Muzealny Mini-Ogród Botaniczny - przestrzeni, oferta powstała poprzez realizację projektu, skierowana jest zwłaszcza do najmłodszej publiczności w wieku szkolnym i przedszkolnym a także do mieszkańców miasta i regionu w wieku senioralnym jako element aktywizacji tej grupy wiekowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Mini wirydarz z zegarem słonecznym w centrum i kwietnymi rabatami roślin miododajnych - aranżacja i wykonanie50 000 zł
2Rearanżacja istniejącej zieleni - przesadzanie, pielęgnacja, nowe nasadzenia20 000 zł
3„Ściana wody " - deszczownica, imitacja naturalnego deszczu (w obiegu zamkniętym, podświetlana); aranżacja i wykonanie120 000 zł
4Szachownica (wzór na bruku) - do rozgrywek plenerowych „żywych" szachów; aranżacja wykonanie15 000 zł
5Schody na taras i z tarasu - żeliwno-stalowe, ażur100 000 zł
6Ławki parkowe styl retro/wintage, żeliwno-drewniane15 000 zł
7Kosze styl retro/wintage, żeliwno-drewniane6 000 zł
8Ławeczko-stoły szachowe, parkowe - na dwie szachownice / beton, drewno20 000 zł
9Domek-hotel dla owadów/pszczół murarek - wielkość 1,5 m1 000 zł
10Karmnik heski z kamerą online2 000 zł
11Budki lęgowe z kamerą online3 500 zł
12Modele owadów - chrząszcze, wielkość 1 m30 000 zł
13Modele owadów - modliszka, jelonek rogacz, wielkość 2 m30 000 zł
14Podświetlenie zieleni i murów wewnętrznych dziedzińca50 000 zł
15Projekt rearanżacji zieleni wizualizacja komputerowa5 000 zł
16Projekt prac budowlanych (schody, szachownica - wzór na bruku)5 000 zł
Łącznie: 472 500 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Muzealny mini ogród botaniczny - jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).