projekt nr 308

308. Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy


Lokalizacja

WORD w Radomiu

Skrócony opis

Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych dla 140 kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy.

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych dla 140 kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy.
Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne na torze i płycie poślizgowej, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na drodze kierowców.
Zajęcia teoretyczne (3 godz.) powinny obejmować następujące zagadnienia: specyfika ruchu drogowego w Polsce, oceno czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego z uwzględnieniem różnych substancji psychoaktywnych, omówienie błędów spostrzegania, wpływ alkoholu i innych środków psychoaktywnych na organizm kierowcy, odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych osób na drodze.
Natomiast część praktyczna (3 godz.) powinna zawierać ćwiczenia takie jak: wpływ prędkości na drogę hamowania na różnych nawierzchniach, czas trwania hamowania na różnych nawierzchniach, wpływ rozmowy telefonicznej lub z pasażerem na koncentrację i postrzeganie czynników zagrożenia na drodze, zasady działania systemów wspomagających w samochodzie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego wśród kierujących pojazdami w przedziale wiekowym 25 - 59 lat. Z informacji uzyskanych z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wynika, iż najwięcej zdarzeń drogowych powodują kierowcy samochodów osobowych. Natomiast największą grupę będącą sprawcami zdarzeń drogowych stanowią kierujący w wieku 25 - 59 lat, a główną przyczyną tych zdarzeń jest nadmierna prędkość.

Adresaci projektu

Adresatami projektu jest grupa uczestników - mieszkańców województwa mazowieckiego, w tym z subregionu radomskiego, w wieku 25 - 59 lat posiadający prawo jazdy kategorii B, którzy chcą poprawić swoje umiejętności za kierownicą.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zajęcia teoretyczne (3 godz.)79 800 zł
2Zajęcia praktyczne (3godz.)11 200 zł
3Transport uczestników szkolenia7 000 zł
4Serwis kawowy, lunch2 800 zł
5Ubezpieczenie NNW700 zł
6Pozostałe koszty (materiały szkoleniowe, certyfikat udziału w szkoleniu, artkuły biurowe )2 800 zł
Łącznie: 104 300 zł