Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 307

307. Budowa stref pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.


Lokalizacja

1. Zagórze k/Warszawy, 05 - 462 Wiązowna (teren przy Pawilonie Głównego Rehabilitacji)
2. Józefów ul. 3- go Maja 127, 05 - 420 Józefów (na terenie szpitala)

Skrócony opis

Ideą projektu jest stworzenie strefy dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., ich rodziców i opiekunów. W ramach stref zaplanowano m.in. minigolfa, zagospodarowanie patio, miejsce na ognisko, place zabaw, ławki. Biorąc pod uwagę zakres działalności szpitala bardzo ważne jest, aby pacjent miał możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Opis projektu

Główną ideą projektu jest stworzenie strefy dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. ich rodziców i opiekunów prawnych. W ramach stref zaplanowano:
1. w Józefowie: budowę miejsca rekreacji tj. strefy minigolfa, instalację zabawek (samochód, domek z werandą), zagospodarowanie 3 patio (tereny wokół oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci oraz Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży) - przygotowanie miejsca na ognisko, miejsca do gry w babingtona, instalacja urządzeń tj. stołów betonowych do gry w szachy z siedziskami, huśtawki bocianie gniazdo, altan dla dorosłych, stołów do pingponga, budowę boiska wielofunkcyjnego - siatkówka, koszykówka), zagospodarowanie terenu obejmuje przygotowanie bezpiecznej nawierzchni, instalacje ławek dla dzieci i opiekunów oraz tablic informacyjnych i regulaminu korzystania z placów zabaw a także ogrodzenie.
2. w Zagórzu: budowę dwóch placów zabaw z zabezpieczonym miejscem na ognisko ~ przygotowanie bezpiecznej nawierzchni, budowa piaskownicy, instalacja sprzętów tj. urządzenia do wspinaczki, drabinki, bujaków, konstrukcji do wspinania, huśtawki dwuosobowej, huśtawki bocianie gniazdo oraz ławek dla dzieci i opiekunów i tablic informacyjnych a także regulaminu korzystania z placów zabaw.
Ilość zaproponowanych urządzeń umożliwi bezpieczną zabawę grupie dzieci. Urządzenia będą znajdować się w odpowiednich odległościach od siebie zapewniających bezpieczeństwo użytkowania. Wszystkie urządzenia przewiduje się wykonać w Jednym systemie i stylizacji, tak, aby place zabaw był funkcjonalne, ale zarazem estetyczne i zachęcające do korzystania. Charakterystyczne parametry proponowanych do montażu urządzeń zostały przedstawione na załącznikach graficznych - są to Jedynie propozycje poglądowe urządzeń.

Termin realizacji

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych pozwoleń, zgłoszenie wykonywania robót - przeprowadzenie procedury w spółce. Wykonanie nawierzchni, montaż urządzeń, zainstalowanie ławek, tablic itd. - zakończenie realizacji inwestycji. Termin realizacji marzec-grudzień 2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Jako rodzic pacjenta uważam, że istnieje realna potrzeba stworzenia specjalnej przestrzeni poza oddziałami szpitalnymi, tak, aby jak najwięcej pacjentów i rodziców z terenu województwa mazowieckiego mogło skorzystać z takich miejsc. Biorąc pod uwagę zakres działalności szpitala, czyli leczenie chorób psychicznych i rehabilitacyjnych, bardzo ważne jest, aby pacjent miał możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu, z dala od sal terapeutycznych, wykorzystując otaczające środowisko naturalne, czyli pobliskie lasy. Dzieci otrzymują bezpieczne miejsce do zabaw i aktywności ruchowej, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na proces klimatyzacji w nowym miejscu oddalonym od domu rodzinnego. Ma to ogromne znaczenie dla jego samopoczucia, zdrowia psychicznego i fizycznego oraz umożliwia szybszy powrót do zdrowia. Spędzanie wolnego czasu w aktywny sposób wspiera rozwój ruchowy dzieci, wspiera rozwój psychospołeczny, wzmacnia poczucie własnej wartości a także daje możliwość kontaktu z innymi dziećmi. Dziecko w szpitalu cierpi nie tylko z powodu choroby, odczuwa również lęk związany z pobytem w obcym miejscu. Stworzenie w szpitalu odpowiedniego miejsca umożliwiającego rodzicom i opiekunom kontakt z chorym dzieckiem promuje korzyści emocjonalne I wspieranie procesu leczenia wynikające z obecności bliskiej osoby przy dziecku w trakcie hospitalizacji. Daje również możliwość wymiany doświadczeń, integracji, rozmów i wspólnego spędzania czasu. Odpowiadając na indywidualne potrzeby pacjentów i rodziców, projekt zakłada budowę stref dla pacjentów rehabilitacji w Zagórzu oraz dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych w Józefowie.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. korzystających ze świadczeń medycznych w zakresie psychiatrii i rehabilitacji leczniczej oraz Ich rodziców i opiekunów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Józefów
2Mini golf-9 torów
3Domek z werandą
4Samochód
58 ławek
6Żwir-83 m2
7Krawężniki 90mb
8Trawa rolowana 300 m2
9Nawierzchnia pod boisko wielofunkcyjne 670 m2
10Słupki do siatkówki z tulejami i siatką
11Bramka stalowa 3x2x1 z tulejami i siatką - 2 szt
12Zestaw do koszykówki model 663 z tablicą 120x90, obręcz stała, wysięg 160 cm - 2 szt
13Montaż sprzętu sportowego
14Furtka 2x1 m
15Ogrodzenia z siatki piło chwytnej o wysokości 4 m z montażem 106 mb
16Stół betonowy do gry w szachy -i- 4 siedziska - 6 szt
17Altana dla dorosłych - 4 szt
18Stół do pingponga - 2 szt
19Ławka metalowa -11 szt
20Ogrodzenie bez furtki -12 mb
21Nawierzchnia bezpieczna pod stół 53 m2
22Nawierzchnia bezpieczna lana guma 69 m2
23Trawa - ok. 240 m2
24Równanie terenu 85 m2
25Koszty wykonania
26Koszty dokumentacji projektowej i obsługi
27Szacunkowy koszt projektu w Józefowie536 392,68 zł
28Zagórze
29Drabinka szczebelkowo - wspinaczkowa
30Huśtawka bocianie gniazdo
31Drabinka pozioma
32Bujak - 2 szt
33Huśtawka dwuosobowa
34Przeplotnia sześciokątna
35Piaskownica 3mx3 m
36Ławka metalowa -14 szt
37Tablica informacyjna - 2 szt
38Kosz na śmieci - 3 szt
39Nawierzchnia bezpieczna - 60m2
40Piasek - 50 m2 lub 7,5 m3
41Ogrodzenie z furtką - 17mb
42Nawierzchnia bezpieczna + podbudowa -120 m2
43Trawa - 240 m2
44Żwir - 50m2
45Krawężniki betonowe - 35 mb
46Chodnik krawężnik - 7 m2
47Koszty wykonania
48Koszty dokumentacji projektowej i obsługi
49Szacunkowy koszt projektu w Zagórzu139 862,40 zł
Łącznie: 676 255 zł

Postęp realizacji

Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie.

Załączniki

wizualizacje
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Budowa stref pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).