Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 305

305. Podniesienie umiejętności kierowania pojazdami kierowców w wieku 25-54 lat w ramach ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy


Lokalizacja

TOR MODLIN; 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. gen. Wiktora Thommee 1B

Skrócony opis

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez szkolenie kierowców w najliczniejszej grupie wiekowej 25-54 lata. Szkolenie składałoby się z części teoretycznej (3 godz.) prowadzonej przez psychologa transportu i części praktycznej (3 godz.) pod okiem wykwalifikowanego instruktora na torze doskonalenia techniki jazdy.

Opis projektu

Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez szkolenie kierowców w najliczniejszej grupie wiekowej 25-54 lata. Szkolenie składałoby się z części teoretycznej (3 godz.) prowadzonej przez psychologa transportu i części praktycznej (3 godz.) pod okiem wykwalifikowanego instruktora.
Część teoretyczna poświęcona będzie problematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym z uwzględnieniem przyczyn wypadków drogowych, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach na drodze, problemie alkoholu i środków odurzających wśród kierowców itp. Zagadnieniach.
W części praktycznej każdy z uczestników będzie miał możliwość ćwiczenia różnych manewrów poprawiających jego umiejętności kierowania pojazdem, z którymi nie miał możliwości zetknąć się podczas standardowej nauki jazdy w ośrodku szkolenia. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników uzyska zaświadczenie ukończenia specjalistycznego szkolenia w ODTJ.

Termin realizacji

W okresie maj - listopad 2021 rok

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Według statystyk Komendy Głównej Policji za 2019 rok przyczyną ponad 87% wypadków drogowych była wina kierujących pojazdami. Każdego roku na polskich drogach ginie około 3 tys. osób, a ponad 30 tys. jest rannych. Wpływa to na ogromne koszty zarówno społeczne jak i gospodarcze. Najliczniejszą grupą wśród wszystkich kierujących są osoby w wieku 25 - 54 lata, które poza uzyskaniem uprawnień do kierowania pojazdami nie miały okazji podnieść swoich umiejętności kierowania. W ramach szkolenia będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach teoretycznych, na których poruszone zostaną przyczyny wypadków drogowych, problemy związane z jazdą po alkoholu i narkotykach, agresją na drodze, stresu podczas jazdy oraz zdrowiem kierowcy. W części praktycznej będą mieli możliwość zapoznania z drogą hamowania na mokrej nawierzchni I nauką omijania przeszkody podczas hamowania awaryjnego, umiejętność wychodzenia z poślizgów, radzenie sobie z podsterownością i nadsterownością podczas jazdy w zakręcie.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do 92 kierowców w wieku 25-54 lat posiadających prawo jazdy kategorii B z subregionu siedleckiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Koszt szkolenia 92 kierowców * 670 zł brutto za osobę.61 640 zł
2Koszt transportu - 50 zł brutto za jednego uczestnika * 92 osób4 600 zł
3Koszt usługi cateringu 20 zł brutto * 92 osób1 840 zł
4Koszt ubezpieczenia NNW uczestnika szkolenia 3 zł brutto od osoby * 92 osób276 zł
Łącznie: 68 356 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Podniesienie umiejętności kierowania pojazdami kierowców w wieku 25-54 lat w ramach ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).