projekt nr 305

305. Podniesienie umiejętności kierowania pojazdami kierowców w wieku 25-54 lat w ramach ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy


Lokalizacja

TOR MODLIN; 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. gen. Wiktora Thommee 1B

Skrócony opis

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez szkolenie kierowców w najliczniejszej grupie wiekowej 25-54 lata. Szkolenie składałoby się z części teoretycznej (3 godz.) prowadzonej przez psychologa transportu i części praktycznej (3 godz.) pod okiem wykwalifikowanego instruktora na torze doskonalenia techniki jazdy.

Opis projektu

Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez szkolenie kierowców w najliczniejszej grupie wiekowej 25-54 lata. Szkolenie składałoby się z części teoretycznej (3 godz.) prowadzonej przez psychologa transportu i części praktycznej (3 godz.) pod okiem wykwalifikowanego instruktora.
Część teoretyczna poświęcona będzie problematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym z uwzględnieniem przyczyn wypadków drogowych, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach na drodze, problemie alkoholu i środków odurzających wśród kierowców itp. Zagadnieniach.
W części praktycznej każdy z uczestników będzie miał możliwość ćwiczenia różnych manewrów poprawiających jego umiejętności kierowania pojazdem, z którymi nie miał możliwości zetknąć się podczas standardowej nauki jazdy w ośrodku szkolenia. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników uzyska zaświadczenie ukończenia specjalistycznego szkolenia w ODTJ.

Termin realizacji

W okresie maj - listopad 2021 rok

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Według statystyk Komendy Głównej Policji za 2019 rok przyczyną ponad 87% wypadków drogowych była wina kierujących pojazdami. Każdego roku na polskich drogach ginie około 3 tys. osób, a ponad 30 tys. jest rannych. Wpływa to na ogromne koszty zarówno społeczne jak i gospodarcze. Najliczniejszą grupą wśród wszystkich kierujących są osoby w wieku 25 - 54 lata, które poza uzyskaniem uprawnień do kierowania pojazdami nie miały okazji podnieść swoich umiejętności kierowania. W ramach szkolenia będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach teoretycznych, na których poruszone zostaną przyczyny wypadków drogowych, problemy związane z jazdą po alkoholu i narkotykach, agresją na drodze, stresu podczas jazdy oraz zdrowiem kierowcy. W części praktycznej będą mieli możliwość zapoznania z drogą hamowania na mokrej nawierzchni I nauką omijania przeszkody podczas hamowania awaryjnego, umiejętność wychodzenia z poślizgów, radzenie sobie z podsterownością i nadsterownością podczas jazdy w zakręcie.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do 92 kierowców w wieku 25-54 lat posiadających prawo jazdy kategorii B z subregionu siedleckiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Koszt szkolenia 92 kierowców * 670 zł brutto za osobę.61 640 zł
2Koszt transportu - 50 zł brutto za jednego uczestnika * 92 osób4 600 zł
3Koszt usługi cateringu 20 zł brutto * 92 osób1 840 zł
4Koszt ubezpieczenia NNW uczestnika szkolenia 3 zł brutto od osoby * 92 osób276 zł
Łącznie: 68 356 zł