projekt nr 300

300. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie umiejętności kierowania pojazdami młodych i starszych kierowców we wspólnych ćwiczeniach


Lokalizacja

TOR MODLIN; 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. gen. Wiktora Thommee 1B.

Skrócony opis

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie umiejętności kierowania pojazdami młodych i starszych kierowców we wspólnych ćwiczeniach na torze doskonalenia techniki jazdy.

Opis projektu

Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wspólne szkolenie młodych kierowców w wieku 18-24 lata i seniorów w wieku powyżej 55 roku życia posiadających prawo jazdy kategorii B. Są to dwie grupy wiekowe, które powodują największą liczbę wypadków w ruchu drogowym. Przyczyny wypadków dla każdej z tych grup są inne. Szkolenie miałoby na celu wspólne ćwiczenia przemiennie młodych i dojrzałych kierowców na torze doskonalenia techniki jazdy. Szkolenie składałoby się z części teoretycznej prowadzonej przez psychologa transportu i części praktycznej pod okiem wykwalifikowanego instruktora.
W części praktycznej każdy z uczestników będzie miał możliwość ćwiczenia różnych manewrów poprawiających jego umiejętności kierowania pojazdem, z którymi nie miał możliwości zetknąć się podczas standardowej nauki Jazdy w ośrodku szkolenia. Młodzi kierowcy mieliby dodatkowo możliwość obserwowania zachowania podczas jazdy starszego kierowcy. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników uzyska zaświadczenie ukończenia specjalistycznego szkolenia w ODTJ.

Termin realizacji

W okresie maj - październik 2021 rok.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Polska przoduje w Europie pod względem liczby wypadków w ruchu drogowym I ofiar śmiertelnych. Według statystyk Komendy Głównej Policji młodzi kierowcy w wieku 18-24 lata są głównymi sprawcami wypadków drogowych, gdzie główną przyczyną jest nadmierna prędkość. Grupa kierowców w wieku powyżej 55 roku życia jest kolejną po młodych kierowcach grupą powodującą wypadki drogowe. Grupa ta charakteryzuje się dużym doświadczenie w kierowaniu pojazdami ale czynniki związane ze zdrowiem i wiekiem są częstą przyczyną wypadków tych kierowców. Wspólne ćwiczenia praktyczne mają na celu uświadomienie zagrożeń z jakimi mogą się spotkać na drodze i przećwiczenie możliwości radzenia sobie z nimi. Wśród ćwiczeni będzie m.in. możliwość zapoznania z drogą hamowania na mokrej nawierzchni I nauka omijania przeszkody podczas hamowania awaryjnego, umiejętność wychodzenia z poślizgów, radzenie sobie z podsterownością i nadsterownością podczas jazdy w zakręcie.
W części teoretycznej poruszone zostaną problemy związane z jazdą po alkoholu i narkotykach, agresją na drodze, stresu podczas jazdy oraz zdrowiem i wiekiem kierowcy.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do 46 kierowców w wieku 18-24 lata i 46 powyżej 55 roku życia posiadających prawo jazdy kategorii B z subregionu siedleckiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Koszt szkolenia 92 kierowców * 670 zł brutto za osobę.61 640 zł
2Koszt transportu - 50 zł brutto za jednego uczestnika * 92 osób4 600 zł
3Koszt usługi cateringu 20 zł brutto * 92 osób1 840 zł
4Koszt ubezpieczenia NNW uczestnika szkolenia 3 zł brutto od osoby * 92 osób276 zł
Łącznie: 68 356 zł