projekt nr 299

299. Widoczni-bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec.


Lokalizacja

Droga nr 803 na odcinku: granice miasta Siedlce do końca zmodernizowanego odcinka w miejscowości Skórzec.

Skrócony opis

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż oświetlenia na przejściach dla pieszych i zmniejszenie zagrożenia wypadkami na przejściach dla pieszych.

Opis projektu

Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż oświetlenia na przejściach dla pieszych. Zmniejszenie zagrożenia wypadkami na przejściach dla pieszych.

Termin realizacji

Do września 2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu w obrębie przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 803. Piesi są najsłabiej chronionymi uczestnikami ruchu. Najlepszą ochroną pieszego jest dobra widoczność dla innych uczestników ruchu. Celem projektu Jest minimalizacja zagrożenia wypadkami z udziałem pieszych na przejściach dia pieszych. Z punktu widzenia kierowców doświetlenie spowoduje lepsze warunki do dostrzeżenia pieszych (w szczególności dzieci) i prawidłową ocenę sytuacji wokół przejścia.

Adresaci projektu

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy gminy Siedlce i Skórzec korzystający z przejść dla pieszych oraz pozostali mieszkańcy województwa mazowieckiego (w szczególności z powiatu siedleckiego, garwolińskiego, mińskiego i miasta Siedlce) korzystający na co dzień z drogi wojewódzkiej nr 803.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zaprojektowanie i budowa oświetlenia nizależnego od sieci energetycznej, zasilanego hybrydowo - panelami fotowoltaicznymi i turbiną wiatrową z magazynowaniem energii dla siedemnastu przejść na pieszych260 000 zł

Postęp realizacji

W marcu br. zostanie ogłoszony przetarg na wykonawce projektu.