Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 299

299. Widoczni-bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec.


Lokalizacja

Droga nr 803 na odcinku: granice miasta Siedlce do końca zmodernizowanego odcinka w miejscowości Skórzec.

Skrócony opis

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż oświetlenia na przejściach dla pieszych i zmniejszenie zagrożenia wypadkami na przejściach dla pieszych.

Opis projektu

Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż oświetlenia na przejściach dla pieszych. Zmniejszenie zagrożenia wypadkami na przejściach dla pieszych.

Termin realizacji

Do września 2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu w obrębie przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 803. Piesi są najsłabiej chronionymi uczestnikami ruchu. Najlepszą ochroną pieszego jest dobra widoczność dla innych uczestników ruchu. Celem projektu Jest minimalizacja zagrożenia wypadkami z udziałem pieszych na przejściach dia pieszych. Z punktu widzenia kierowców doświetlenie spowoduje lepsze warunki do dostrzeżenia pieszych (w szczególności dzieci) i prawidłową ocenę sytuacji wokół przejścia.

Adresaci projektu

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy gminy Siedlce i Skórzec korzystający z przejść dla pieszych oraz pozostali mieszkańcy województwa mazowieckiego (w szczególności z powiatu siedleckiego, garwolińskiego, mińskiego i miasta Siedlce) korzystający na co dzień z drogi wojewódzkiej nr 803.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zaprojektowanie i budowa oświetlenia nizależnego od sieci energetycznej, zasilanego hybrydowo - panelami fotowoltaicznymi i turbiną wiatrową z magazynowaniem energii dla siedemnastu przejść na pieszych260 000 zł

Postęp realizacji

Zostało wysłane pismo z informacją ze umowa na opracowanie dokumentacji zostaje rozwiązana z winy wykonawcy wraz z naliczeniem kary.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Widoczni-bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).