Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 295

295. Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców Naszego Regionu


Lokalizacja

Realizacja projektu sukcesywnie w poszczególnych powiatach Podregionu Radomskiego

Skrócony opis

Celem projektu jest organizacja profesjonalnych warsztatów wiązania chust do noszenia dzieci dla kilkuset rodziców z Regionu Radomskiego wraz z wypożyczeniem chusty do trenowania w domu. Dodatkowo w ramach projektu uczestnicy zapoznają się z  podstawową wiedzą dotyczącą pomocy w aktywizacji zawodowej.

Opis projektu

Zadbajmy razem o przyszłość Naszego Regionu!
Sprawmy, by jego najmłodsi mieszkańcy rośli zdrowo i komfortowo. Bliskość z rodzicem, i to zarówno z mamą, jak i z tatą, jest niezwykle istotna w prawidłowym rozwoju emocjonalnym i fizycznym najmłodszych dzieci. Dzięki bliskiemu kontaktowi z opiekunem dziecko czuje się bezpiecznie, co ma bezpośredni wpływ na tempo jego rozwoju i jego późniejsze osiągnięcia. Niestety często opiekunowie nie mogą poświęcić dziecku tyle czasu, ile ono oczekuje. Rozwiązaniem tego problemu jest noszenie dziecka w specjalnie do tego przystosowanych chustach. Dzięki nim rodzic może wykonywać bardzo wiele codziennych czynności, a nawet pracować, mając jednocześnie dziecko ciągle przy sobie.
Postawmy razem na bliskość, aby dać naszym najmłodszym mieszkańcom lepszy start w przyszłość. Niech dzięki temu Nasz Region rośnie w siłę! A jeśli dzięki chustowaniu i zdobytej podczas warsztatów podstawowej wiedzy dotyczącej pomocy w aktywizacji zawodowej wielu z uczestników wróci do aktywności zawodowej? Było by fantastycznie!
Głosując na nasz projekt zapewniasz profesjonalną naukę wiązania chust do noszenia dzieci dla kilkuset rodziców z Regionu Radomskiego wraz z wypożyczeniem chusty do trenowania w domu oraz podstawową wiedzę dotyczącą pomocy w aktywizacji zawodowej.

Termin realizacji

Realizacja w trakcie roku poprzez organizowanie warsztatów dla rodziców z poszczególnych powiatów w różnych lokalizacjach według zapotrzebowania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Dzięki realizacji niniejszego projektu setki rodziców małych dzieci mieszkających w Podregionie Radomskim uzyska praktyczne umiejętności opieki nad swoimi dziećmi, zapewniające dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i emocjonalny, ułatwiające rodzicom opiekę nad dziećmi i dające im możliwość powrotu do aktywności zawodowej popartą uzyskaniem podstawowej wiedzy na temat dostępnych form pomocy w aktywizacji zawodowej.

Adresaci projektu

Rodzice noworodków i niemowląt mieszkający na obszarze Podregionu Radomskiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Warsztaty dla rodziców70 000 zł
2Wypożyczenie chusty30 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Postęp realizacji

Projekt realizowany jest od 1 maja 2021 r.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców Naszego Regionu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).