Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 288

288. Bezpłatne autobusy w weekendy z Siedlec i Łosic do Muzeum w Dąbrowie


Lokalizacja

Projekt dotyczy uruchmiania autobusów do placówki wojewódzkiej

Skrócony opis

Celem projektu jest uruchomienie bezpłatnych autobusów z Siedlec i Łosic do Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Zakłada się, że autobusy kursowały by od 17 kwietnia 2021 do końca listopada, w weekendy i Boże Ciało oraz piątek pomiędzy nimi w godzinach 9-17. Ostateczny rozkład byłby dopasowany do odjazdów z Siedlec.

Opis projektu

Projekt polega na uruchomieniu autobusów od 17 kwietnia 2021 do końca listopada kursujących w weekendy i Boże Ciało oraz w piątek pomiędzy nimi. Zakłada się kursowanie 3 par autobusów skomunikowanych z pociągami w Siedlcach i Niemojkach.

Zakładana trasa to Siedlce centrum przesiadkowe - Golice - Hołubla - Trębice - Sawice - Bartków - Korczew - Dąbrowa - Łysów - Niemojki - Łosice Rynek/Łosiece Dworzec i z powrotem. Zakłada się, że autobusy kursowały by w godzinach 9-17, a więc co mniej więcej 3 godziny. Ostateczny rozkład musi być dopasowany do odjazdów w Siedlcach.

Połączenie do Sawic ma umożliwić dojazd do domu opieki, a połączenie Korczewa i Dąbrowy mają umożliwić zwiedzanie muzeów.

Autobusy zatrzymywałby się na każdym przystanku i stanowiły by jednocześnie normalną weekendową komunikację publiczną.

kosztorys.

zakładane jest kursowanie autobusu przez 58 km w jedną stronę (w obie 116 km) przez 82 dni wolnych 3 pary i za stawkę przyjętą 5,5. co daje łącznie 156948 złUwaga. W przypadku, gdy przeszedłby także projekt połączeń z Niemojek do Łosic dowożących do kolei, projekt rozkładu jazdy musi być skoordynowany. Autobusy zatrzymywać muszą się na każdym przystanku - stanowią zastępstwo za zlikwidowane kursy PKS.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie jest placówką podległa województwu, czyli Marszałkowi. W weekend nie da się dojechać poza własnym samochodem, Chętnie też miejsce jest odwiedzane przez mieszkańców Warszawy i innych części województwa, więc przesiadka w Siedlcach umożliwi dojazd do Muzeum. W rezultacie na biletach zarobi podległe Marszałkowi Mazowieckiemu spółka kolejowa oraz podległe mu muzeum. Komunikacja wojewódzka, czyli inna niż powiatowa (międzypowiatowa), zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest właśnie w gestii Marszałka Województwa. W tym przypadku mamy powiaty Siedlce, siedlecki i łosicki.

Podobnie jest z Muzeum w Starej Suchej. Obecnie zarówno ta miejscowość, jak i okoliczne pozbawione są w weekendy możliwości dojazdu. Trasa przebiega przez 2 powiaty: siedlecki i węgrowski.

Projekt przyczyni się do likwidowania białych plam w weekendowej komunikacji i w dowozach do placówek kulturalnych.

Adresaci projektu

Mieszkańcy regionu siedleckiego, Muzeum Regionalne w Siedlcach, mieszkańcy Mazowsza, "niedzielni rowerzyści", seniorzy, którzy nie mogą prowadzić samochodu, osoby odwiedzające dom opieki w Sawicach, osoby zainteresowane odwiedzeniem Muzeum w Dąbrowie

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1zgodnie z przyjętym wyliczenie (5,5 zł za km, 82 dni, 58 km w jedną stronę, 3 pary) Siedlce - Łosice156 948 zł

Postęp realizacji

Bezpłatne kursy realizowane są w terminie 17 kwietnia - 28 listopada 2021

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Bezpłatne autobusy w weekendy z Siedlec i Łosic do Muzeum w Dąbrowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).