projekt nr 288

288. Bezpłatne autobusy w weekendy z Siedlec i Łosic do Muzeum w Dąbrowie


Lokalizacja

Projekt dotyczy uruchmiania autobusów do placówki wojewódzkiej

Skrócony opis

Celem projektu jest uruchomienie bezpłatnych autobusów z Siedlec i Łosic do Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Zakłada się, że autobusy kursowały by od 17 kwietnia 2021 do końca listopada, w weekendy i Boże Ciało oraz piątek pomiędzy nimi w godzinach 9-17. Ostateczny rozkład byłby dopasowany do odjazdów z Siedlec.

Opis projektu

Projekt polega na uruchomieniu autobusów od 17 kwietnia 2021 do końca listopada kursujących w weekendy i Boże Ciało oraz w piątek pomiędzy nimi. Zakłada się kursowanie 3 par autobusów skomunikowanych z pociągami w Siedlcach i Niemojkach.

Zakładana trasa to Siedlce centrum przesiadkowe - Golice - Hołubla - Trębice - Sawice - Bartków - Korczew - Dąbrowa - Łysów - Niemojki - Łosice Rynek/Łosiece Dworzec i z powrotem. Zakłada się, że autobusy kursowały by w godzinach 9-17, a więc co mniej więcej 3 godziny. Ostateczny rozkład musi być dopasowany do odjazdów w Siedlcach.

Połączenie do Sawic ma umożliwić dojazd do domu opieki, a połączenie Korczewa i Dąbrowy mają umożliwić zwiedzanie muzeów.

Autobusy zatrzymywałby się na każdym przystanku i stanowiły by jednocześnie normalną weekendową komunikację publiczną.

kosztorys.

zakładane jest kursowanie autobusu przez 58 km w jedną stronę (w obie 116 km) przez 82 dni wolnych 3 pary i za stawkę przyjętą 5,5. co daje łącznie 156948 złUwaga. W przypadku, gdy przeszedłby także projekt połączeń z Niemojek do Łosic dowożących do kolei, projekt rozkładu jazdy musi być skoordynowany. Autobusy zatrzymywać muszą się na każdym przystanku - stanowią zastępstwo za zlikwidowane kursy PKS.

Termin realizacji

styczeń - przetarg lub zamówienie z wolnej ręki marzec - listopad - wykonywanie przewozów do Dąbrowy (Siedlce - Dąbrowa - Łosice) połowa kwietnia (od 17) do końca września

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie jest placówką podległa województwu, czyli Marszałkowi. W weekend nie da się dojechać poza własnym samochodem, Chętnie też miejsce jest odwiedzane przez mieszkańców Warszawy i innych części województwa, więc przesiadka w Siedlcach umożliwi dojazd do Muzeum. W rezultacie na biletach zarobi podległe Marszałkowi Mazowieckiemu spółka kolejowa oraz podległe mu muzeum. Komunikacja wojewódzka, czyli inna niż powiatowa (międzypowiatowa), zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest właśnie w gestii Marszałka Województwa. W tym przypadku mamy powiaty Siedlce, siedlecki i łosicki.

Podobnie jest z Muzeum w Starej Suchej. Obecnie zarówno ta miejscowość, jak i okoliczne pozbawione są w weekendy możliwości dojazdu. Trasa przebiega przez 2 powiaty: siedlecki i węgrowski.

Projekt przyczyni się do likwidowania białych plam w weekendowej komunikacji i w dowozach do placówek kulturalnych.

Adresaci projektu

Mieszkańcy regionu siedleckiego, Muzeum Regionalne w Siedlcach, mieszkańcy Mazowsza, "niedzielni rowerzyści", seniorzy, którzy nie mogą prowadzić samochodu, osoby odwiedzające dom opieki w Sawicach, osoby zainteresowane odwiedzeniem Muzeum w Dąbrowie

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1zgodnie z przyjętym wyliczenie (5,5 zł za km, 82 dni, 58 km w jedną stronę, 3 pary) Siedlce - Łosice156 948 zł

Postęp realizacji

Bezpłatne kursy realizowane są w terminie 17 kwietnia - 28 listopada 2021

Załączniki