Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 286

286. BUDOWA OGRODÓW TERAPEUTYCZNYCH-SZTUKA NATURY W ORUiPD W OTWOCKU


Lokalizacja

Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy 05-400 Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29
100% udziałów Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Skrócony opis

Celem projektu jest zaprojektowanie i zagospodarowanie przestrzeni leśnego terenu Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku poprzez budowę ogrodów terapeutycznych - sztuka natury. Projekt będzie obejmował małą architekturę, ogrody kwiatowo -warzywne, sensoryczne place, przestrzenie do działań warsztatowych (np.strefa rozmów i przemyśleń, strefa piknikowa, strefa ognia).

Opis projektu

Projekt budowy ogrodów terapeutycznych- sztuka natury jest skierowany do  Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku, którego celem jest zaprojektowanie i zagospodarowanie przestrzeni leśnego terenu . Projekt będzie obejmował  również małą architekturę, ogrody kwiatowe -warzywne, sensoryczne place, przestrzenie do działań warsztatowych. Prace nad projektem oraz późniejsze prace wykonawcze będą przebiegać wspólnie z młodzieżą przebywającą w ośrodku, pedagogami, psychologami, terapeutami oraz  zaproszonymi do tego projektu gośćmi - rzeźbiarzami,malarzami, muzykami, animatorami,terapeutami i innymi osobami tworzącymi szeroko pojętą kulturę i sztukę.
Nie chodzi tu tylko o zieleń, lecz o olejki eteryczne i zapachy. Eukaliptus, sosny, jaśminy i inne delikatne zapachy też poprawiają nastrój.
Kolejna propozycja to prace w ogródku, nazywane szumnie hortikuloterapią. Chodzi tu zarówno o kopanie ziemi, grabienie, wyrywanie chwastów, jak i sadzenie kwiatów, przycinanie żywopłotów itp. Co ciekawe, hortikuloterapię poleca się szczególnie przy leczeniu stresu pourazowego, wypaleniu zawodowym oraz w trakcie terapii uzależnień.
Relaks:
1. Strefa rozmów i przemyśleń -  worki sako odporne na warunki atmosferyczne - lekkie, łatwe w budowaniu dowolnej aranżacji przestrzennej, hamaki, huśtawki ogrodowe drewniane,  zacienione naturalną roślinnością.
2. Strefa  piknikowa - „Zielone patio” na tyłach budynku ograniczone niskim murkiem oraz pergolami kwietnymi.  Na wysokości patio nowe podwyższone ogrodzenie  wykorzystane jako galeria prac młodzieży. Duży długi stół na około 50 osób, z podłużnymi ławami do siedzenia, z rozsuwanym zadaszeniem w razie pogorszenia pogody. Murowany grill węglowy, grill przestawny na kołach, blat roboczy pod oknem kuchennym oraz wózki kuchenne na kołach do sprawnego wydawania posiłków.
3. Oczko wodne z małą fontanną o prostej  formie - szum wody koi nerwy, sprzyja kontemplacji, oczko może być zarybione lub nie.
4.Strefa  ognia - „Wiata ogniskowa” wbudowana w naturalny układ sosen,  między drzewami  bezpiecznie ustabilizowane otwarte palenisko  z wygodnymi  siedziskami wokół . Zadaszenie z naturalną otwartą wentylacją.
Rośliny,ptaki i owady
1. Strefa warzyw i kwiatów - projekt szklarni wzdłuż ogrodzenia między „Zielonym patio” a „Warzywniakiem”, dalej „Warzywniak” - klasyczny ogród oraz pionowe ogrody warzywne,  podświetlone pergole z  warzyw i kwiatów
2. Strefa owadów -  ,  łąka kwietna
3. Strefa ptaków - „Budki lęgowe” dla ptaków rozmieszczone w każdym rejonie w zależności od ptasich upodobań (konsultacje z ornitologiem)

Termin realizacji

Terminy realizacji projektu
Rozmowy z pacjentami na temat ich koncepcji projektu - Od 10 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.
Przygotowanie projektu przestrzennego - Od 01 lutego 2021 do 28 lutego 2021 r.
Wybór osób do prowadzenia warsztatów - Od 01 marca 2021 r do 30 marca 2021 r.
Realizacja projektu - Od 01 kwietnia 2021 r do 30 sierpnia 2021 r.
Uroczyste otwarcie stref sztuki - 01-30 września 2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt budowy ogrodów terapeutycznych- sztuka natury jest bardzo ważny dla obecnych i przyszłych pacjentów Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku,celem Ośrodka jest realizacja programu rehabilitacji pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi będących w fazie remisji. Jeżeli nastoletni pacjenci po terapii nie wrócą do uzależnienia będzie to ogromny sukces terapii ale także otoczenia i jego atrakcyjności który im towarzyszył podczas pobytu.Terapia w ramach programu rehabilitacyjnego skierowana jest na konstruktywny rozwój młodych ludzi, pracę nad destrukcją wynikającą z używania substancji psychoaktywnych oraz leczenie zaburzeń współwystępujących z obszaru psychopatologii dzieci i młodzieży. Kontakt z naturą jest jak najbardziej pożądany podczas terapii.Prace w ogródku, nazywane szumnie hortikuloterapią,chodzi tu zarówno o kopanie ziemi, grabienie, wyrywanie chwastów, jak i sadzenie kwiatów, przycinanie żywopłotów itp. Co ciekawe, hortikuloterapię poleca się szczególnie przy leczeniu stresu pourazowego, wypaleniu zawodowym oraz w trakcie terapii uzależnień. Terapia naturą, nazywana też ekoterapią, obejmuje dość szerokie spektrum technik, których celem jest poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka – zwłaszcza zanurzonego na co dzień w betonowym otoczeniu oraz w trakcie terapii.
Według wielu praktyków istotę tej terapii stanowi odzyskanie poczucia jedności z „Matką Ziemią”. Wierzą oni, że Ziemia stanowi specyficzny, samoregulujący się nadorganizm, a zatem gdy człowiek uzyskuje zdolność zsynchronizowania się z tym systemem, doświadczy uzdrowienia zarówno w sferze ciała i emocji, jak i duszy nadal jest sporo dowodów naukowych na leczniczy wpływ przyrody
.Prace nad projektem oraz późniejsze prace wykonawcze będą przebiegać wspólnie z młodzieżą przebywającą w ośrodku, pedagogami, psychologami, terapeutami oraz  zaproszonymi do tego projektu gośćmi - rzeźbiarzami,malarzami, muzykami, animatorami,terapeutami i innymi osobami tworzącymi szeroko pojętą sztukę natury. Materiały wykorzystywane do budowy elementów powstałych podczas warsztatów powinny być naturalne, szlachetne: drewno, ceramika, metal.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są w szczególności pacjenci Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku oraz organizacje pozarządowe, szkoły i inne ośrodki o podobnym profilu leczniczym z terenu województwa Mazowieckiego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kierownictwem Ośrodka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1 Worki sako 10 szt,hamaki 5 szt, huśtawki drewniane 1 szt 4 000 zł
2Duży długi stół na około 50 osób 14mx2m, z podłużnymi ławami do siedzenia+drzewo+wkręty+warsztaty10 000 zł
3Oczko wodne z małą fontanną30 000 zł
4Zadaszenie(Duża Markiza tarasowa)4 000 zł
5Duża wiata ogniskowa z wygodnymi siedziskami wokół ogniska na 30 osób+kostka brukowa na podłodze20 000 zł
6Szklarnia warzywno-kwiatowa15 000 zł
7Budki lęgowe dla ptaków 20 szt600 zł
8Sadzonki- warzywa, kwiaty, krzewy, drzewa owocowe+nasiona2 000 zł
9Materiały i narzędzia potrzebne do realizacji projektu10 000 zł
10Przygotowanie projektu -architekt krajobrazu i nadzór nad realizacją projektu 15 000 zł
11Warsztaty z animatorami 10 osób X 10 dni , 1 dzień ( 6h ) 3600036 000 zł
12Kronika filmowa z realizacji poszczególnych etapów projektu 3 000 zł
13Zarządzanie projektem , obsługa administracyjna i obsługa księgowa, 9 m-cy 27 000 zł
Łącznie: 176 600 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
BUDOWA OGRODÓW TERAPEUTYCZNYCH-SZTUKA NATURY W ORUiPD W OTWOCKU

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).