projekt nr 285

285. Podróż Przez Gwiazdy


Lokalizacja

Spotkania mogłyby się odbyć w Ostrołęckim Centrum Kultury przy ulicy Inwalidów Wojennych 23 lub w Hali Widowiskowo-Sportowej im. A. Gołasia przy ulicy Traugutta 1.

Skrócony opis

Celem projektu jest organizacja cyklicznych spotkań ze znanymi osobami w różnych dziedzinach (sport, gastronomia, podróże, film, działalność w serwisie YouTube). Projekt wpłynie na atrakcyjność miasta Ostrołęki i Mazowsza w zakresie imprez kulturalnych zrzeszających młodych mieszkańców.

Opis projektu

Projekt skierowany jest głównie dla młodzieży, uczącej się bądź zamieszkującej miasto Ostrołęka i okolice. Polega na organizacji cyklicznych spotkań ze znanymi osobami w różnych dziedzinach (sport, gastronomia, podróże, film, działalność w serwisie YouTube). Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności miasta Ostrołęki i Mazowsza w zakresie imprez kulturalnych zrzeszających młodych mieszkańców. W przypadku zachowania reżimu sanitarnego oraz powrotu restrykcji rządowych w walce z pandemią wirusa Sars-Cov 2 podmiot zgłaszający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wywiadów ze znanymi osobami w studio znajdującym się w Ostrołęce oraz emisji rozmów w ramach serwisu YouTube na kanale Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki. Wywiady zostaną przeprowadzone przez przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki.

Termin realizacji

10 spotkań zrealizowanych w okresie styczeń 2021 r. - maj 2021 r. (Spotkania miałyby się odbywać w weekendy, by przyciągnąć większą liczbę obserwatorów)
Każde spotkanie miałoby swój oddzielny temat:
1. Youtube ( np. Reżyser Życia, MotoKoty)
2. Podróże ( np. Martyna Wojciechowska, Wojciech Cejrowski, Przemysław Kossakowski)
3. Sport (np. Anita Włodarczyk)
4. Muzyka (np. Dorota Rabczewska)
5. Film ( np. Patryk Vega, Władysław Pasikowski)
6. Literatura ( np. Remigiusz Mróz, Katarzyna Bonda, Blanka Lipińska)
7. Gastronomia ( np. Robert Makłowicz)
8. E-sport ( np. Piotr "Izak" Skowyrski)
9. Religia ( np. o. Adam Szustak OP, Marcin Zieliński)
10. Nauka ( np. Wojciech Drewniak)

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Celem organizacji projektu jest promocja miasta Ostrołęki i Mazowsza oraz poznanie drogi do sukcesu znanych osób. Dla młodych ostrołęczan takie spotkanie ma być wskazówką dla obrania drogi własnej kariery zawodowej. Wydarzenie "Podróż Przez Gwiazdy" spotka się z dużym entuzjazmem wśród mieszkańców m. Ostrołęki i Województwa z racji na niewystarczającą ilość eventów kulturalnych na obszarze Północno-Wschodniego Mazowsza. Spotkanie odbywać się będą od stycznia 2021 r. do maja 2021 r. w okresie roku szkolnego, z wyłączeniem ferii zimowych. Odstęp czasowy pomiędzy organizacją spotkań nie może przekroczyć trzech tygodni. Budżet każdego z ośmiu spotkań zostanie oparty w granicach 20 tys. zł brutto. W tej kwocie znajduje się wynagrodzenie dla gościa, którego zapraszamy do m. Ostrołęki oraz koszty wynajęcia obiektu/studia do przeprowadzenia spotkania/wywiadu.

Adresaci projektu

W szczególności osoby młode, które szukają kierunku swojej kariery, jednak spotkania będą otwarte i dostępne dla wszystkich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Koszt występów prelegentów/artystów 150 000 zł
2Koszt wynajmu sali i obsługi spotkań 50 000 zł
Łącznie: 200 000 zł