Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 282

282. Mentor bezpiecznej jazdy


Lokalizacja

-

Skrócony opis

Projekt polega na zorganizowaniu cyklu teoretyczno-praktycznych szkoleń i jest skierowany do młodych osób, nieposiadających prawa jazdy, będących jeszcze przed kursem nauki jazdy. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie możliwości bezpiecznego i prawidłowego wdrożenia motoryzacyjnego młodzieży, aby zaimplementować właściwe wzorce i uzyskać najwyższy poziom świadomości o ryzyku drogowym.

Opis projektu

Projekt polega na zorganizowaniu cyklu teoretyczno-praktycznych szkoleń i jest skierowany do młodych osób, nieposiadających prawa jazdy, będących jeszcze przed kursem nauki jazdy. Zarówno kwestia braku wcześniejszych doświadczeń w prowadzeniu pojazdu jak i kwestia wieku młodych osób ma kluczowe znaczenie dla wymiaru projektu. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie możliwości bezpiecznego i prawidłowego wdrożenia motoryzacyjnego młodzieży, aby zaimplementować właściwe wzorce i uzyskać najwyższy poziom świadomości o ryzyku drogowym potencjalnych kierowców. Wczesna edukacja w zakresie „pierwszego kontaktu z samochodem” będzie wspierać kształtowanie odpowiedzialności motoryzacyjnej i pomoże przygotować młodzież do świadomego udziału w przyszłym kursie nauki jazdy. Fundamentalne nawyki bezpiecznej pozycji za kierownicą, nawyki dalekiej obserwacji czy zrozumienie konsekwencji przekraczania prędkości to jedne z wartości programu projektu, z którymi młoda osoba będzie mogła zdecydowanie lepiej wykorzystać czas zajęć podczas przyszłego kursu prawa jazdy, a w konsekwencji po uzyskaniu uprawnień będzie bezpieczniejszym kierowcą. Projekt przewiduje udział w 3 godzinach zajęć, w tym 45 minutach zajęć teoretycznych i 2 godzinach zajęć praktycznych realizowanych na wydzielonym i odseparowanym od dróg publicznych torze. Zajęcia obejmą zapoznanie z urządzeniami do kierowania samochodem, ćwiczenia koordynacji ruchowej, operowanie kołem kierownicy, trening peryferyjnego spojrzenia na drogę oraz naukę płynnego kierowania samochodem. Następnie odbędzie się trening ruszania, jazdy do przodu i tyłu po prostej, hamowania oraz pokonywania zakrętów. Podczas ćwiczeń instruktor prowadzący omówi zasady efektywnej obserwacji otoczenia i panowania nad płynnością jazdy, stosowanie zasad zwalniania, hamowania i zatrzymania. Zwrócona zostanie uwaga na właściwą obserwację drogi w lusterkach, technikę hamowania oraz bezpieczne zarządzanie prędkością. Na koniec wskazywane będą niebezpieczeństwa wynikające  z nadmiernej prędkości i przeceniania możliwości kierującego.

Termin realizacji

Wiosna – jesień 2021

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Polska należy do najniebezpieczniejszych krajów Europy w sferze ruchu drogowego. Mazowsze jako największy region we wszelkich statystykach występuje jako obszar większego niż przeciętne zagrożenia zdrowia lub życia w efekcie zdarzeń drogowych. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Niewątpliwie jedną z nich jest mała efektywność szkoleń dla kandydatów na kierowców, które są na ogół poprzedzone raczej epizodycznymi zajęciami wychowania komunikacyjnego realizowanego ( lub nierealizowanego ) w szkołach. Polski system szkolenia kandydatów na kierowców jest w przeważającej części ukierunkowany na zaliczenie  egzaminu na prawo jazdy. Program szkoleń jest najczęściej realizowany w wymiarze 30 godzin jazd z instruktorem, w tym w zależności od predyspozycji uczestnika od 5 do 10 godzin jazd na placu manewrowym. Jest to w około 30% przypadków wystarczające aby zdać egzamin, niemniej – o czym świadczą wieloletnie statystyki wypadków drogowych – zdecydowanie zbyt krótkie aby ukształtować trwałe zachowania świadomych uczestników ruchu drogowego. Zaproponowany projekt stanowiłby dobrą okazję do zbudowania solidnego fundamentu, na którym przyszły instruktor będzie mógł budować zarówno kwalifikacje pozwalające zaliczyć egzamin jak i skutecznie chronić przed zagrożeniami generowanymi przez ruch drogowy.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do młodych osób – mieszkańców Województwa Mazowieckiego - nieposiadających prawa jazdy, będących przed rozpoczęciem kursu nauki jazdy. Wiek beneficjentów projektu ma znaczenie szczególnie ze względu na potencjał zdobywania nowych umiejętności – zazwyczaj gotowość psychofizyczna do prowadzenia samochodu osiągana jest  w wieku 14-18 lat. Ten okres cechuje otwartość umysłów, ciekawość, zainteresowanie, a także umiejętność koncentracji na konkretnym celu. „Plastyczność” młodych osób daje znaczną podatność na wykształcenie w krótkim czasie właściwych nawyków oraz możliwość wykreowania prewencyjnych zachowań. Znacznie wcześniej niż na kursie nauki jazdy pojawiają się potrzeby motoryzacyjne u młodych osób – są już uczestnikami ruchu drogowego (piesi, rowerzyści, pasażerowie) – obserwują ruch i zachowania innych, chcą mieć wpływ na samodzielną komunikację, niezależny transport. Przez wiele lat w okresie dorastania czerpią wzorce z obserwowanych sytuacji drogowych, a także nabywają przekonania w oparciu o opinie wielu kierowców ze swojego środowiska – niestety często wspomniane wzorce są dalekie od tych właściwych, zarówno na poziomie stosunku do przestrzegania przepisów, a także w szeroko rozumianym zjawisku kultury drogowej. Udział w Projekcie stanowiłby dla tej grupy wiekowej dobrą okazję do zapoznania z rzetelną informacją zinterioryzowaną podczas ćwiczeń praktycznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Szkolenie teoretyczne 50 grup (po 10 osób) x 200 zł10 000 zł
2Zajęcia praktyczne 500 osób x 2 godziny x 190 zł190 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Mentor bezpiecznej jazdy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).