projekt nr 276

276. Mogę więcej - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych


Lokalizacja

Biblioteki, domy kultury oraz szkoły na terenie Warszawy i Złotokłosu
● zajęcia z eksperymentami: Warszawa; proponowane: Centrum Integracji Mieszkańców Mokotowa przy ul. Woronicza, biblioteka na ul. Melsztyńskiej
● zajęcia edukacyjne i plastyczne dla dzieci i rodziców: biblioteki, domy kultury w Warszawie
● zajęcia z efektywnej nauce: proponowane: Szkoła Podstawowa w Złotokłosie
● zajęcia krawieckie i DIY: miejsca oferujące dużą powierzchnię w Warszawie; proponowane: Mediateka START-META

Skrócony opis

Projekt obejmuje różnorodne zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych (m.in. eksperymenty, gry matematyczne, zajęcia plastyczne, trening pamięci, krawiectwo, dziecko i stres, emocje, asertywność). Jeśli zajdzie taka potrzeba, zajęcia mogą być przeprowadzane też w formie zdalnej.

Opis projektu

Projekt obejmuje różnorodne zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz dorosłych.

a. cykle zajęć dla dzieci:
i) zajęcia z eksperymentami dla dzieci w wieku 6-9 lat, polegające na poznawaniu otaczających nas zjawisk przyrodniczych oraz wspólnego przeprowadzania doświadczeń z nimi związanych
ii) gry matematyczne dla dzieci w wieku 5-8 lat, polegające na rozwiązaniu zagadek logicznych i nauce podstawowych praw matematycznych
iii) zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat
iv) zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 1-3 lat wraz z opiekunami
v) trening pamięci i metody efektywnej nauki dla dzieci w wieku 9-12 lat
vi) wprawki krawieckie dla dzieci w wieku 9-15 lat - cykl zajęć obejmujący nauczanie obsługi maszyny, podstawowych ściegów krawieckich oraz własnoręczne uszycie prostych rzeczy.  

b. cykle zajęć warsztatowych  dla rodziców:
i) „Uczucia i nastroje dzieci i nastolatków”
ii) „Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
iii) „Dziecko i stres”
iv) „Emocje w relacjach i w nas - rozpoznać, zrozumieć i czuć”
v) warsztaty z zakresu asertywności
vi) warsztaty krawieckie - cykl zajęć obejmujący nauczanie obsługi maszyny, podstawowych ściegów krawieckich oraz własnoręczne uszycie prostych rzeczy.  
vii) Domowe Do It Yourself - cykl zajęć podczas, których uczestnicy nauczą się jak kreatywnie zmieniać domową przestrzeń, wykonując m.in. kwietniki z makramy.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, zajęcia mogą być przeprowadzane też w formie zdalnej. W takim wypadku zajęcia prowadzone byłyby przez platformę Zoom, do której link byłby przesyłany po wcześniejszej rejestracji. W przypadku gdy zajęcia wymagałyby trudno dostępnych materiałów (plastycznych, albo do eksperymentów) byłaby możliwość wysłania ich pocztą pod wskazane adresy, bądź pozostawienia do odbioru przez uczestników w konkretnym miejscu (np. bibliotece).

Termin realizacji

Cykle zajęć dla dzieci:
i) zajęcia z eksperymentami dla dzieci w wieku 6-9 lat: 2 cykle, w każdym po 26 spotkań po 1h, w 3 miejscach - 3*2*26=156h
ii) gry matematyczne dla dzieci w wieku 5-8 lat: 2 cykle, w każdym po 5 spotkań po 1h - 2*5=10h
iii) zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat: 2 cykle, w każdym po 5 spotkań po 1h - 2*5=10h
iv) zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 1-3 lat wraz z opiekunami: 2 cykle, w każdym 5 spotkań po 1h - 2*5=10h
v) trening pamięci i metody efektywnej nauki dla dzieci w wieku 9-12 lat: 4 cykle, w każdym po 10 spotkań po 1h - 4*10=40 h
vi) wprawki krawieckie dla dzieci w wieku 9-15 lat: 2 cykle, w każdym 4 spotkania po 3h - 2*4*3=24h
W sumie godzin dydaktycznych dla dzieci: 250

Cykle zajęć warsztatowych  dla rodziców:
i) „Uczucia i nastroje dzieci i nastolatków”: 2 spotkania po 3h - 2*3=6h
ii) „Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”: 2 cykle, w każdym 10 spotkań po 4h- 2*10*2=80h
iii) „Dziecko i stres”: 2 spotkania po 3h - 2*3=6h
iv) „Emocje w relacjach i w nas - rozpoznać, zrozumieć i czuć”: 3 spotkania po 3h - 3*3=9h
v) warsztaty z zakresu asertywności: 10 spotkań po 4h - 4*10=40h
vi) warsztaty krawieckie: 2 cykle, w każdym po 4 spotkania po 3h - 2*4*3=24h
vii) Domowe Do It Yourself: 2 cykle, w każdym po 3 spotkania po 3h - 2*3*3=18h
W sumie godzin dydaktycznych dla dorosłych: 183

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wszechstronny rozwój zarówno dzieci, jak i dorosłych umożliwia im odkrycie nowych zainteresowań, poszerza kompetencje, daje dużo satysfakcji i radość, a przede wszystkim pozytywnie wpływa na budowanie relacji międzyludzkich. Wsparcie rozwoju rodziny to jedno z ważniejszych zadań, przed którym stoi nasze społeczeństwo. Zarówno zapewnienie edukacji w zakresie rozwoju osobistego dorosłych, psychologii relacji rodzic-dziecko, jak i oferowanie kreatywnych i inspirujących zajęć dla najmłodszych powinno być jednym z naszych priorytetów.

Projekt ma na celu realizację tych potrzeb poprzez organizację kreatywnych zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci od pierwszego roku życia, oraz rozwijających warsztatów dla dorosłych, pomagających radzić sobie z wyzwaniami rodzicielstwa i codzienności. Działania te pozwolą ciekawie i twórczo spędzić czas z rodziną i staną się impulsem do wspólnych rozmów i zacieśniania więzi rodzinnych.

Bezpłatny charakter projektu pozwoli na dotarcie do szerokiego grona zainteresowanych osób, a jego realizacja w założonych miejscach (biblioteki, domy kultury) efektywnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę miejską.

Adresaci projektu

a. dzieci z województwa mazowieckiego w wieku 1-16 lat
b. rodzice z województwa mazowieckiego
c. osoby dorosłe z województwa mazowieckiego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1zajęcia z eksperymentami dla dzieci w wieku 6-9 lat62 400 zł
2gry matematyczne dla dzieci w wieku 5-8 lat4 000 zł
3zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat4 000 zł
4zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 1-3 lat wraz z opiekunami4 000 zł
5trening pamięci i metody efektywnej nauki dla dzieci w wieku 9-12 lat16 000 zł
6wprawki krawieckie dla dzieci w wieku 9-15 lat6 000 zł
7„Uczucia i nastroje dzieci i nastolatków”1 500 zł
8„Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”20 000 zł
9„Dziecko i stres”1 500 zł
10„Emocje w relacjach i w nas - rozpoznać, zrozumieć i czuć”2 250 zł
11warsztaty z zakresu asertywności10 000 zł
12warsztaty krawieckie6 000 zł
13Domowe Do It Yourself4 500 zł
14obsługa administracyjna, promocja, księgowość8 000 zł
Łącznie: 150 150 zł

Postęp realizacji

Projekt realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem realizacji. Obejmował różnorodne zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych (m.in. gry matematyczne, zajęcia plastyczne, trening pamięci i metody efektywnej nauki, warsztaty z zakresu asertywności) prowadzone w bibliotekach, domach kultury i szkołach na terenie Warszawy i Złotokłosu.