Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 275

275. RZEŹBY NATURY- ZWIERZĘTA LEŚNE NA TERENIE ORUiPD W OTWOCKU


Lokalizacja

Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy 05-400 Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29
100% udziałów Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Skrócony opis

Celem projektu jest zaprojektowanie i zagospodarowanie przestrzeni leśnego terenu Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku. Projekt będzie obejmował sensoryczne place, przestrzenie do działań warsztatowych (strefa teatru - „Scena amfiteatru”,strefa dźwięków - „Ogród muzyczny”, strefa art - „Galeria sztuki”, strefa sztuki - „Interaktywny ogród sensoryczny”).

Opis projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie i zagospodarowanie przestrzeni leśnego terenu Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku. Projekt będzie obejmował sensoryczne place, przestrzenie do działań warsztatowych. Prace nad projektem oraz późniejsze prace wykonawcze będą przebiegać wspólnie z młodzieżą przebywającą w ośrodku, pedagogami, psychologami, terapeutami oraz  zaproszonymi do tego projektu gośćmi - rzeźbiarzami,malarzami, muzykami, animatorami,terapeutami i innymi osobami tworzącymi szeroko pojętą kulturę.
Już na etapie pierwszych rozmów najbardziej znaczące będzie zdanie młodzieży, ale również kadry pedagogicznej. Wychodzimy z założenia że jest to przestrzeń dla młodych ludzi korzystających z tego ośrodka i terenu wokół niego i nikt  nie będzie wiedział lepiej czego potrzebują do tego by rozwijać swoje pasje i umiejętności.  Wszystkie tworzone  miejsca i działania będą wymagały zaangażowania wychowanków na każdym etapie prac, a także  dbania i pielęgnowania w przyszłości (nadzór nad projektami podczas zmian turnusów). Wśród młodzieży będą wyznaczane osoby chętne do nadzorowania poszczególnych  stref i sekcji.Materiały wykorzystywane do budowy elementów powstałych podczas warsztatów powinny być naturalne, szlachetne: drewno, ceramika, metal.
Strefy atr:
1.  Strefa teatru - „Scena amfiteatru” - scena z zadaszeniem stałym lub regulowanym,  widownia na 100 osób - wkomponowana w lekką skarpę terenu
2.  Strefa dźwięków - „Ogród muzyczny” - przestrzeń  z przeskalowanymi i instrumentami, urządzeniami emitującymi dźwięk ( np szumiące rury, armata powietrzna, organy rurowe, anteny paraboliczne, gongi i inne).  Mechaniczne i elektroniczne urządzenia, które ułatwiają zrozumienie zjawiska dźwięku oraz jego fizycznych właściwości. Na planowanym obszarze aktualnie znajduje się  „Studio nagrań”, które należy doposażyć w profesjonalne maty wygłuszające, oraz nowy program do obróbki dźwięku (np FL Studio).  Ta strefa obejmuje również kilka istniejących budynków technicznych , które mogą być wykorzystane jako zastana konstrukcja do zbudowania  zewnętrznych urządzeń dźwiękowych wraz z wkomponowaniem na ścianach  autorskich murali dzieła wychowanków ośrodka.
3. Strefa art - „Galeria sztuki”na ogrodzeniu wokół terenu ( w wybranych miejscach)  - przestrzeń galeryjna technicznie przysposobiona do wystawiana prac w plenerze (mimo różnorakich warunków atmosferycznych) , wykorzystywana do pokazów prac wychowanków, ale też zaproszonych gości - artystów - wernisaże.
4. Strefa sztuki - „Interaktywny ogród sensoryczny” -  instalacje przestrzenne, interaktywne, modułowe - rozmieszczone głównie na niezagospodarowanym pasie pomiędzy Hostelem a Ośrodkiem.  Projekty tworzone wraz z młodzieżą z ośrodka podczas warsztatów arte - projektowych, a wykonywane podczas warsztatów technicznych.  Ogród przeznaczony do użytkowania na co dzień przez wychowanków ośrodka, jak i do działań terapeutycznych z pedagogami.
Terapia sztuką jest skuteczna zwłaszcza w przypadku osób mających kłopoty z komunikacją werbalną, zmagających się z depresją, nerwicami, zaburzeniami lękowymi, leczących uzależnienia lub u ludzi, którzy po jakiejś traumie starają się powrócić do normalnego funkcjonowania.. Osoby z problemami natury emocjonalnej, psychologicznej, często dopiero przez sztukę są w stanie się otworzyć. Jest to bezcenne, bo tylko wtedy terapeuta może im pomóc.

Termin realizacji

Terminy realizacji projektu
Rozmowy z pacjentami na temat ich koncepcji projektu - Od 10 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.
Przygotowanie projektu przestrzennego - Od 01 lutego 2021 do 28 lutego 2021 r.
Wybór osób do prowadzenia warsztatów - Od 01 marca 2021 r do 30 marca 2021 r.
Realizacja projektu - Od 01 kwietnia 2021 r do 30 sierpnia 2021 r.
Uroczyste otwarcie stref sztuki - 01-30 września 2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Arteterapia to terapia przez sztukę. Rzeźba, malarstwo, taniec czy śpiew otwierają nam dostęp do naszego wnętrza: emocji, potrzeb, lęków. Ale arteterapia pomaga nie tylko w przypadku chorej duszy – nieoceniona bywa również w leczeniu chorób fizycznych. Arteterapia jest dobra dla każdego i w każdym wieku: mogą z niej korzystać dzieci, osoby dorosłe i seniorzy. Jak działa ten rodzaj psychoterapii?Terapia sztuką jest skuteczna zwłaszcza w przypadku osób mających kłopoty z komunikacją werbalną, zmagających się z depresją, nerwicami, zaburzeniami lękowymi, leczących uzależnienia lub u ludzi, którzy po jakiejś traumie starają się powrócić do normalnego funkcjonowania.Teren ośrodka położony jest na terenach leśnych, ze wspaniałym sosnowym klimatem, piaszczystym podłożem, pofałdowanym ukształtowaniem. Takie położenie uruchamia wiele możliwości wykorzystania go w sposób naturalny, ekologiczny, z szacunkiem do przyrody ale też  kreatywny, wykorzystujący jej potencjał. To idealne miejsce na taki projekt.  

Adresaci projektu

Adresatami projektu są w szczególności pacjenci Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku oraz organizacje pozarządowe, szkoły i inne ośrodki o podobnym profilu leczniczym z terenu województwa Mazowieckiego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kierownictwem Ośrodka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Scena amfiteatru” - scena z zadaszeniem stałym lub regulowanym, widownia na 100 osób wkomponowana w lekką skarpę terenu 30 000 zł
2Strefa dźwięków - „Ogród muzyczny” - przestrzeń z przeskalowanymi i instrumentami, urządzeniami emitującymi dźwięk rury, armata powietrzna, organy rurowe, anteny paraboliczne, gongi i inne15 000 zł
3Studio nagrań”, które należy doposażyć w profesjonalne maty wygłuszające, oraz nowy program do obróbki dźwięku.10 000 zł
4Strefa art - „Galeria sztuki”na ogrodzeniu wokół terenu ( w wybranych miejscach) - przestrzeń galeryjna technicznie przysposobiona do wystawiana prac w plenerze 15 000 zł
5Strefa sztuki - „Interaktywny ogród sensoryczny” - instalacje przestrzenne, interaktywne, modułowe,rzeźby leśnych zwierząt 30 000 zł
6Przygotowanie projektu -architekt krajobrazu15 000 zł
7Warsztaty z artystami 10 osób X 10 dni , 1 dzień ( 6h )36 000 zł
8Kronika filmowa z realizacji poszczególnych etapów projektu3 000 zł
9Zarządzanie projektem , obsługa administracyjna i obsługa księgowa, 9 m-cy27 000 zł
Łącznie: 181 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
RZEŹBY NATURY- ZWIERZĘTA LEŚNE NA TERENIE ORUiPD W OTWOCKU

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).