projekt nr 273

273. Rozbudowanie tradycji regionalnych, wzbogacenie o aspekty historyczne z elementami tańca


Lokalizacja

Miasto i Powiat przasnyski

Skrócony opis

Celem projektu jest stworzenie programu artystycznego o charakterze historycznym z czasów szlacheckich. W ramach projektu zorganizowane będą warsztaty taneczne (nauka tańców: Poloneza, Mazura, Kujawiaka, Krakowiaka i Oberka), nauka jazdy konnej dla różnych grup wiekowych, uczestnicy zapoznają się z kulturą, historią i tradycjami szlachty mazowieckiej.

Opis projektu

Projekt miałby polegać na stworzeniu programu artystycznego o charakterze historycznym z czasów szlacheckich, pokazujący kulturę, stroje i tańce oraz przekazywanie wiedzy. W skład programu wchodziło by zorganizowanie warsztatów tanecznych o charakterze historycznym dla mieszkańców Mazowsza Uczestnicy warsztatów nauczą się tańczyć: Poloneza, Mazura, Kujawiaka, Krakowiaka i Oberka, jeździć konno, zapoznają się z kulturą, historią i tradycjami szlachty mazowieckiej. Celem projektu jest zorganizowanie warsztatów tanecznych, nauki jazdy konnej dla różnych grup wiekowych ( pokonywanie barier kulturalno-społecznych ),tworzenie warunków rozwoju osobistego, Zapobieganie wykluczeniom w dostępie do kultury, promowanie regionu i postaw patriotycznych i umiłowania małej Ojczyzny poprzez zorganizowanie żywych lekcji historii. Prezentacja tańców oraz nabytych umiejętności odbywała by się wspólnie z istniejącym już w Przasnyszu Zespołem Tańców Historycznych na różnego rodzaju imprezach kulturalnych np. Jarmark Staropolski, Dni Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej. Przy realizacji powyższych celów konieczne będzie przeznaczenie otrzymanych środków na zorganizowanie warsztatów, promocje projektu i regionu Mazowsza, zorganizowanie wyjazdów promujących Mazowsze np.  Zajazd Szlachecki w Gołotczyźnie, Dom Polonii w Wilnie. Przy rekrutacji do warsztatów. nie będzie barier wiekowych, światopoglądowych etc a skierowana będzie do mieszkańców Mazowsza.

Termin realizacji

Styczen 2021 – Promocja i nabór uczestników do warsztatów
Luty- Wrzesień 2021 – Trwanie warsztatów : Tanecznych ( Nauka przez nowych uczestników: Poloneza, Mazura, Kujawiaka, Krakowiaka, i Oberka, nauka jazdy konnej, żywe lekcje historii

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Ten projekt warto zrealizować ponieważ, przyczynia się do edukacji w zakresie historii i chlubnych tradycji Szlachty Mazowieckiej i promocji regionu, zarówno wśród młodzieży jaki osób dorosłych i starszych, Przyczyni się do integracji i pokonywaniu barier wiekowych i społecznych m.in. w dostępie do kultury i przełamywaniu barier osobistych poprzez wystąpienia publiczne i integracje między pokoleniowej

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do wszystkich grup społecznych zamieszkujących Województwo Mazowieckie poprzez udział w imprezach masowych, imprezach organizowanych przez grupy rekonstrukcji historycznej, żywych lekcji historii w szkołach i przedszkolach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Rekrutacja500 zł
2Warsztaty: - Taneczne - Nauki jazdy konnej ( 30 osoby x 30godz x 50zł(za godzinę)55 000 zł
3Wyjazdy pokazowe, promujące Mazowsze10 000 zł
4Żywe lekcje historii1 000 zł
5Promocja i dokumentacja1 500 zł
Łącznie: 68 000 zł