Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 272

272. I Gala Disco Polo Piaseczno 2021


Lokalizacja

Parking przy ulicy Sierakowskiego  w Piasecznie.

Skrócony opis

Celem projektu jest organizacja pierwszej Gali Disco Polo w Piasecznie 2021.

Opis projektu

Występ około 7 zespołów na pierwszej Gali Disco Polo w Piasecznie 2021.

Termin realizacji

I Gala Disco Polo,Piaseczno 2021

Występy  zespołow takich jak:
Joker,Loverboy,Playboys, Miły Pan,Grovebusterz,.

Miejsce : Parking miejski przy Gminie w Piasecznie

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Muzykę tą kochają zarówno jak i dzieci jaki i emeryci.Coś dla ludzi,żeby się zrelaksowali przy muzycę w mieście całymi rodzinami.

Adresaci projektu

mieszkańcy województwa mazowieckiego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Scena,nagłośnienie,oświetlenie,technika w tym transport, pracownicy techniczni,akustyk,dźwiękowiec,pracownicy fizyczni40 000 zł
2Scenariusz,reżyseria,chaerografia10 000 zł
3Prowadzący ( 2 osoby) 10 000 zł
4Marketing, reklama w tym plakaty,ulotki,social media,radio,TV i internet40 000 zł
5Prowizja agencji40 000 zł
6Występ zespołu Robert Mays2 000 zł
7Występ zespołu Joker7 000 zł
8Występ zespołu Loverboy 7 000 zł
9Występ zespołu Playboys12 000 zł
10Występ zespołu Miły Pan12 000 zł
11Występ zespołu Grovebusterz7 000 zł
12Występ zespołu Markus10 000 zł
Łącznie: 197 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
I Gala Disco Polo Piaseczno 2021

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).