projekt nr 268

268. Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku.


Lokalizacja

Ostrołęka, ul. Al. Jana Pawła II, działka nr 50730/21

Skrócony opis

Celem projektu jest budowa tężni solankowej wraz z miejscem do wypoczynku przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce. Kuracje solankowe wykorzystywane są m.in. w profilaktyce schorzeń górnych dróg oddechowych, zapaleniu zatok, nadciśnieniu, alergii i ogólnej poprawie samopoczucia.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę tężni solankowej wraz z miejscem do wypoczynku przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym  w Ostrołęce.
Tężnia solankowa to konstrukcja z drewna i gałęzi tarniny, na które spływa solanka, a rozbijając się o poszczególne gałązki  wytwarza mikroklimat pomocny m.in. w profilaktyce schorzeń górnych dróg oddechowych, zapaleniu zatok, nadciśnieniu, alergii i ogólnej poprawie samopoczucia.
Celem projektu jest prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i stworzenie miejsca do wypoczynku dla pacjentów szpitala, mieszkańców Ostrołęki i okolic poprzez budowę tężni solankowej. Tężnia solankowa na terenie MSS będzie oazą zdrowia, wypoczynku i relaksu, a  właściwości lecznicze wpłyną na lepsze samopoczucie, kondycję i poprawę zdrowia u osób zmagających się z przewlekłymi chorobami górnych dróg oddechowych i osób z alergiami.

Termin realizacji

2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Ciągle pogarszający się stan powietrza wymaga troski i podjęcia wszelkich działań wspierających zdrowie mieszkańców naszego regionu.Budowa tężni solankowej ma na celu przede wszystkim profilaktykę i poprawę zdrowia mieszkańców. Realizacja tego projektu na terenie MSS ma również na celu  zagospodarowania terenów zielonych wokół szpitala i stworzenie miejsca wypoczynku dla pacjentów szpitala i mieszkańców naszego regionu.
Miejsce wokół szpitala stałoby się popularnym miejscem  relaksu, a przede wszystkim miejscem poprawy zdrowia poprzez terapię wziewną.  
Tężnie solankowe doskonale oczyszczają płuca z zanieczyszczeń i wzmacniają odporność na infekcje górnych dróg oddechowych. Kuracje solankowe są bardzo skuteczne w leczeniu astmy oskrzelowej zarówno u dzieci jak i dorosłych.
Mikroklimat tworzony przez tężnie solankowe jest jednym z najprostszych sposobów prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, a ogólnodostępny dostęp do kuracji solankowych daje możliwość poprawy zdrowia dla wszystkich, którzy tego potrzebują bez konieczności ponoszenia zbędnych kosztów np. wyjazdów do uzdrowisk.
Tężnia to również ciekawa alternatywa na spędzenie wolnego czasu jak również atrakcja turystyczna.

Adresaci projektu

Pacjenci MSS, mieszkańcy Ostrołęki i województwa mazowieckiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Realizacja zadania ( wybudowanie tężni - 5 szt.)664 200 zł
2Koszty prac przygotowawczych 315 800 zł
Łącznie: 980 000 zł

Postęp realizacji

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o podziale Zadania na 2 etapy. Zakres realizowany w 2021r. ograniczony został do programu funkcjonalno-użytkowego. Pozostały zakres obejmujący dokumentację projektową i roboty budowlano-montażowe zrealizowane zostaną w 2022 roku na podstawie odrębnej umowy dotacyjnej.