Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 267

267. Wsparcie diagnostyki chorób serca poprzez zakup ultrasonografu kardiologicznego.


Lokalizacja

Mazowiecki Szpital Bródnowski - Warszawa 00-685, Poznańska 22 róg Hożej 56 146510_8.0501.149

Skrócony opis

Projekt zakłada zakup wysokospecjalistycznego ultrasonografu z funkcją 3D, dzięki czemu mieszkańcy Województwa Mazowieckiego uzyskają możliwość dostępu do szczegółowej diagnostyki wad serca w klinice kardiologii, zlokalizowanej w idealnie skomunikowanym miejscu (centrum Warszawy). Podniesienie wartości diagnostycznej badań wpłynie na zaplanowanie optymalnej strategii leczenia.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup wysokospecjalistycznego ultrasonografu z funkcją 3D, za pośrednictwem którego mieszkańcy Województwa Mazowieckiego uzyskają możliwość dostępu do szczegółowej diagnostyki wad serca w klinice kardiologii, zlokalizowanej w idealnie skomunikowanym miejscu (centrum Warszawy). Podniesienie wartości diagnostycznej badań wpłynie na zaplanowanie optymalnej strategii leczenia i wynikającego z niej poprawy zdrowia mieszkańców. Wysokiej jakości ultrasonograf z funkcją 3D zapewni przede wszystkim dokładniejszą diagnozę oraz efektywniejsze wykorzystanie potencjału badań przesiewowych.

Termin realizacji

Styczeń 2021 - przygotowanie dokumentacji konkursu na zakup urządzenia oraz równolegle przygotowanie pracowni do wstawienia nowego urządzenia.
Luty - marzec 2021 - konkurs na dostawcę sprzętu zgodnie z parametrami opracowanymi przez lekarzy specjalistów nieinwazyjnych metod diagnostyki kardiologicznej.
Kwiecień 2021 - dostawa sprzętu oraz szkolenia z obsługi poszczególnych funkcji.
Początek maja 2021 - rozpoczęcie stałej diagnostyki w ramach poradni oraz oddziału kardiologii Śródmiejskiego Centrum Klinicznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt ten może służyć wszystkim mieszkańcom Województwa, gdyż jego lokalizacja zapewnia swobodny i łatwy dostęp komunikacyjny. W sposób szczególny skierowany jest do ludzi z chorobami układu krążenia, wadami serca, obciążeniami genetycznymi. Wczesne wykrycie wad serca oraz precyzyjna i szybka diagnostyka chorób sercowo-naczyniowych wpłynie na optymalizację leczenia, co spowoduje podniesienie jakości życia chorych, oraz zmniejszy liczbę zgonów, zapewni efektywne wykorzystanie badań przesiewowych wad wrodzonych.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są wszyscy mieszkańcy Województwa Mazowieckiego z chorobami sercowymi, wadami serca oraz obciążeniami genetycznymi, w tym:
- Seniorzy - z niewystarczającym poziomem zdiagnozowania wad serca,
- Osoby między 35 a 55 rokiem życia - z dużym ryzykiem zawału (możliwość szybkiej oceny sytuacji i tym samym postępowania minimalizującego ryzyko zawału)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup ultrasonografu z funkcją 3d zgodnie z załącznikiem nr 1 - specyfikacją830 000 zł