Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 261

261. In-vitro dla Mazowsza


Lokalizacja

Kliniki leczenia niepłodności na terenie województwa mazowieckiego.

Skrócony opis

Projekt polega na zwiększeniu środków finansowych na realizację Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Pary, które zgłoszą się do programu i zostaną do niego zakwalifikowane, będą mogły skorzystać z dofinansowania do metody zapłodnienia pozaustrojowego na zasadach określonych w programie.

Opis projektu

Projekt polega na zwiększeniu środków finansowych na realizację obecnie realizowanego Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Pary, które zgłoszą się do programu i zostaną do niego zakwalifikowane, będą mogły skorzystać z dofinansowania do metody zapłodnienia pozaustrojowego na zasadach określonych w ww. programie.

Termin realizacji

1. styczeń 2021 r. - Przyznanie środków finansowych realizatorom.
2. luty – grudzień 2021 r. - Prowadzenie procedur zapłodnienia pozaustrojowego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projektu jest bardzo potrzebna, gdyż problem niepłodności dotyka coraz więcej par. Metoda zapłodnienia pozaustrojowego jest bardzo droga i nie jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Projekt odpowie na  bardzo duże zainteresowanie mieszkańców województwa mazowieckiego metodą zapłodnienia pozaustrojowego i pozwoli im skorzystać z dofinansowania do tej metody. W przypadku powodzenia zapłodnienia pozaustrojowego – dziecko da mnóstwo radości i szczęścia rodzicom oraz pozwoli na stworzenie pełnej rodziny.

Adresaci projektu

Z projektu będą mogły skorzystać pary mieszkające na terenie województwa mazowieckiego dotknięte niepłodnością, które spełnią kryteria wejścia do programu i zostaną do niego zakwalifikowane zgodnie z kryteriami określonymi w Programie polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Przeprowadzenie co najmniej 33 procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Maksymalna kwota dofinansowania do jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego to 6 000 zł. Nie wszystkie pary skorzystają ze wszystkich usług przewidzianych w ramach jednej procedury, wobec tego kwota dofinansowania dla pary może ulec zmniejszeniu. 198 000 zł

Postęp realizacji

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
In-vitro dla Mazowsza

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).