Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 260

260. BUDOWA I NAPRAWA BOISKA PIŁKARSKIEGO NA TERENIE ORUiPD W OTWOCKU


Lokalizacja

Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy 05-400 Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29
100% udziałów Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Skrócony opis

Celem projektu jest zaprojektowanie i zagospodarowanie przestrzeni leśnego terenu Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku w szczególności boiska do piłki nożnej. W ramach projektu nastąpi wymiana bramek, zamontowanie łapaczy piłek, położenie naturalnej trawy, wymiana oświetlenia i montaż ławek dla widowni.

Opis projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie i zagospodarowanie przestrzeni leśnego terenu Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku w szczególności boiska do piłki nożnej. Projekt będzie obejmował  również małą architekturę, trybuny i oświetlenie.
Aktualne boisko do piłki nożnej wymaga renowacji. Nawierzchnia jest zniszczona i nierówna, a zamontowane urządzenia są stare, co utrudnia ich konserwację i przywrócenie właściwego, oczekiwanego stanu. Obecnie nie jest atrakcyjnym miejscem do gry.
Wymiana bramek, zamontowanie łapaczy piłek,położenie naturalnej trawy, wymiana oświetlenia i montaż ławek dla widowni jest niezbędne dla osiągnięcia przyjemności gry w piłkę nożną.W ośrodku również dużą uwagę przykłada się do sportu a w szczególności do gier zespołowych. Łącząc programy terapeutyczne, dla najlepszych rezultatów.Stanowi on dopełnienie terapii, a w efekcie wprowadza na nową drogę poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, dbałość o rozwój fizyczny i duchowy, utrwalając trzeźwość ciała i umysłu.
Sięganie po używki bardzo często związane jest z trudnymi emocjami, z napięciami oraz ze stanem depresyjnym, który towarzyszy zaburzeniom emocjonalnym jak: poczucie osamotnienia, niedopasowanie do otoczenia, brak akceptacji, problemy, stresy. Alkohol oraz inne używki pozornie obniżają takie napięcia, pozornie niwelują, rozmywają problemy – ale ich nie likwidują. Znieczulają – ale nie uzdrawiają. Poprawiają humor, dodają odwagi, powodują złudzenie akceptacji w towarzystwie.
W ośrodkach sport jest  traktowany jako terapia niwelująca stres oraz łagodzącą napięcia. Wysiłek fizyczny pomaga dobrze spożytkować energię, poprawia kondycję, pobudza układ krążenia, dotlenia mózg. Ponadto uczy samodyscypliny, pozwala poznać swoje możliwości, wsłuchać się w siebie, poznać swoje mocne i słabe strony. Sport daje także możliwość współpracy w grupie, uczy pracy zespołowej, rozwija umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, budzi poczucie przynależności do grupy oraz chęć współzawodnictwa.
Projekt będzie realizowany od 10 stycznia 2021 do 30 października 2021

Termin realizacji

Rozpisanie przetargu - Od 10 stycznia  2021 r. do 31 stycznia 2021 r.
Weryfikacja ofert - Od 01 lutego 2021 do 20 lutego 2021 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty - Od 26 lutego 2021 r  do 18 marca 2021 r.
Realizacja projektu - Od 19 marca  2021 r do 1 października 2021 r.
Uroczyste otwarcie boiska  - koniec października 2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

"Ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu” Autorem tych słów był Wojciech Oczko – nadworny lekarz króla Stefana Batorego, doktor medycyny i filozofii.Propagował uprawianie kultury fizycznej widząc w niej korzyści zarówno dla ciała jak i dla ducha".
Nowe i atrakcyjne boisko będzie bardziej zachęcało pacjentów do uprawiania sportu i gier zespołowych.Ruch wpływa pozytywnie nie tylko na stan naszej kondycji fizycznej. Ma on znaczenie także dla naszej psychiki i wpływa na poprawę jakości życia. Wyniki badań dowodzą, że aktywność  fizyczna może nie tylko zapobiegać depresji ale także wspomagać jej leczenie. W wielu książkach i opracowaniach znajdujemy zalecenia dotyczące codziennego ruchu jako jednego z ćwiczeń stosowanych w terapii. Tak więc regularne treningi w równym stopniu oddziałują na ciało jak i na psychikę łagodząc stany depresyjne i lękowe a także pozwalając panować nad własnymi emocjami.Pozytywne wyniki osiągają wszyscy pacjenci , bez względu na wiek czy płeć. Ważna jest regularność wysiłku fizycznego. Ruch powoduje wzrost produkcji w organizmie endorfin – nazywanych hormonami szczęścia, które odpowiadają za dobre samopoczucie, zadowolenie z siebie i pozytywne nastawienie do świata. Likwidują przygnębienie, stres, dodają pewności siebie, budzą życiowy optymizm. Osoby regularnie uprawiające sport są weselsze, czerpią większą radość z życia, lepiej radzą sobie ze stresem, co w rezultacie zwiększa u nich poczucie własnej wartości. W naszym ośrodku program zajęć sportowych  opracowuje dla naszych podopiecznych – trener, nauczyciel wychowania fizycznego. Są one odpowiednio dostosowane do możliwości, stanu zdrowia i kondycji fizycznej.  Zajęcia są prowadzone w miłej, przyjaznej atmosferze, bardzo często w plenerze, w pięknych okolicznościach otaczającej nas przyrody. Oprócz poprawy samopoczucia mają na celu integrację w grupie oraz pogłębianie relacji.
Program terapii kierowany jest do osób w wieku od 13 do 19 lat z problemami psychicznymi towarzyszącymi zespołom uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz innym występującym zaburzeniom psychicznym z obszaru psychopatologii dzieci i młodzieży. Podstawowy program terapii w systemie stacjonarnym trwa 6 miesięcy z możliwością kontynuowania terapii w Ośrodku przez kolejne 6 miesięcy.
Jest to projekt przyszłościowy z którego będą korzystać kolejni pacjenci w następnych latach.
Boisko posłuży także do zabawy przy okazji organizacji wielu imprez o charakterze rodzinnym, rekreacyjnym, a także integracyjnym, np. Rodzinny Sportowy Dzień Dziecka.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są w szczególności pacjenci Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku oraz organizacje pozarządowe, szkoły i inne ośrodki o podobnym profilu leczniczym z terenu województwa Mazowieckiego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kierownictwem Ośrodka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Piłko chwyt+ bramki 2 x 15 000,00 = 30 000 zł
2Trawa naturalna z rolki + położenie trawy+przygotowanie terenu 30 m x 60 m x 50 zł =90 000 zł
3Nawodnienie+spryskiwacze20 000 zł
4Oświetlenie boiska?50 000 zł
5Trybuny na 100 osób ekologiczne + rzeźby na widowni25 000 zł
6Zarządzanie projektem , obsługa administracyjna i obsługa księgowa, 10 m-cy30 000 zł
7Kronika filmowa z realizacji poszczególnych etapów projektu 3 000 zł
8Wózek do malowania linii na boisku trawiastym1 600 zł
9Traktor ogrodowy 7 000 zł
Łącznie: 256 600 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
BUDOWA I NAPRAWA BOISKA PIŁKARSKIEGO NA TERENIE ORUiPD W OTWOCKU

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).