projekt nr 259

259. Zakup zestawu do zabezpieczenia ostrodyżurowego i pooperacyjnego pacjentów okulistycznych.


Lokalizacja

Projekt będzie zrealizowany na nieruchomościach, do których Województwo Mazowieckie i jego jednostki organizacyjne, wojewódzkie osoby prawne lub spółki z udziałem Województwa Mazowieckiego posiadają tytuł prawny do dysponowania tj.: na ODDZIALE OKULISTYCZNYM Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (MSSW); ul. Bursztynowa 2; 04- 749.

Skrócony opis

Projekt zakłada umożliwienie wykrywania stanów nagłego zagrożenia życia i natychmiastowego podjęcia działania w celu uniknięcia zgonu pacjenta Oddziału Okulistycznego MSSW. Celem projektu jest zakup sprzętu, który również umożliwi monitorowanie pacjentów w ciężkim stanie ogólnym po zabiegach okulistycznych wykonywanych w ramach świadczeń finansowanych przez płatnika publicznego (NFZ).

Opis projektu

Projekt zakłada umożliwienie wykrywania stanów nagłego zagrożenia życia i natychmiastowego podjęcia działania w celu uniknięcia zgonu pacjenta Oddziału Okulistycznego MSSW. Celem projektu jest zakup sprzętu, który również umożliwi monitorowanie pacjentów w ciężkim stanie ogólnym po zabiegach okulistycznych wykonywanych w ramach świadczeń finansowanych przez płatnika publicznego (NFZ).

Termin realizacji

II kwartał 2021 roku

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zakupiony sprzęt umożliwi wykrywanie nagłych stanów zagrożenia życia u pacjentów Oddziału Okulistyki MSSW w czasie dyżurów i po zabiegach operacyjnych.

Adresaci projektu

Pacjenci Oddziału Okulistyki MSSW.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Defibrylator15 000 zł
2Ciśnieniomierz 3 sztuki1 000 zł
3EKG5 000 zł
4Kardiomonitor15 000 zł
Łącznie: 36 000 zł