projekt nr 258

258. Zakup sprzętu do diagnostyki osób ze schorzeniami rogówki i zapobieganie ślepocie.


Lokalizacja

Projekt będzie zrealizowany na nieruchomościach, do których Województwo Mazowieckie i jego jednostki organizacyjne, wojewódzkie osoby prawne lub spółki z udziałem Województwa Mazowieckiego posiadają tytuł prawny do dysponowania tj.: na ODDZIALE OKULISTYCZNYM Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (MSSW); ul. Bursztynowa 2; 04- 749.

Skrócony opis

Projekt zakłada zakup sprzętu do diagnostyki pacjentów ze schorzeniami rogówki, diagnostykę dystrofii rogówki, a zwłaszcza wczesne wykrywanie stożka rogówki u młodych pacjentów, kwalifikacje do wszczepu soczewki wieloogniskowej, monitorowanie pacjentów pourazowych i po przebytych zapaleniach rogówki. Medycyna pracy pacjentów z astygmatyzmem rogówkowym.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup sprzętu do diagnostyki pacjentów ze schorzeniami rogówki, diagnostykę dystrofii rogówki, a zwłaszcza wczesne wykrywanie stożka rogówki u młodych pacjentów, kwalifikacje do wszczepu soczewki wieloogniskowej, monitorowanie pacjentów pourazowych i po przebytych zapaleniach rogówki. Medycyna pracy pacjentów z astygmatyzmem rogówkowym.

Termin realizacji

II kwartał 2021 roku

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wczesne wykrywanie schorzeń rogówki i zapobieganie utracie wzroku, w ramach świadczeń finansowanych przez płatnika publicznego (NFZ).

Adresaci projektu

Pacjenci Oddziału Okulistyki MSSW ze schorzeniami rogówki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Topograf rogówki zestaw250 000 zł