projekt nr 256

256. Zakup sprzętu służącego obiektywnej diagnostyce nagłego zaniewidzenia i zapobiegania ślepocie.


Lokalizacja

Projekt będzie zrealizowany na nieruchomościach, do których Województwo Mazowieckie i jego jednostki organizacyjne, wojewódzkie osoby prawne lub spółki z udziałem Województwa Mazowieckiego posiadają tytuł prawny do dysponowania tj.: na ODDZIALE OKULISTYCZNYM Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (MSSW); ul. Bursztynowa 2; 04- 749.

Skrócony opis

Projekt zakłada zakup sprzętu związanego z diagnostyką neurookulistyczną, zwłaszcza w przypadku pogorszenia widzenia o nieznanej etiologii, nagłego zaniewidzenia, pogorszenia widzenia spowodowanego chorobami neurodegeneracyjnymi, diagnostyki chorób o podłożu genetycznym u dzieci i dorosłych.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup sprzętu związanego z diagnostyką neurookulistyczną, zwłaszcza w przypadku:
-Pogorszenia widzenia o nieznanej etiologii;
-Nagłego zaniewidzenia (ślepota korowa);
-Pogorszenia widzenia spowodowanego chorobami neurodegeneracyjnymi;
-Diagnostyki chorób o podłożu genetycznym u dzieci i dorosłych.

Termin realizacji

II kwartał 2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Celem projektu jest umożliwienie diagnostyki przyczyn utraty wzroku i zapobieganie utraty wzroku z przyczyn neurookulistycznych w ramach świadczeń finansowanych przez płatnika publicznego (NFZ).  

Adresaci projektu

Osoby z problemami widzenia. Pacjenci Oddziału Okulistyki MSSW.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zestaw do elektrofizjologi370 000 zł
2Materiały eksploatacyjne do badania pacjenta (Sondy do aparatu 200 sztuk, pasty)40 000 zł
3Drukarka kolorowa do wyników badań3 000 zł
Łącznie: 413 000 zł

Opis realizacji

21.03.2021 odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta. Wykonawca został wezwany do złożenia dokumentów do 30.03.2021 r. Jeżeli złożone dokumenty będą poprawne, 31.03.2021 r. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie zamieści na platformie wyniki postępowania.

Postęp realizacji

21.03.2021 odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta. Wykonawca został wezwany do złożenia dokumentów do 30.03.2021 r. Jeżeli złożone dokumenty będą poprawne, 31.03.2021 r. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie zamieści na platformie wyniki postępowania.