projekt nr 256

256. Zakup sprzętu służącego obiektywnej diagnostyce nagłego zaniewidzenia i zapobiegania ślepocie.


Lokalizacja

Projekt będzie zrealizowany na nieruchomościach, do których Województwo Mazowieckie i jego jednostki organizacyjne, wojewódzkie osoby prawne lub spółki z udziałem Województwa Mazowieckiego posiadają tytuł prawny do dysponowania tj.: na ODDZIALE OKULISTYCZNYM Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (MSSW); ul. Bursztynowa 2; 04- 749.

Skrócony opis

Projekt zakłada zakup sprzętu związanego z diagnostyką neurookulistyczną, zwłaszcza w przypadku pogorszenia widzenia o nieznanej etiologii, nagłego zaniewidzenia, pogorszenia widzenia spowodowanego chorobami neurodegeneracyjnymi, diagnostyki chorób o podłożu genetycznym u dzieci i dorosłych.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup sprzętu związanego z diagnostyką neurookulistyczną, zwłaszcza w przypadku:
-Pogorszenia widzenia o nieznanej etiologii;
-Nagłego zaniewidzenia (ślepota korowa);
-Pogorszenia widzenia spowodowanego chorobami neurodegeneracyjnymi;
-Diagnostyki chorób o podłożu genetycznym u dzieci i dorosłych.

Termin realizacji

II kwartał 2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Celem projektu jest umożliwienie diagnostyki przyczyn utraty wzroku i zapobieganie utraty wzroku z przyczyn neurookulistycznych w ramach świadczeń finansowanych przez płatnika publicznego (NFZ).  

Adresaci projektu

Osoby z problemami widzenia. Pacjenci Oddziału Okulistyki MSSW.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zestaw do elektrofizjologi370 000 zł
2Materiały eksploatacyjne do badania pacjenta (Sondy do aparatu 200 sztuk, pasty)40 000 zł
3Drukarka kolorowa do wyników badań3 000 zł
Łącznie: 413 000 zł

Postęp realizacji

Sprzęt zakupiony.