projekt nr 253

253. Działajmy wspólnie dla zdrowia


Lokalizacja

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z. o.o.
08-110 Siedlce ,  ul. Poniatowskiego 26,  
tel. 25 640 35 75,  fax 25 640 32 24,
REGON 141944750
NIP 8212577607

Skrócony opis

Celem projektu jest zainstalowanie monitorów telewizyjnych wraz z systemem zarządzania treścią (np. zasady zdrowego stylu życia, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, higiena rąk) oraz zakup bezdotykowych dozowników do dezynfekcji rąk i sprzętu sprawdzającego prawidłowe wykonanie dezynfekcji, które ułatwiają kształtowanie zdrowych nawyków do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

Opis projektu

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. z uwagi na swój zasięg lokalny i społeczny to miejsce, gdzie można  zdobywać wiedzę o zdrowiu. Oczekiwanie na wizytę, badanie oraz  potrzeba troski o własne zdrowie i swojej rodziny to dobry powód, aby wypełnić go edukacją prozdrowotną i poznawaniem nowych treści związanych z utrzymaniem  zdrowia lub  profilaktyką chorób.
Proponowane treści prozdrowotne dla pacjentów, osób odwiedzających w każdym wieku będą dotyczyły: zasad zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i współczesnym zagrożeniom zdrowia jak pandemia COVID-19 , higieny rąk.
Narzędziami wspierającymi działania edukacyjne będzie zainstalowanie monitorów telewizyjnych  wraz z  systemem zarządzania treścią oraz zakup bezdotykowych dozowników do dezynfekcji rąk i sprzętu sprawdzającego prawidłowe wykonanie dezynfekcji, które  ułatwiają kształtowanie zdrowych nawyków.
Dzięki systemowi ekranów możliwe będzie również przekazywanie bieżących komunikatów dotyczących realizowanych w szpitalu programów profilaktycznych oraz informacji związanych z  działalnością i  oferowanymi usługami.
Ekrany i bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji rąk umieszczone będą w przy rejestracjach, poczekalniach, ciągach komunikacyjnych  i będą służyć pacjentom, odwiedzającym jako nowoczesny kanał informacyjno- edukacyjny. Natomiast  sprzęt do sprawdzania skuteczności dezynfekcji rąk potwierdzi czy dobrze wykonujemy tą czynność.

Termin realizacji

Projekt będzie realizowany w 2021 roku:
01-02.2021 - Organizacja przetargu publicznego, wybór oferty, podpisanie umowy na zakup monitów i systemu informatycznego
03-05.2021  - Instalacja i konfiguracja systemu. Uruchomienie produkcyjne.
02-03.2021 -  Zakup i montaż bezdotykowych dozowników do dezynfekcji rąk i sprzętu do kontroli higieny rąk
04-12. 2021 - Korzystanie z systemu informacji i edukacji oraz bezdotykowych dozowników do dezynfekcji rąk. przez pacjentów i odwiedzających.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt warto zrealizować z uwagi na  to, że troska o zdrowie pacjenta i społeczności lokalnej to bardzo ważny element życia każdego człowieka. Dobrze byłoby, aby każdy z nas miał świadomość wartości zdrowia  zanim pojawi się jakieś schorzenie czy dolegliwość.
Moda na zdrowie i styl życia  nigdy nie przemija,  zmieniają się tylko narzędzia przekazywania informacji. Ludzie w coraz większym stopniu chcą przejmować odpowiedzialność za własne zdrowie i zapewnić sobie wyższą jakość życia. Otoczeni nowymi mediami mają coraz większą świadomość w zakresie profilaktyki, ale także wiarę w sens samodzielnych działań na rzecz zdrowia  w dobie pandemii koronawirusa.
W obecnych czasach ery cyfrowej  propozycja multimedialnego edukacyjnego przekazu jest świetnym  rozwiązaniem  technologicznym. Wizualny nośnik treści wypiera tradycyjne broszury i plakaty w formie papierowej. Natomiast trening umiejętności praktycznych  z użyciem bezdotykowych dozowników do dezynfekcji rąk i sprzętu do oceny skuteczności dezynfekcji rąk pozwoli na ćwiczenie prawidłowych nawyków zdrowotnych.
Szpital jest idealnym miejscem do kształtowania nawyków prozdrowotnych, aby każdy  pacjent, odwiedzający mógł pozyskiwać wiedzę jak troszczyć się o zdrowie lub postępować w przypadku choroby oraz  poznać zasady funkcjonowania i korzystania  z systemu opieki zdrowotnej.
Dlaczego to dobry pomysł ?
Otóż projekt pozwoli na łatwe pozyskiwanie informacji z zakresu edukacji prozdrowotnej, profilaktyki chorób i o usługach szpitala. Komunikaty będą docierały codziennie do wielu odbiorców i będą mogły być  rzetelnym i wiarygodnym źródłem informacji, a ponadto przełoży to się na:
- budowanie świadomości prozdrowotnej pacjentów, odwiedzających
- zachęcanie do zmiany postaw zdrowotnych,
- zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych, w zakresie higieny rąk
- otrzymanie fachowej rekomendacji, zaleceń,
- umacnianie pozycji pacjenta w procesie leczenia,
- umilenie  oczekiwania  w kolejce na badania,  wizyty lekarskie,
- zainteresowanie się sprawami zdrowia ,
- wypracowanie nowego kanału  komunikacyjnego z personelem medycznym,
      

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do pacjentów i osób odwiedzających (dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów) Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II  w Siedlcach Sp. z o.o.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup i wdrożenie systemu informacyjnego dla pacjentów i odwiedzających w szpitalu ( 25 monitorów TV z systemem zarządzaniem informacją)165 000 zł
2Zakup i instalacja sprzętu do higieny rąk ( 50 sztuk bezdotykowych dozowników do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji rąk na 12 miesięcy, sprzęt do sprawdzenia skuteczności dezynfekcji rąk )35 000 zł
Łącznie: 200 000 zł