Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 249

249. Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych


Lokalizacja

Droga  Wojewódzka  nr  631  (ul.  Zegrzyńska,  ul.  Nowolipie),  obręb  Nieporęt  –  3  przejścia  dla
pieszych:
1. przejście dla pieszych w pobliżu kompleksu rekreacyjnego „Dzika Plaża” we wsi Nieporęt,
2. przejście dla pieszych w pobliżu przystanku autobusowego „Stokrotki” we wsi Nieporęt,
3. przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego we wsi Nieporęt.

Droga  Wojewódzka  nr  633  (ul.  Jana  Kazimierza),  obręb  Nieporęt,  Stanisławów  Pierwszy,
Rembelszczyzna – 14 przejść dla pieszych:
1. przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową we wsi Nieporęt,
2. przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Podleśną we wsi Nieporęt,
3. przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Plac Wolności we wsi Nieporęt,
4. przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową i ul. Adama Mickiewicza we wsi
Nieporęt,
5. przejście dla pieszych w pobliżu skrzyżowania z ul. Rejtana we wsi Nieporęt,
6. przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Zjazdową we wsi Nieporęt,
7. przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Sonaty we wsi Stanisławów Pierwszy,
8. przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Przyleśną we wsi Stanisławów Pierwszy,
9. Cztery (4) przejścia dla pieszych przy rondach im. Witolda Pileckiego we wsi Rembelszczyzna,
10.  przejście  dla  pieszych  przy  zakładzie  GAZ  SYSTEM  oddział  Rembelszczyzna,  we  wsi
Rembelszczyzna,
11. przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Wąską we wsi Rembelszczyzna.

Droga Wojewódzka nr 632 (ul. Strużańska), obręb Rembelszczyzna, Kąty Węgierskie, Józefów –
4 przejść dla pieszych:
1.  przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Kościelną we wsi Kąty Węgierskie,
2.  przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Modrzewiową we wsi Kąty Węgierskie,
3.  przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną we wsi Józefów,
4.  przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Objazdową we wsi Józefów.

Skrócony opis

Bezpieczne przejścia dla pieszych w Gminie Nieporęt to przede wszystkim dobrze doświetlone przejścia dla pieszych. Projekt zakłada doświetlenia 21 przejść dla pieszych zlokalizowanych na trzech drogach wojewódzkich na terenie Gminy Nieporęt, tj. ul. Jana Kazimierza (DW 633), ul. Strużańska (DW 632) oraz ul. Zegrzyńska/Pogonowskiego (DW 631).

Opis projektu

Bezpieczne przejścia dla pieszych w Gminie Nieporęt to przede wszystkim dobrze doświetlone przejścia dla pieszych. Projekt zakłada doświetlenia 21 przejść dla pieszych zlokalizowanych na trzech drogach wojewódzkich na terenie Gminy Nieporęt, tj. ul. Jana Kazimierza (DW 633), ul. Strużańska (DW 632) oraz ul. Zegrzyńska/Pogonowskiego (DW 631).  Doświetlenie lampami sektorowymi 21 przejść dla pieszych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych w  okolicach przystanków autobusowych, szkół, przedszkoli, plaż na terenie całej gminy Nieporęt.
Doświetlenie powinno zostać wykonane w standardzie warszawskim tj. każde przejście dla pieszych powinno zostać wyposażone w dodatkowe słupy i oprawy oświetleniowe, zaprojektowane tak, aby oświetlały pieszego na przejściu. Oprawy które montowane są na niższych słupach kierują światło pod odpowiednim kątem bezpośrednio na zebrę. Oznacza to, że pieszy podczas pokonywania jezdni jest doświetlany z boku, co bardzo poprawia jego widoczność. Oprawy tych latarni wyposażone są w żarówki LED, które pozwalają uzyskać jaśniejsze światło przy mniejszym zużyciu prądu.

Termin realizacji

Luty 2021 – ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w ramach opcji „zaprojektuj i zbuduj”
Marzec 2021 – rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umowy z wykonawcą
Kwiecień-sierpień 2021 – wykonanie projektu, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych
Wrzesień-październik 2021 – realizacja inwestycji
Listopad 2021 – odbiór inwestycji i oddanie do użytkowania

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Doświetlenie 21 przejść dla pieszych na trzech drogach wojewódzkich (DW) nr 631, 632 i 633 znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych, w tym dzieci na terenie Gminy Nieporęt. Wyżej wymienione drogi wojewódzkie stanowią trzon komunikacyjny Gminy Nieporęt oraz równocześnie pełnią funkcję dróg wylotowych w kierunku północnym z Warszawy. Proponowane do oświetlenia przejścia dla pieszych znajdują się w miejscach szczególnie uczęszczanych przez pieszych – szkołach, przedszkolach, ośrodkach zdrowia i przystankach autobusowych oraz w pobliżu dużych osiedli mieszkaniowych. W Gminie Nieporęt w ostatnich latach odchodziło do wielu zdarzeń drogowych z udziałem pieszych w okolicach lub na przejściach dla pieszych w tym również potrącenia ze skutkiem śmiertelnym. Przyczyną tych zdarzeń była głównie nadmierna prędkość oraz słaba widoczność pieszych na przejściu.

Zgodnie z danymi zebranymi przez GDDKiA w 2015 r. (Generalny Pomiar Ruchu) średni dobowy ruch roczny na DW 633 wynosi 13.047 pojazdów na odcinku Rembelszczyzna – Nieporęt. Dla porównania średni dobowy ruch roczny na drodze krajowej nr 61 na odcinku Legionowo-Zegrze wynosi 16.013 pojazdów. Wynika z powyższego, że obciążenie DW 633 jest niewiele mniejsze niż drogi krajowej. Przy czym ruch pieszych jest zdecydowanie wyższy przy DW 633. Na podstawie tego samego dokumentu ruch dobowy na DW 631 na odcinku między Zegrzem Południowym a Nieporętem wynosi 17.148 pojazdów, natomiast na DW 632 natężenie pojazdów wynosi 9.188.

Z powyższego jasno wynika potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pieszych na wyżej wskazanych drogach wojewódzkich poprzez odpowiednie doświetlenie wytyczonych przejść dla pieszych. Wpłynie to również na komfort kierowców ponieważ poprawi znacząco widoczność w ich rejonie.
Drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt są zaliczane do bardzo niebezpiecznych w 2018 r. na DW 632 odnotowano 48 zdarzeń drogowych. W opinii legionowskiej policji droga ta jest szczególnie niebezpieczna m.in. z uwagi na niedostateczną liczbę przejść dla pieszych i ich słabe oświetlenie. (https://tustolica.pl/kumulacja-zagrozen-co-tydzien-wypadek-na-struzanskiej_78750).

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu drogowego (http://www.obserwatoriumbrd.pl/app/?lang=pl) w latach 2017-2019 na terenie g.Nieporęt odnotowano 7 zdarzeń z udziałem pieszych w obrębie przejść dla pieszych, wypadki miały miejsce w miesiącach  listopad-styczeń oraz czerwiec-sierpień, głównie po zmroku.
2018 r. - przejście dla pieszych przez drogę DW 631 (Nowolipie) - potrącenie 21-latka https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/nieporet/nieporet-kierowca-fiata-potracil-21-letniego-pieszego-pasach/
W 2015 r. samochód potrącił dziecko, które przechodziło na pasach przez ul. Jana Kazimierza - https://www.legio24.pl/nieporet-potracil-dziecko-ktore-przechodzilo-na-pasach/.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są wszyscy niechronieni uczestnicy ruchu drogowego korzystający DW 633, DW 632 oraz DW 631 w szczególności dzieci uczęszczające do placówek oświatowych oraz okoliczni mieszkańcy, turyści, w tym seniorzy oraz osoby niepełnosprawne z problemami w samodzielnym poruszaniu się.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Dokumentacja projektowa76 230 zł
2Usługi geodezyjne6 930 zł
3Wykonanie doświetlenia 21 przejść dla pieszych wraz z wybudowaniem instalacji elektrycznej526 680 zł
4Odbiory techniczne, dokumentacja i badania powykonawcze 48 510 zł
5Nadzór inwestorski3 465 zł
Łącznie: 661 815 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).