Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 245

245. SERCE NAKRĘTKA - zakręcone NAKRĘCONE serce - zbieramy nakrętki na cele charytatywne! WOJEWÓDZTWO!


Lokalizacja

Przed głównymi wejściami do instytucji publicznych na terenie województwa.

Skrócony opis

ZAKRĘCONE SERCE JEST PROJEKTEM, KTÓRY MA NA CELU PRZY WSPÓŁPRACY MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ZEBRAĆ JAK NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK PO OPAKOWANIACH I PRZEKAZAĆ JE WYBRANEJ OSOBIE POTRZEBUJĄCEJ LUB FUNDACJI CZY STOWARZYSZENIU. DODATKOWYM ATUTEM JEST FAKT, ŻE PROJEKT IDEALNIE WPISUJE SIĘ W LOGO MAZOWSZA JAKO SERCA POLSKI I W TEJ FORMIE ZOSTANIE ZREALIZOWANY.

Opis projektu

ZAKRĘCONE SERCE JEST PROJEKTEM, KTÓRY MA NA CELU PRZY WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ZEBRAĆ JAK NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK PO OPAKOWANIACH I PRZEKAZAĆ JE WYBRANEJ OSOBIE POTRZEBUJĄCEJ LUB FUNDACJI CZY STOWARZYSZENIU.

JEST TO PROJEKT WSPOMAGAJĄCY RÓWNIEŻ RECYKLING W NASZYM WOJEWÓDZTWIE ORAZ UMOŻLIWIA MIESZKAŃCOM W ŚWIADOMY I ŁATWY SPOSÓB POZBYCIE SIĘ ZBĘDNYCH NAKRĘTEK, RÓWNOCZEŚNIE POMAGAJĄC POTRZEBUJĄCYM.

CZERWONE, METALOWE POJEMNIKI W KSZTAŁCIE SERCA, KTÓRE BĘDĄ DOCELOWO UMIESZCZONE NA TERENIE CAŁEGO WOJEWÓDZTWA PRZY WEJŚCIACH DO SIEDZIB INSTYTUCJI PUBLICZNYCH, W MIEJSCACH OGÓLNODOSTĘPNYCH, DO KTÓRYCH MIESZKAŃCY BĘDĄ MOGLI WRZUCAĆ ZBĘDNE NAKRĘTKI. DODATKOWYM ATUTEM JEST FAKT, ŻE PROJEKT IDEALNIE WPISUJE SIĘ W LOGO MAZOWSZA JAKO SERCA POLSKI I W TEJ FORMIE ZOSTANIE ZREALIZOWANY. TO DOSKONAŁA PROMOCJA ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JAKIE PRZYŚWIECAJĄ WSPÓŁCZESNYM MIESZKAŃCOM NASZEGO WOJEWÓDZTWA.

KAŻDE SERCE BĘDZIE POSIADAŁO SWÓJ NUMER. ZEBRANE NAKRĘTKI BĘDĄ PRZEKAZYWANE DLA OSOBY POTRZEBUJĄCEJ (NP. WYMAGAJĄCEJ LECZENIA REHABILITACYJNEGO, WYJAZDÓW NA TURNUSY, ZAKUP SPRZĘTU LECZNICZEGO, LEKÓW, NIEZBĘDNYCH RZECZY DO ŻYCIA ORAZ POPRZEZ FUNDACJE I WSZELKIE DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE).

OSOBA LUB FUNDACJA TAKA WYŁANIANA BĘDZIE RAZ NA ROK PRZEZ WYBRANĄ KOMISJĘ (WSKAZANĄ ODPOWIEDNIM ZARZĄDZENIEM Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie), DO KTÓREJ WCZEŚNIEJ BĘDĄ NADESŁANE ZGŁOSZENIA. OSOBA LUB FUNDACJA, KTÓREJ PRZEKAZYWANE BĘDĄ NAKRĘTKI POINFORMOWANA ZOSTANIE, ŻE W JEJ ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW BĘDZIE NALEŻEĆ OPRÓŻNIANIE KONTENERÓW, PO WCZEŚNIEJSZEJ INFORMACJI OD WYZNACZONEJ OSOBY. PONADTO NA KONIEC ROKU POWINNA PRZEDSTAWIĆ W JAKIEJ ILOŚCI (KG, TONY) I W JAKIEJ WYSOKOŚCI (ZŁ) UZYSKAŁA POMOC Z PRZEKAZANYCH NAKRĘTEK.

INFORMACJA TA BĘDZIE PODAWANA KAŻDORAZOWO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie .

Termin realizacji

1. Przygotowanie projektu i konsultacja go z pomysłodawcą.
2. Zamówienie i realizacja.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

PROJEKT  W ZAŁOŻENIACH MA WSPOMAGAĆ EKOLOGIĘ, RECYKLING, ŚWIADOMĄ SEGREGACJĘ ODPADÓW ORAZ WSPIERANIE POTRZEBUJĄCYCH POPRZEZ DZIAŁANIE POLEGAJĄCE NA ODKRĘCANIU NAKRĘTEK I UMIESZCZANIU ICH W "SYMBOLICZNYM" SERCU.  

MIESZKAŃCY UZMYSŁAWIAJĄ SOBIE, ŻE POPRZEZ TAK PROSTĄ CZYNNOŚĆ MOGĄ WSPOMÓC ŚRODOWISKO I POTRZEBUJĄCYCH.

PRZYKŁADY:
https://szczecinek.budzet-obywatelski.org/projekt/7876?fbclid=IwAR1hFeXbyA9df1JVixykHinm08OcswwkzEajP61F5_qIM7l3LTBBnqZmtYU
https://swiebodzin.naszemiasto.pl/swiebodzin-przy-szostce-powstalo-miejsce-dedykowane/ar/c1-7457747
https://m.trojmiasto.pl/news/opinie/11/Wrzuc-nakretki-pomoz-dzieciom-Ustawiono-specjalny-kosz-serce-n142310.html
https://www.piszanin.pl/17,176,niech-powiat-piski-bedzie-pelen-takich-serc.html
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/czy-nakretki-naprawde-ratuja-zycie/nb9l4
https://miastozwizja.pl/serce-na-plastikowe-nakretki

Adresaci projektu

Wszyscy mieszkańcy Województwa a szczególnie osoby potrzebujące oraz fundacje wspomagające cele osób z niepełnosprawnościami, seniorów i sportowców oraz kombatantów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Dokumentacja projektowa (prześwitujący pojemnik, logo budżetu obywatelskiego i Województwa Mazowieckiego)3 000 zł
2Wykonanie odpornego na warunki atmosferyczne pojemnika wraz z montażem x100 SZTUK200 000 zł
Łącznie: 203 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
SERCE NAKRĘTKA - zakręcone NAKRĘCONE serce - zbieramy nakrętki na cele charytatywne! WOJEWÓDZTWO!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).