projekt nr 242

242. Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego


Lokalizacja

Wzdłuż drogi 721 w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Piaseczno.

Skrócony opis

Projekt polegał będzie na wybudowaniu ścieżki rowerowej na odcinku DW nr 721 od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w Piasecznie.
W przyszłości ścieżka mogłaby być przedłużona w innych kierunkach i stanowiłaby kręgosłup głównego ruchu rowerowego.  
W tym rejonie nie ma obecnie żadnej infrastruktury rowerowej a ruch rowerowy i samochodowy na tym odcinku jest bardzo duży co niesie ryzyko wypadków.

Opis projektu

Projekt polegał będzie na wybudowaniu ścieżki rowerowej na odcinku DW nr 721 od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w Piasecznie.
W przyszłości ścieżka mogłaby być przedłużona w innych kierunkach i stanowiłaby kręgosłup głównego ruchu rowerowego.  
W tym rejonie nie ma obecnie żadnej infrastruktury rowerowej a ruch rowerowy i samochodowy na tym odcinku jest bardzo duży co niesie ryzyko wypadków z udziałem rowerzystów i samochodów.

Termin realizacji

1) Przygotowanie dokumentacji projektowej.
2) Realizacja.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W okolicy są szkoły a także przedszkola i rodzice, którzy chcą odwozić dzieci rowerem do tych obiektów muszą używać obecnie zatłoczonego chodnika więc budowa ścieżki jest uzasadniona.

Będzie to uzasadnione działanie uzupełniające już podjętych działań rozwoju ścieżek rowerowych w Piasecznie:
https://piaseczno.eu/bezpieczne-drogi-dla-rowerzystow-w-centrum-piaseczna/

Adresaci projektu

Ścieżka rowerowa jest, jak wszędzie, obiektem ogólnodostępnym udostępnionym bezpłatnie i jednocześnie musi być odpowiednio opisana i oznakowana, ze stosownymi zakazami włącznie (zwierzęta, inne pojazdy, dopuszczalna prędkość itp.).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1dokumentacja projektowa, budowa ścieżki rowerowej1 000 000 zł

Postęp realizacji

Do końca czerwca br. powstanie dokumentacja projektowa.

Załączniki