Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 242

242. Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego


Lokalizacja

Wzdłuż drogi 721 w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Piaseczno.

Skrócony opis

Projekt polegał będzie na wybudowaniu ścieżki rowerowej na odcinku DW nr 721 od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w Piasecznie.
W przyszłości ścieżka mogłaby być przedłużona w innych kierunkach i stanowiłaby kręgosłup głównego ruchu rowerowego.  
W tym rejonie nie ma obecnie żadnej infrastruktury rowerowej a ruch rowerowy i samochodowy na tym odcinku jest bardzo duży co niesie ryzyko wypadków.

Opis projektu

Projekt polegał będzie na wybudowaniu ścieżki rowerowej na odcinku DW nr 721 od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w Piasecznie.
W przyszłości ścieżka mogłaby być przedłużona w innych kierunkach i stanowiłaby kręgosłup głównego ruchu rowerowego.  
W tym rejonie nie ma obecnie żadnej infrastruktury rowerowej a ruch rowerowy i samochodowy na tym odcinku jest bardzo duży co niesie ryzyko wypadków z udziałem rowerzystów i samochodów.

Termin realizacji

1) Przygotowanie dokumentacji projektowej.
2) Realizacja.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W okolicy są szkoły a także przedszkola i rodzice, którzy chcą odwozić dzieci rowerem do tych obiektów muszą używać obecnie zatłoczonego chodnika więc budowa ścieżki jest uzasadniona.

Będzie to uzasadnione działanie uzupełniające już podjętych działań rozwoju ścieżek rowerowych w Piasecznie:
https://piaseczno.eu/bezpieczne-drogi-dla-rowerzystow-w-centrum-piaseczna/

Adresaci projektu

Ścieżka rowerowa jest, jak wszędzie, obiektem ogólnodostępnym udostępnionym bezpłatnie i jednocześnie musi być odpowiednio opisana i oznakowana, ze stosownymi zakazami włącznie (zwierzęta, inne pojazdy, dopuszczalna prędkość itp.).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1dokumentacja projektowa, budowa ścieżki rowerowej1 000 000 zł

Postęp realizacji

Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania wojewódzkiego w zakresie Dw 721 dotyczącym budowy drogi dla pieszych i rowerów a także sćiezki rowerowej na kwotę 1.800.000 zł. Wniosek jest na etapie weryfikacji przez Ministerstwo Infratstruktury

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).