Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 236

236. Edukacja fundamentem dbałości o bezpieczeństwo publiczne – doskonalenie techniki jazdy dla osób od 18 roku życia.


Lokalizacja

Podregion ciechanowski

Skrócony opis

Projekt zakłada realizację zajęć dla kierowców. Przewidywany czas trwania zajęć to ok. 6 godzin. Zajęcia składają się z trzech modułów, a mianowicie:
1. Poznanie zmian w przepisach ruchu drogowego.
2. Spotkanie z psychologiem transportu.
3. Doskonalenie techniki jazdy.
Celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczne prowadzenie pojazdu oraz zmniejszenie liczby wypadków.

Opis projektu

Projekt pt. „Edukacja fundamentem dbałości o bezpieczeństwo publiczne – doskonalenie techniki jazdy dla osób od 18 roku życia” to propozycja zajęć dla kierowców. Przewidywany czas trwania zajęć to ok. 6 godzin. Zajęcia składają się z trzech modułów, a mianowicie:
1. Poznanie zmian w przepisach ruchu drogowego (1,5 h);
2. Spotkanie z psychologiem transportu (1,5 h);
3. Doskonalenie techniki jazdy z wykorzystaniem infrastruktury Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy (3 h);
     Zajęcia tego typu dla kierowców to aktywny i interesujący, wprost atrakcyjny sposób na edukację, która ma na celu dbałość o bezpieczeństwo publiczne. W ramach projektu chcemy, aby ok. 150 osób z subregionu Ciechanowskiego, podzielone na grupy ok. 30 osób, uczestniczyło w zajęciach, na których przypomniane zostaną zmiany w przepisach o ruchu drogowym, uczestnictwo w wykładzie z psychologiem transportu, który szczegółowo i w przystępny sposób wyjaśni elementy funkcjonowania mózgu ludzkiego w kontekście kierowania pojazdem, podejmowania decyzji na drodze, odruchów, czasu reakcji, stresu, itp. Elementem praktycznym będzie doskonalenie techniki jazdy, np. umiejętności wyprowadzania pojazdu z poślizgu, itp. zaznajamianie się z wyposażeniem i poszczególnymi rozwiązaniami technicznymi samochodów osobowych. Pozyskana wiedza będzie miała wpływ na działania kierowcy na drodze, nastąpi wzrost świadomości o możliwościach za kierownicą i skutkach, nierozsądnego zachowania się. Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy to bezpośrednie spotkanie się z ekstremalnymi warunkami, dobrym samochodem oraz z instruktorem, który dostrzeże błędy i pozwoli skorygować nasze dotychczasowe zachowanie się za kierownicą. Zajęcia pełne emocji, nowej wiedzy, ciekawe i zapadające w świadomości. Projekt ma na celu dotarcie do kierowców młodych, w średnim wieku oraz seniorów, zainteresowanie tematem a w konsekwencji zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.  Poznanie własnych mocnych i słabych stron jako kierowcy

Termin realizacji

Realizacja projektu pt. „Edukacja fundamentem dbałości o bezpieczeństwo publiczne – doskonalenie techniki jazdy dla osób od 18 roku życia” nastąpi w roku 2021 w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Grupy po 30 osób będą dojeżdżały do Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na zajęcia. Staranny dobór grup będzie poprzedzony spotkaniami oraz odpowiednią promocją.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Analizując policyjne statystyki od roku 2010 widoczny jest w Polsce znaczący wzrost liczby samochodów zarówno osobowych jak i ciężarowych. Na terenie Polski w roku 2019 jeździ prawie 24 mln samochodów osobowych. Biorąc pod uwagę liczby wypadków w 2019 roku, było ich powyżej 30 000 a na Mazowszu, odnotowano ich 2 268. Jest to poważny problem dotyczący bezpieczeństwa publicznego. Uważam, że podstawowym elementem, który ma bezpośredni wpływ na dbałość o bezpieczeństwo publiczne jest między innymi doskonalenie umiejętności techniki jazdy oraz zgłębianie wiadomości związanych z aktualnymi przepisami ruchu drogowego i zachowaniem się człowieka na drodze, o ludzkich możliwościach i słabościach, sposobach radzenia sobie z problemami. Krótko mówiąc świadomy kierowca to cel projektu pt. „Edukacja fundamentem dbałości o bezpieczeństwo publiczne – doskonalenie techniki jazdy dla osób od 18 roku życia.” Zajęcia w Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy pozwalają łączyć teorię z praktyką. Kierowcy, młodzi, posiadający staż zawodowy oraz seniorzy mają szansę poznać własne możliwości i nabyć umiejętności. Dzięki tym zajęciom poznają siebie jako kierowcę w sytuacji ekstremalnej. Tego typu zajęcia pozwalają zrozumieć co to jest nadmierna szybkość, co to znaczy nie słyszeć innych pojazdów na drodze, szczególnie w przypadku osób tracących słuch. Szczególna ostrożność po realizacji zajęć na infrastrukturze Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy nabiera zupełnie innego znaczenia i staje się ważnym elementem „Bycia kierowcą” Powszechność opisanych zajęć będzie miała znaczący wpływ na proces zmniejszania ilości wypadków drogowych, a w konsekwencji mniej rannych i zabitych.

Adresaci projektu

Wśród uczestników projektu (mieszkańców Mazowsza) znajdą się kierowcy, którzy dopiero uzyskali prawo jazdy kat. B, osoby w wieku średnim i seniorzy. Głównie będą to mieszkańcy subregionu ciechanowskiego, a wiec powiatów:
- ciechanowskiego;
- mławskiego;
- żuromińskiego;
- płońskiego;
- pułtuskiego;
W wyniku współpracy z:
-  Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Ciechanowie chcemy zaprosić na zajęcia  
    kierowców, którzy zostali poszkodowani w wyniku wypadków drogowych. Docierając do 
    seniorów zakładamy, że znaczący udział procentowy będą stanowiły osoby powyżej 55 roku
    życia.
- Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego chcemy zaprosić na zajęcia osoby, które  
   uczestniczą w Szkoleniach redukujących punkty karne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Transport7 500 zł
2Zajęcia99 000 zł
3Ubezpieczenie225 zł
Łącznie: 106 725 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Edukacja fundamentem dbałości o bezpieczeństwo publiczne – doskonalenie techniki jazdy dla osób od 18 roku życia.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).