Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 235

235. Remont i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce


Lokalizacja

Bursa Regionalna w Ostrołęce, ul. Romualda Traugutta 9a, 07-410 Ostrołęka, działka nr 20377 z obrębu 0002-2.

Skrócony opis

Celem projektu jest remont i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursy Regionalnej w Ostrołęce. Remont obejmować będzie roboty budowlane, montaż instalacji sanitarnych i wentylacyjnych, roboty elektryczne oraz wyposażenie pomieszczenia kuchni w meble i sprzęt.

Opis projektu

Wychowankowie Bursy Regionalnej w Ostrołęce korzystają z wyżywienia organizowanego przez stołówkę przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce. Planowany remont i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w bursie umożliwi wychowankom korzystanie z wyżywienia na terenie placówki. Remont obejmować będzie roboty budowlane, montaż instalacji sanitarnych oraz wentylacyjnych, roboty elektryczne, wyposażenie pomieszczenia kuchni w meble i sprzęt.

Termin realizacji

1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej - styczeń 2021 r.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oceny technicznej - luty, marzec 2021 r.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na remont i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem - kwiecień, maj, czerwiec 2021 r.
4. Wykonanie robót budowlano-montażowych (demontaż drzwi, demontaż i montaż instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacji, tynkowanie i malowanie, układanie podłóg) - lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2021 r.
5. Zakup i montaż wyposażenia kuchni wraz z zapleczem- listopad 2021 r.
6. Nadzór budowlany • lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad 2021 r.
7. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu - grudzień 2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wychowankowie Bursy Regionalnej w Ostrołęce korzystają z wyżywienia organizowanego przez stołówkę przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce. Pomieszczenia kuchenne i zaplecze gospodarcze znajdujące się na terenie bursy, a wcześniej Internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, decyzją władz oświatowych zostały zamknięte z początkiem roku szkolnego 1997/1998. Brak kuchni i stołówki na terenie placówki jest dużym utrudnieniem dla wychowanków mieszkających w bursie. Przeprowadzenie remontu i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy warunków zamieszkania wychowanków w bursie, zwiększy stan bezpieczeństwa wychowanków ze względu na to, że nie będą zmuszeni do kilkukrotnego w ciągu dnia przekraczania ruchliwej drogi wojewódzkiej - ul. R. Traugutta, w celu udania się na posiłki.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce mieszkających na terenie Województwa Mazowieckiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Postępowanie przetargowe, projekt, nadzór budowlany25 000 zł
2Roboty budowlane92 000 zł
3Roboty sanitarne, instalacje wodno-kanalizacyjne333 000 zł
4Roboty elektryczne, wentylacja220 000 zł
5Wyposażenie podstawowe i technologiczne kuchni i zaplecza329 730 zł
Łącznie: 999 730 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Remont i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).