projekt nr 235

235. Remont i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce


Lokalizacja

Bursa Regionalna w Ostrołęce, ul. Romualda Traugutta 9a, 07-410 Ostrołęka, działka nr 20377 z obrębu 0002-2.

Skrócony opis

Celem projektu jest remont i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursy Regionalnej w Ostrołęce. Remont obejmować będzie roboty budowlane, montaż instalacji sanitarnych i wentylacyjnych, roboty elektryczne oraz wyposażenie pomieszczenia kuchni w meble i sprzęt.

Opis projektu

Wychowankowie Bursy Regionalnej w Ostrołęce korzystają z wyżywienia organizowanego przez stołówkę przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce. Planowany remont i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w bursie umożliwi wychowankom korzystanie z wyżywienia na terenie placówki. Remont obejmować będzie roboty budowlane, montaż instalacji sanitarnych oraz wentylacyjnych, roboty elektryczne, wyposażenie pomieszczenia kuchni w meble i sprzęt.

Termin realizacji

1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej - styczeń 2021 r.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oceny technicznej - luty, marzec 2021 r.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na remont i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem - kwiecień, maj, czerwiec 2021 r.
4. Wykonanie robót budowlano-montażowych (demontaż drzwi, demontaż i montaż instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacji, tynkowanie i malowanie, układanie podłóg) - lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2021 r.
5. Zakup i montaż wyposażenia kuchni wraz z zapleczem- listopad 2021 r.
6. Nadzór budowlany • lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad 2021 r.
7. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu - grudzień 2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wychowankowie Bursy Regionalnej w Ostrołęce korzystają z wyżywienia organizowanego przez stołówkę przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce. Pomieszczenia kuchenne i zaplecze gospodarcze znajdujące się na terenie bursy, a wcześniej Internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, decyzją władz oświatowych zostały zamknięte z początkiem roku szkolnego 1997/1998. Brak kuchni i stołówki na terenie placówki jest dużym utrudnieniem dla wychowanków mieszkających w bursie. Przeprowadzenie remontu i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy warunków zamieszkania wychowanków w bursie, zwiększy stan bezpieczeństwa wychowanków ze względu na to, że nie będą zmuszeni do kilkukrotnego w ciągu dnia przekraczania ruchliwej drogi wojewódzkiej - ul. R. Traugutta, w celu udania się na posiłki.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce mieszkających na terenie Województwa Mazowieckiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Postępowanie przetargowe, projekt, nadzór budowlany25 000 zł
2Roboty budowlane92 000 zł
3Roboty sanitarne, instalacje wodno-kanalizacyjne333 000 zł
4Roboty elektryczne, wentylacja220 000 zł
5Wyposażenie podstawowe i technologiczne kuchni i zaplecza329 730 zł
Łącznie: 999 730 zł