Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 231

231. Wielofunkcyjne boisko sportowe dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego


Lokalizacja

Obręb działki 199/6, zgodnie z MPZP dla miasta Pruszkowa obszar 1US wg załączonej uchwały i planu MPZP.

Skrócony opis

Celem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wiatą piknikową, małym placem zabaw i zapleczem sanitarnym na terenie kompleksu Szpitala Tworkowskiego na działce przeznaczonej w MPZP na Teren Usług Sportu.

Opis projektu

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wiatą piknikową, małym placem zabaw i zapleczem sanitarnym. Boisko ma powstać na terenie kompleksu Szpitala Tworkowskiego na działce przeznaczonej w MPZP na Teren Usług Sportu (teren usług sportu, oznaczony na rysunku planu symbolem 1US jako teren do budowy i utrzymywania publicznych obiektów sportowych). Boisko wraz z częścią rekreacyjną zapewni bardzo brakującą przestrzeń aktywności sportowej i rekreacji dla mieszkańców dzielnic Tworki i Malichy. Planowany kompleks sportowy znajduje się blisko rzeki Utraty po której coraz częściej odbywają się spływy kajakowe i może być on świetnym miejscem na przystanek i odpoczynek. Wielu biegaczy korzysta z malowniczej trasy ciągnącej się od Reguł do Parku Potulickich i niewątpliwie dla Nich również byłaby to atrakcja i możliwość rozwoju w treningach. Teren oznaczony jako 1US jest dużą powierzchnią sąsiadującą z obecną zabudową jednorodzinną. Budowa boiska o wymiarach 15x30m wraz z pasem bezpieczeństwa, siłowni plenerowej, mini placu zabaw i wiaty piknikowej wzdłuż zachodniej części działki pozwoli na zminimalizowanie ewentualnej uciążliwości dla sąsiednich posesji i ich mieszkańców.

Termin realizacji

Pierwszy kwartał 2021: wybór projektanta, wykonanie projektu, procedury przetargowe.
Drugi kwartał 2021: procedury przetargowe, wybór wykonawcy, rozpoczęcie prac.
Trzeci kwartał 2021: wykonanie projektu.
Czwarty kwartał 2021: odbiory i przekazanie do użytkowania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Aktywność fizyczna mieszkańców to niewątpliwie rzecz do której należy zachęcać oraz wspierać ją wszelkimi możliwymi środkami. Jako czterokrotny zwycięzca w projektach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Pruszkowa, oraz aktywny uczestnik projektów NGO na terenie województwa mazowieckiego mam rozeznanie w potrzebach mieszkańców tego regionu. Projekt wpisuje się doskonale w rozwój regionu, rozwój wspaniałego szlaku turystycznego wzdłuż Utraty, zapewnia możliwość aktywności fizycznej dla dzieci, młodzieży a także dla seniorów którzy chętnie przysiedliby w cieniu wiaty piknikowej w ramach spaceru nad rzeką. Rodzice dzieci w wieku szkolnym (w tym ja) zyskaliby świetne miejsce do spędzania aktywnie czasu z dziećmi, a młodzież już samodzielna zyskałaby przestrzeń do spędzenia czasu w sposób inny niż przy komputerach.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy powiatu pruszkowskiego. Umiejscowienie boiska i wiaty piknikowej w ciągu szlaku spacerowo/rowerowo/kajakowego nad rzeką Utratą adresuje projekt do szerokiej grupy aktywnych mieszkańców a niewątpliwie taki obiekt zachęci jeszcze więcej obywateli do spędzania aktywnie czasu na świeżym powietrzu. Inwestycja znajduje się na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, jednak w dużej odległości od budynków placówki. Mimo iż nie jestem specjalistą w głównej dziedzinie działalności szpitala ufam, że również pacjenci skorzystaliby z możliwości boiska czy siłowni plenerowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Dokumentacja projektowa50 000 zł
2Wykonanie podbudowy, odwodnienia, utwardzenia miejsc parkingowych,przyłączy wodnych i prądu300 000 zł
3Nawierzchnia poliuretanowa technologia typu 'natrysk" na podbudowie elastycznej ET 30 mm350 000 zł
4Budowa węzła sanitarego45 000 zł
5Montaż piłkochwytów, elementów małej architektury, ławek, koszy na smieci, stojaków na rowery. tablic informacyjnych90 000 zł
6Wiata piknikowa 55 000 zł
7Bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki20 000 zł
8Sprzęty siłowni plenerowej50 000 zł
9Urządzenia małego placu zabaw35 000 zł
Łącznie: 995 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wielofunkcyjne boisko sportowe dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).