projekt nr 228

228. FESTIWAL HISTORII SŁUŻEWCA - 4 STRONY MAZOWSZA


Lokalizacja

Służewiec, Mokotów, Warszawa.

Skrócony opis

Celem projektu jest organizacja dwudniowego festiwalu na świeżym powietrzu na terenie Służewca, którego celem jest pokazanie burzliwej historii powojennej Mazowsza, na przykładzie Służewca. W ramach projektu planowany jest cykl wystaw plenerowych, wykładów i spotkań z mieszkańcami, który nakreśli jak zmieniał się charakter dzielnicy na przestrzeni czasu.

Opis projektu

HISTORIA MAZOWSZA NA PRZYKŁADZIE SŁUŻEWCA – 4 EPOKI – to dwudniowy festiwal organizowany na świeżym powietrzu na terenie Służewca, którego celem jest pokazanie burzliwej historii powojennej Mazowsza, na przykładzie Służewca. Poprzez cykl wystaw plenerowych, wykładów i spotkań z mieszkańcami, chcemy pokazać jak zmieniał się charakter dzielnicy – od czasów odbudowy po II Wojnie Światowej i stworzenia kompleksu przemysłowego, przez lata ’90, kiedy dzielnica zmieniła charakter na biurowy, lata dwutysięczne, czyli czas monokultury korporacyjnej, skończywszy na dzielnicy zróżnicowanej i podążającej za najnowszymi trendami w urbanistyce. Wyjątkowa historia Służewca jest odbiciem zmian zachodzących na Mazowszu i pozwala jak w soczewce dostrzec mechanizmy, które nimi kierowały. Projekt jest ściśle nastawiony na krzewienie kultury, integrację społeczności i budowanie obywatelskiego zaangażowania.

Termin realizacji

05-06.2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Służewiec jest znany w całym województwie, a nawet w Polsce, głównie za sprawą określenia „Mordor”, które przylgnęło do niego w latach dwutysięcznych. Naturalne wydzielenie przez drogi tranzytowe i linię kolejową sprawia, że zmiany, jakie dotyczyły całego województwa skupiły się na niewielkim obszarze Służewca i stały się łatwiejsze do analizy. Projekt ma na celu pokazać nie tylko burzliwą historię dzielnicy, ale przede wszystkim powody z jakich wynikały zmiany. Zmiany, które w podobnym stopniu, choć innej intensywności, zachodziły w całym Województwie Mazowieckim. Analizując przeszłość, chcemy wspólnie zastanowić się nad przyszłością – jeśli udało się z monokulturowej dzielnicy biurowej stworzyć zbilansowane miejsce do mieszkania i pracy, doświadczenia można wykorzystać w innych miejscach na mapie naszego województwa. Chcemy również odczarować mit „Mordoru” w imieniu rosnącej grupy mieszkańców i osób związanych ze Służewcem i Mazowszem.

Adresaci projektu

Beneficjentami projektu są mieszkańcy województwa mazowieckiego, w szczególności pracujący i mieszkający na warszawskim Służewcu, ale także ci, którzy chcieliby wykorzystać doświadczenia Służewca do zmiany osobistej jak i przestrzeni, w której funkcjonują.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Opracowanie merytoryki i historii Służewca na tle Mazowsz5 000 zł
2Organizacja wystawy plenerowej50 000 zł
3Prelegenci (4 osoby, całodzienne prelekcje) 20 000 zł
4Catering dla uczestników festiwalu (pokazy gotowania) 40 000 zł
5Koncert na zakończenie festiwalu 10 000 zł
6Promocja festiwalu w mediach lokalnych i społecznościowych 10 000 zł
7Obsługa, pracownicy15 000 zł
8Wynajęcie terenu 5 000 zł
9Sprzątanie10 000 zł
10Ubezpieczenie imprezy 5 000 zł
11Wynajęcie personelu medycznego/ratownicy 10 000 zł
12Ochrona festiwalu 5 000 zł
13Animacje i konkursy dla dzieci 10 000 zł
14Komunikacja po festiwalu w mediach społecznościowych 5 000 zł
Łącznie: 200 000 zł