Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 228

228. FESTIWAL HISTORII SŁUŻEWCA - 4 STRONY MAZOWSZA


Lokalizacja

Służewiec, Mokotów, Warszawa.

Skrócony opis

Celem projektu jest organizacja dwudniowego festiwalu na świeżym powietrzu na terenie Służewca, którego celem jest pokazanie burzliwej historii powojennej Mazowsza, na przykładzie Służewca. W ramach projektu planowany jest cykl wystaw plenerowych, wykładów i spotkań z mieszkańcami, który nakreśli jak zmieniał się charakter dzielnicy na przestrzeni czasu.

Opis projektu

HISTORIA MAZOWSZA NA PRZYKŁADZIE SŁUŻEWCA – 4 EPOKI – to dwudniowy festiwal organizowany na świeżym powietrzu na terenie Służewca, którego celem jest pokazanie burzliwej historii powojennej Mazowsza, na przykładzie Służewca. Poprzez cykl wystaw plenerowych, wykładów i spotkań z mieszkańcami, chcemy pokazać jak zmieniał się charakter dzielnicy – od czasów odbudowy po II Wojnie Światowej i stworzenia kompleksu przemysłowego, przez lata ’90, kiedy dzielnica zmieniła charakter na biurowy, lata dwutysięczne, czyli czas monokultury korporacyjnej, skończywszy na dzielnicy zróżnicowanej i podążającej za najnowszymi trendami w urbanistyce. Wyjątkowa historia Służewca jest odbiciem zmian zachodzących na Mazowszu i pozwala jak w soczewce dostrzec mechanizmy, które nimi kierowały. Projekt jest ściśle nastawiony na krzewienie kultury, integrację społeczności i budowanie obywatelskiego zaangażowania.

Termin realizacji

05-06.2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Służewiec jest znany w całym województwie, a nawet w Polsce, głównie za sprawą określenia „Mordor”, które przylgnęło do niego w latach dwutysięcznych. Naturalne wydzielenie przez drogi tranzytowe i linię kolejową sprawia, że zmiany, jakie dotyczyły całego województwa skupiły się na niewielkim obszarze Służewca i stały się łatwiejsze do analizy. Projekt ma na celu pokazać nie tylko burzliwą historię dzielnicy, ale przede wszystkim powody z jakich wynikały zmiany. Zmiany, które w podobnym stopniu, choć innej intensywności, zachodziły w całym Województwie Mazowieckim. Analizując przeszłość, chcemy wspólnie zastanowić się nad przyszłością – jeśli udało się z monokulturowej dzielnicy biurowej stworzyć zbilansowane miejsce do mieszkania i pracy, doświadczenia można wykorzystać w innych miejscach na mapie naszego województwa. Chcemy również odczarować mit „Mordoru” w imieniu rosnącej grupy mieszkańców i osób związanych ze Służewcem i Mazowszem.

Adresaci projektu

Beneficjentami projektu są mieszkańcy województwa mazowieckiego, w szczególności pracujący i mieszkający na warszawskim Służewcu, ale także ci, którzy chcieliby wykorzystać doświadczenia Służewca do zmiany osobistej jak i przestrzeni, w której funkcjonują.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Opracowanie merytoryki i historii Służewca na tle Mazowsz5 000 zł
2Organizacja wystawy plenerowej50 000 zł
3Prelegenci (4 osoby, całodzienne prelekcje) 20 000 zł
4Catering dla uczestników festiwalu (pokazy gotowania) 40 000 zł
5Koncert na zakończenie festiwalu 10 000 zł
6Promocja festiwalu w mediach lokalnych i społecznościowych 10 000 zł
7Obsługa, pracownicy15 000 zł
8Wynajęcie terenu 5 000 zł
9Sprzątanie10 000 zł
10Ubezpieczenie imprezy 5 000 zł
11Wynajęcie personelu medycznego/ratownicy 10 000 zł
12Ochrona festiwalu 5 000 zł
13Animacje i konkursy dla dzieci 10 000 zł
14Komunikacja po festiwalu w mediach społecznościowych 5 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
FESTIWAL HISTORII SŁUŻEWCA - 4 STRONY MAZOWSZA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).