projekt nr 225

225. „Drzewa - Zielona Tarcza Mazowsza” Promocja Społecznej odpowiedzialności ekologicznej


Lokalizacja

Powiaty podwarszawskie, tereny miejskie i gminne

Skrócony opis

Projekt zakłada podjęcie konkretnych działań, których efektem będzie poprawa jakości powietrza w regionie. Edukacja, promocja postaw proekologicznych a przede wszystkim zwiększenie ilości drzew na terenach zarządzanych przez samorządy.

Opis projektu

Projekt zakłada podjęcie konkretnych działań, których efektem będzie poprawa jakości powietrza w regionie. Edukacja, promocja postaw proekologicznych a przede wszystkim zwiększenie ilości drzew na terenach zarządzanych przez samorządy.

Termin realizacji

01.01.2021 – 31.10.2021

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Drzewa stanowią naturalną ochronę przed zanieczyszczeniami, utrzymują naturalną równowagę. W ostatnich latach ilość drzew została poważnie zmniejszona. Należy wykorzystać miejsca na których można zasadzić drzewa, szczególnie te, które przez cały rok pochłaniają zanieczyszczenia. Każda akcja sadzenia drzew powinna być poprzedzona działaniami edukacyjnymi oraz promocją postaw proekologicznych.

Adresaci projektu

Wszyscy mieszkańcy powiatów, szczególnie młodzież szkolna

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zajęcia w szkołach podstawowych na temat przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza, kształtowania postaw proekologicznych, ochrony przyrody oraz sadzenia i pielęgnacji roślin. Zajęcia w formie lekcji, prezentacji interaktywnej, przygotowane i prowadzone przez specjalistów zakończone posadzeniem drzewa na terenie szkoły ( w tym zakup sadzonek wraz z wykonaniem usługi sadzenia). 80 000 zł
2Organizacja EKO-pikników z częścią artystyczną, medyczną (np. badaniami spirometrycznymi), szkoleniem (np. segregacji odpadów) oraz konkursami i warsztatami z nagrodami (preferowane rowery) Dodatkowo rozdawane byłyby sadzonki drzew i krzewów (w tym zakup sadzonek w szczególności gatunki miododajne lub pochłaniające zanieczyszczenia). 90 000 zł
Łącznie: 170 000 zł