Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 223

223. Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki


Lokalizacja

Droga wojewódzka nr 630 na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Wojska Polskiego
- skrzyżowanie z ulicami gminnymi - Długą i Łęczną (obręb 9-01, działka nr 69/4; obręb 12-02, działka nr 1/4)
- przy wyjeździe z ulicy Witolda Pileckiego (obręb 10-01, działka nr 3; obręb 12-04, działka nr 1)
- na wysokości ulic gminnej i osiedlowej - Szarych Szeregów i Perłowej (obręb 10-01, działka nr 3)
- na wysokości ulicy gminnej Stefana Wyszyńskiego oraz Osiedla pod Dębinką  (obręb 9-02, działka nr 74; obręb 12-02, działka nr 1/19)

Skrócony opis

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 630 w Nowym Dworze Mazowieckim.
Zakłada doświetlenie czterech istniejących przejść dla pieszych w ulicy Wojska Polskiego.

Opis projektu

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 630 w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki.
Zakłada doświetlenie czterech istniejących przejść dla pieszych w ulicy Wojska Polskiego:
- przy skrzyżowaniu z ulicami gminnymi - Długą i Łęczną
- przy wyjeździe z ulicy Witolda Pileckiego
- na wysokości ulic gminnej i osiedlowej - Szarych Szeregów i Perłowej
- na wysokości ulicy gminnej kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Osiedla pod Dębinką  

Termin realizacji

styczeń - kwiecień 2021 - opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej
maj - czerwiec 2021 - ogłoszenie o przetargu i wybór wykonawcy
lipiec - wrzesień 2021 - rozpoczęcie prac
grudzień 2021 - odbiory i zakończenie prac

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Od wielu lat mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego obserwują zwiększenie natężenia ruchu drogowego wzdłuż ulicy Wojska Polskiego (DW 630). Jest to związane z dynamicznym rozwojem tej dzielnicy miasta. W okolicy powstało wiele dużych osiedli mieszkaniowych, wzrosła liczba mieszkańców. Wybudowano nowe centra handlowe. W pobliżu zlokalizowane są duże zakłady przemysłowe, co dodatkowo ma wpływ na wzmożony ruch samochodów ciężarowych.
Na przestrzeni ostatnich lat w tej okolicy miało miejsce wiele wypadków drogowych z udziałem pieszych, w tym kilka śmiertelnych.
Projekt w sposób wymierny i zdecydowany wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Doświetlenie przejść dla pieszych poprawi bezpieczeństwo mieszkańców pobliskich osiedli i spowoduje zmniejszenie prędkości przejeżdżających pojazdów.

Adresaci projektu

Projekt adresowany do mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego i okolic, jak również wszystkich przejeżdżających przez miasto.
Droga wojewódzka nr 630 to istotne połączenie komunikacyjne powiatów legionowskiego i nowodworskiego. Ma ona również charakter subregionalnego połączenia - przenosi ruch z Warszawy do tras wiodących na północ (DK 7 w kierunku na Gdańsk oraz DK 62 w kierunku na Płock) i na wschód (DK 62 w kierunku na Wyszków DK 61 w kierunku na Maków Mazowiecki).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki, na ulicy Wojska Polskiego przy wyjeździe z ulicy Witolda Pileckiego oraz na wysokości ulicy gminnej Stefana Wyszyńskiego oraz Osiedla pod Dębinką60 000 zł
2Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki, na ulicy Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ulicami gminnymi - Długą i Łęczną oraz na wysokości ulic gminnej i osiedlowej - Szarych Szeregów i Perłowej 60 000 zł
Łącznie: 120 000 zł

Postęp realizacji

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).