Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 523

523. Rudka Sanatoryjna - z historią ku przyszłosci


Skrócony opis

Utworzenie izby historycznej w zabytkowym budynku Lodowni. Rozszerzenie możliwości usprawniania zdrowia pacjentów Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji im. Teodora Dunina .Tuz obok zaplanowanego zadania znajdują sie zrealizowane  w I edycji BOM - Tężnia Solna oraz w drugiej edycji BOM -Drezyną do Rudki  

Opis projektu

Lodownia -budynek z podwójnymi ścianami, który powstał w latach 1912-13 jako miejsce przechowywania  lodu wydobywanego zima z rzeki a wykorzystywanego do bezpiecznego przechowywania żywności w okresie Wiosna-lato-jesień oraz do schładzania gorączkujących pacjentów szpitala. Rok 2023 był rokiem dużych zmian dla Szpitala. W dniu 10.092023 oddano do użytku po kilkuletniej modernizacji Budynek Główny  świętując jednocześnie 115 lecie utworzenia tutejszej jednostki medycznej. Utworzenie Izby historycznej poszerzy ofertę placówki medycznej  i da możliwość pełnego wykorzystania czasu pacjentów  i gości odwiedzających  Szpital w Rudce. Dzięki realizacji projektów z I i II edycji BOM park przyszpitalny stał częstym miejscem aktywnego wypoczynku pacjentów, osób odwiedzających oraz okolicznych mieszkańców.  Zauważyć należy, że przez teren parku prowadzi szlak Velo Mazovia oraz że w roku poprzednim szpitalowi udało się pozyskać w użytkowanie dodatkowe 6 hektarów parku. Zgłaszany projekt jest uzupełnieniem wykonanych już inwestycji . Pozwoli on także na rozszerzenie oferty w ramach ogólnodostępnej strefy o funkcjach edukacyjnej, rekreacyjnej, rehabilitacyjnej i leczniczej nawiązującej do wspanialej przeszłości tego miejsc.
Realizacja projektu pozwoli nadać temu zabytkowemu budynkowi nową współczesną funkcję  w tym edukacyjną. Dokonać można będzie tego poprzez wyeksponowanie zabytkowych elementów wyposażenia, zdjęć i dokumentów. Tradycja tego miejsca jest dbałość  nie tylko o sprawność ciała ale także umysłu.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Modernizacja budynku lodowni w tym prace projektowe, wymiana pokrycia dachowego i więżby ( w tym utylizacja starego pokjrycia), dostaosowanie wszelkich instalacji do potrezb i obecnie obowiazujących przepisow prawa, wytworzenie i montaż tablic edukacyjnych wzdłuz obecnych i ewentualnie utworzonych nowych alejek na terenie parku, rewitalizacja wyposazenia zabytkowego, przygotowanie i ekspozycja odbitek wielkoformatowych zdjec i dokumentów, uzupełnienie wyposażenia parku w kosze na odpady, lezaki, oraz ławki, zakup sprzetu do uprawiania sportów terenowych w odzyskanym parku (kijki do nordick walking, przyrządy do Yogi ( maty, kostki, taśmy)1 160 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rudka Sanatoryjna - z historią ku przyszłosci

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).