Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 215

215. Stara Szopa


Lokalizacja

nie dotyczy, projekt nie inwestycyjny

Skrócony opis

Celem projektu jest powrót do tradycji tkactwa ludowego oraz zielarstwa. Projekt zakłada realizację cyklu warsztatów z tkactwa ludowego oraz warsztatów zielarskich (wyrób kosmetyków, herbatek ziołowych). Ma na celu podtrzymanie tradycji m.in. wykonywania przedmiotów codziennego użytku w gospodarstwie domowym, wprowadzania ich do użytkowania.

Opis projektu

Projekt „Stara Szopa” to powrót do tradycji tkactwa ludowego oraz zielarstwa. Inicjatywa ma być źródłem inspiracji oraz wartości samej w sobie. Podstawowym zadaniem jest ożywienie i upowszechnienie, zwłaszcza wśród ludzi młodych, technik tkactwa i dobrodziejstwa płynącego z zielarstwa. Dawniej krosna i kołowrotki stały w każdym domu, a tkacka tradycja była przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Chcemy zainteresować tkactwem nie tylko osoby starsze ale także osoby młodsze. Podążamy więc w kierunku przekazania wiedzy i umiejętności, równolegle inspirując do korzystania z bogactwa wywodzącego się z tradycji. Tradycyjne tkactwo jako rzemieślnictwo na potrzeby własne, sąsiadów i innych mieszkańców okolicy – nie da się ukryć – przeszło do lamusa. W czasach powszechnego dostępu do różnorodnych tkanin fabrycznych, po prostu przestało być ono potrzebne.
Projekt zakłada realizację cyklu warsztatów z tkactwa ludowego oraz warsztatów zielarskich (wyrób kosmetyków, herbatek ziołowych). Projekt mający na celu podtrzymanie tradycji m.in. wykonywania przedmiotów codziennego użytku w gospodarstwie domowym, wprowadzania ich do użytkowania. Realizacja inicjatywy wspiera integrację pokoleniową pośród społeczności wiejskich oraz rozwój terenów wiejskich.

Termin realizacji

1.  Warsztaty tkackie - zajęcia praktyczne:
- budowa i działanie tradycyjnego krosna tkackiego, projektowanie własnego dywanika, przygotowywanie i zakładanie osnowy na krosno, tkanie na krośnie (dywaniki – szmaciaki, podkładki stołowe itp.). - kwiecień - wrzesień 2021 r.
2. Zakup warsztatu tkackiego (krosna) - kwiecień 2021 r.
3. Zakup wrzeciona (kołowrotka) - kwiecień 2021 r.
4. Zakup snowadła - kwiecień 2021 r.
5. Zakup akcesorii np. nici, wełna, przędzy, igły itp. - kwiecień 2021 r.
6.Warsztaty dla dzieci i młodzieży pn. Jak powstaje tkanina - warsztaty praktyczne - kwiecień - wrzesień 2021 r.
7. Zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. Jak powstaje tkanina - wrzesień 2021 r.
8. Nakręcenie filmu promującego projekt oraz tkactwo ludowe i zielarstwo - maj - wrzesień 2021 r.
9. Wycieczka dla muzeum tkackiego - wrzesień 2021 r.
10.Warsztaty zielarski (wyrób kosmetyków, herbatek ziołowych) - kwiecień - maj 2021.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne na tego typu inicjatywy. Niniejszy projekt jest wielopłaszczyznowy. Po pierwsze: ma wykształcić następców, którzy nauczą się technik tkackich, a także zapoznają się z tradycyjnym wzornictwem, dzięki czemu w przyszłości będą mogli sami tkać i uczyć innych. Mamy w regionie chętnych do takiej nauki, pasjonatów tradycji, pasjonatów rękodzieła. Po drugie: tradycja i młodzi. Organizacja warsztatów dla młodzieży i osób dorosłych. Kiedyś nie było sklepów tekstylnych, więc trzeba było nie tylko zasiać len (na płótno) czy konopie włókniste (na worki i powrozy), ale potem zebrać plon, wyrosić, przetrzeć łodygi, wyczesać włókno, uprząść nić, nasnować (przygotować osnowę), nastawić krosno. utkać materiał i uszyć ubranie, Bardzo popularnym wyrobem były chodniki „szmaciaki” tkane tradycyjną metodą na krosnach. W wielu wiejskich domach wciąż wyściełają one podłogi. Zarówno też stare, nieco już wyblakłe i przetarte, „po babci”, jak i nowe, kolorowe z festynów. Warto poświęcić im odrobinę uwagi. Chodnik – szmaciak, niby nic wielkiego, trochę nici i szmatek ze starych ubrań. No właśnie. Chodniki takie oprócz wielu zalet użytkowych (np. osypywanie się piasku pod chodniczek przez szczelinki pomiędzy rzędami szmatek, łatwość prania w pralce, kolorowe wzory, wytrzymałość) są też produktem ekologicznym. Do ich produkcji wykorzystuje się bowiem niepotrzebne już, zniszczone „szmaty”: ubrania, pościele czy obrusy. Rwie się je lub tnie, na wąskie tasiemki, które następnie przetyka się na krośnie pomiędzy nici osnowy. W ten sposób nasze zużyte tekstylia otrzymują drugie życie.  Nic się nie marnuje, nic się nie wyrzuca, nie trzeba kupować nowego chodnika z fabryki. Nasza zniszczona ulubiona pościel nadal będzie nam służyć w kolejnym wcieleniu. Nie wspominając o satysfakcji – jeśli taki chodniczek zrobimy sobie sami, czas przy krosnach, czy przy zielarstwie to dobry czas na pogaduchy, wyciszenie się. Czynności niby proste, ale przez swą odmienność od tego, co robimy na co dzień, kompletnie absorbujące naszą uwagę. Zupełnie zapomnimy o zostawionych w domu i w pracy sprawach. Dodatkowo, edukacyjny i ciekawy pomysł stanowi nakręcenie filmu przedstawiającego użytkowanie krosna oraz szerokie zastosowania zielarstwa.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do mieszkańców powiatu siedleckiego. Miejsce realizacji projektu - Gmina Zbuczyn.
Uczestnicy projektu - osoby zainteresowane tkactwem oraz zielarstwem bez względu na wiek. Założeniem projektu jest aby uczestnikami były osoby w różnym wieku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Warsztaty takackie (350 zł x 30 osób)10 500 zł
2Zakup warsztatu tkackiego (krosna)3 000 zł
3Zakup wrzeciona (kołowrotka)350 zł
4Zakup snowadła1 500 zł
5Zakup akcesorii np. nici, wełny, przędzy, igły itp.1 000 zł
6Warsztaty dla dzieci i młodzieży pn. Jak powstaje tkanina (60 osób x 300 zł) 1 800 zł
7Zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. Jak powstaje tkanina500 zł
8Film promujący projekt oraz tkactwo ludowe i zielarstwo.3 000 zł
9Wycieczka dla muzeum tkackiego (30 osób x 300 zł) 9 000 zł
10Warsztaty zielarski (wyrób kosmetyków, herbatek ziołowych) ( 15 osób x 250 zł)3 750 zł
Łącznie: 34 400 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Stara Szopa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).