projekt nr 213

213. Utworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych w Łosicach i Podkowie Leśnej.


Lokalizacja

Projekt będzie zlokalizowany na następujących obszarach:
- działka ew. nr 5, obręb 1, Podkowa Leśna, nr jednostki 140502_1,
- Łosice (697 ul. Siedlecka z ul. Parcele)

Skrócony opis

Projekt będzie polegał na utworzeniu 2 aktywnych przejść dla pieszych w miejscowościach Łosice (ul. Siedlecka z ul.Parcele) oraz Podkowa Leśna (przy muzeum). Aktywne przejście dla pieszych to system poprawiający bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców. Aktywne przejścia dla pieszych mają na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy.

Opis projektu

Projekt polegał będzie na utworzeniu 2 aktywnych przejść dla pieszych w miejscowościach Łosice (ul. Siedlecka z ul.Parcele) oraz Podkowa Leśna (przy muzeum). Aktywne przejście dla pieszych to system poprawiający bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców. Aktywne przejścia dla pieszych mają na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy. Tego rodzaju przejście nie działa w sposób ciągły, a jedynie aktywuje się w momencie gdy jest to potrzebne. To inteligentny system aktywnego przejścia dla pieszych informujący kierowcę o osobie znajdującej się na przejściu dla pieszych. System posiada zsynchronizowane ze sobą elementy: czujnik ruchu oraz znak z lampą ostrzegawczą. Systemy zostaną zainstalowane w miejscach o największym natężeniu ruchu, zarówno w odniesieniu do pieszych jak i pojazdów.

Termin realizacji

Rozpoczęcie prac: Marzec 2021

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projektu przede wszystkim pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno dla pieszych jak i kierowców. Poprawa bezpieczeństwa przejść nastąpi dzięki zmniejszeniu liczby kolizji się, redukcji prędkości aut poprzez emitowanie sygnałów świetlnych, zwiększenie liczby kierowców, którzy przepuścili pieszych na przejściu, a także skrócenie czasu oczekiwania pieszych na przejście. Instalacja systemu pomoże pieszym minimalizując ryzyko wtargnięcia na jezdnię przez pieszego na nieodpowiednim sygnale oraz zapewni skrócenie drogi hamowania dla kierujących pojazdami. Sygnały emitowane w momencie wejścia pieszego na przejście pozwalają dostrzec pieszego w momencie pozwalającym na zaplanowaną reakcję kierowcy. Ponadto system aktywnego przejścia jest rozwiązaniem korzystniejszym finansowo niż budowa sygnalizacji świetlnej. System zapewni bezpiecznie poruszanie się przede wszystkim dla osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. Odpowiedni system oznakowania i doświetlenia przejść dla pieszych pomaga komunikować w sposób prosty i czytelny dla kierowcy obecność pieszego w strefie przejścia, co jest ważne szczególnie w nocy oraz przy ograniczonej widoczności spowodowanej warunkami atmosferycznymi. Wszystkie te czynniki zapewnią wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zminimalizują odsetek kolizji z udziałem pieszych. Zgłoszony projekt jest w pełni zgodny z zapisami Uchwały nr 227/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Adresaci projektu

Adresatami zadania są mieszkańcy województwa mazowieckiego – wszyscy korzystający obecnie i potencjalnie z przejść dla pieszych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Instalacja 2 systemów aktywnych przejść dla pieszych120 000 zł