Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 457

457. Noworodkowe marzenia: Projekt serca dla bezpieczeństwa.


Skrócony opis

Projekt "Noworodkowe marzenia" stanowi inwestycję w poprawę opieki nad noworodkami na terenie Mazowsza. Jego celem jest doskonalenie warunków leczenia w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego. Kluczowym elementem projektu jest zastosowanie najnowszych technologii, umożliwiających skuteczniejsze i bezpieczniejsze leczenie tych najmniejszych.

Opis projektu

Projekt zakłada doposażenie Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka w specjalistyczny, nowoczesny sprzęt:
- aparat do bezpiecznej resuscytacji (zakup zaawansowanego aparatu, który stanowi kluczowe narzędzie przy reanimacji noworodków po urodzeniu),
- nowoczesny manekin do szkoleń (dedykowany szkoleniom personelu medycznego i rodziców pacjentów w zakresie resuscytacji noworodków),
- respiratory noworodkowe (pozwalające na prowadzenie najnowocześniejszych metod wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej, co pozwoli na skrócenie czasu jej stosowania i zmniejszy liczbę powikłań),
- inkubator hybrydowy (łączy cechy tradycyjnego inkubatora z otwartym łóżkiem, aby zapewnić optymalne warunki terapeutyczne),
- zestaw do  chłodzenia (pozwoli na zmniejszenie niekorzystnych następstw niedotlenienia okołoporodowego),
- nowoczesny aparat służący do monitorowania stanu pacjentów w oddziale intensywnej terapii.
Korzyści dla mieszkańców Mazowsza bedą wynikały przede wszystkim ze skrócenia czasu rekonwalescencji noworodków, dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu. Projekt przyczyni się do wprowadzenia najnowszych metod diagnostyki i terapii, co znacząco podniesie standardy opieki medycznej nad noworodkami. Ponadto, inwestycja przyniesie wzrost bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, stanowiąc istotny krok w kierunku poprawy jakości świadczonych usług zdrowotnych. Skuteczniejsze leczenie wcześniaków oraz niemowląt z chorobami wymagającymi intensywnej terapii przyczyni się do zmniejszenia długoterminowych skutków zdrowotnych i poprawy jakości życia tych dzieci. Dzięki tej inwestycji nie tylko skrócimy czas powrotu do zdrowia najmłodszych pacjentów, ale także zminimalizujemy ryzyko powikłań i schorzeń w ich przyszłym życiu. Poprawa opieki nad noworodkami jest nie tylko wyrazem troski o ich zdrowie, ale także strategicznym działaniem na rzecz zdrowszego społeczeństwa w przyszłości. Inwestycje w nowoczesny sprzęt medyczny zwiększają szanse na pełne, zdrowe życie dla dzisiejszych niemowląt, które w przyszłości staną się integralną częścią zdrowego i silnego społeczeństwa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Aparat. do resuscytacji z wyposażeniem 70 000 zł
2Manekin do resuscytacji ze stymulatorem ekg 2 szt35 000 zł
3Respirator noworodkowy z opcją wentylacji nosowej NIV i automatyczną regulacją mieszaniny oddechowej z wyposażeniem220 000 zł
4Respirator noworodkowy z funkcją NAVA z wyposażeniem200 000 zł
5Oftalmoskop z lampą czołową45 000 zł
6Inkubator hybrydowy z wyposażeniem 2 szt360 000 zł
7Zestaw do hipotermii leczniczej120 000 zł
8Oksymetr tkankowy72 000 zł
9Respirator do nieinwazyjnego wsparcia oddechu z automatyczną regulacją stężenia tlenu78 000 zł
Łącznie: 1 200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Noworodkowe marzenia: Projekt serca dla bezpieczeństwa.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).