Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 211

211. Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki


Lokalizacja

Przejścia w ciągu drogi nr 579 na odcinku: granica gminy Błonie – gmina Grodzisk Mazowiecki – granica gminy Radziejowice:
1. Pierwsze przejście po zjeździe z węzła autostradowego na południe  - na łuku drogi w Natolinie
2. W Chrzanowie Dużym przy skrzyżowaniu
3 .ul. Traugutta przy skrzyżowaniu z ul. Transportową
4. ul. Okulickiego przy skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej
5. ul. Okulickiego przy skrzyżowaniu z ul. Kopernika i Lutnianą
6. ul. Chełmońskiego przy skrzyżowaniu z ul. J. Malczewskiego
7. ul. Chełmońskiego przy skrzyżowaniu z ul. J. Kossaka
8. ul. Radziejowicka przy sklepie Astor
9. ul. Radziejowicka przy skrzyżowaniu z ul. Okopową
10. ul. Radziejowicka przy skrzyżowaniu z ul. Niedźwiedzią
11. ul. Radziejowicka na granicy Janinowa i Mościsk
12. ul. Radziejowicka przy skrzyżowaniu z ul. Pawią

Przejścia w ciągu drogi nr 719 na odcinku: granica gminy Milanówek – gmina Grodzisk Mazowiecki – granica gminy Jaktorów
Przy budynku na ul. Orlicz-Deresza 18
13. ul. Żyrardowska przy skrzyżowaniu z ul. Garbarską
14. ul. Żyrardowska przy skrzyżowaniu z ul. Wólczyńską
15. ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. J. Kilińskiego
16. ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. S. Batorego
17. ul. Królewska przy skrzyżowaniu z ul. Grabową
18. ul. Królewska przy skrzyżowaniu z ul. Radiową
19. ul. Królewska przy skrzyżowaniu z ul. Książęcą
20. ul. Królewska przy skrzyżowaniu z ul. M. Konopnickiej

Skrócony opis

Projekt polega na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. W latach 2015-2019 tylko na drogach wojewódzkich miało miejsce 29 wypadków z udziałem pieszych, w wyniku których 4 osoby zmarły. Dlatego proponujemy, aby 20 najbardziej niebezpiecznych i najczęściej użytkowanych przejść na drogach wojewódzkich w gminie zostało wyposażone w elementy systemu inteligentnych przejść.

Opis projektu

Projekt polega na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. W latach 2015-2019 tylko na drogach wojewódzkich miało miejsce 29 wypadków z udziałem pieszych, w wyniku których 4 osoby zmarły. Dlatego proponujemy, aby 20 najbardziej niebezpiecznych i najczęściej użytkowanych przejść na drogach wojewódzkich w gminie zostało wyposażone w elementy systemu inteligentnych przejść, takie jak:
• dodatkowe doświetlenie oprawami LED na słupach po obu stronach przejścia;
• przejścia aktywne z czujnikiem ruchu

Termin realizacji

I połowa 2021 r. –  wykonanie projektów doświetlenia 20 wybranych przejść oraz przyłączy energetycznych w miejscach, gdzie to konieczne
II połowa 2021 r. – przetarg na wykonanie i realizacja projektu

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W latach 2015-2019 tylko na drogach wojewódzkich na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki miało miejsce 29 wypadków z udziałem pieszych, w wyniku których zmarły 4 osoby. Jest to więcej niż łączna ilość wypadków na drogach powiatowych i gminnych, których długość na terenie gminy jest piętnaście razy większa niż długość dróg wojewódzkich. Zwiększający się z roku na rok ruch samochodowy (już w 2015 r. na ul. Matejki (579) było to ponad 20 tys. pojazdów na dobę – GPR 2015 DW) oraz częsty brak respektowania ograniczeń prędkości, szczególnie przez młodych kierowców, wymaga dodatkowych działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Niektóre przejścia w gminie są bardzo słabo widoczne. Brak latarni w pobliżu, wytarte oznakowanie poziome, zabrudzone znaki informacyjne powodują, że bardzo ciężko jest dostrzec osoby z nich korzystające, szczególnie, że najczęściej noszą one ubrania w ciemnych kolorach.
Dlatego kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców jest doświetlenie przejść dla pieszych, ich lepsze oznakowanie, co zaowocuje poprawą widoczności. Ma to też ogromne znaczenie dla kierowców, którym lepiej widoczne przejścia poprawią komfort i bezpieczeństwo jazdy, co powinno przełożyć się na mniejszą liczbę wypadków.  

Adresaci projektu

Z efektów realizacji projektu korzystać będą wszyscy mieszkańcy powiatu grodziskiego, dla których miasto Grodzisk Mazowiecki jest centrum administracyjno-handlowo-usługowym i po drogach którego często się poruszają oraz wszyscy przejezdni - kierowcy korzystający z tranzytu drogami wojewódzkimi gminy Grodzisk Mazowiecki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Opracowanie projektów doświetlenia 20 szt. przejść / doświetlenie / przejścia aktywne z czujnikiem ruchu600 000 zł

Postęp realizacji

w 1 kwartale 2024 zostanie wszczęte postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).